Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Tematy badawcze z partnerami polskimi

Tematy badawcze członków KSNN w ramach tematu głównego statutowego:

2017 – 2018: Temat naukowy oraz badania realizowane na zaproszenie i we współpracy z Dr Magdaleną Zdrodowską z Instytutu Sztuk Audiowizualnych, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polska

Badacze współpracujący nad tematem:  Technologia i niepełnosprawność

  • Kierownik: Dr Magdalena Zdrodowska, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie
  • Badacz:  Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK, WNP UMK Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością
  • Temat szczegółowy realizowany: Artefakty i technologia kultur wojskowych wspierające weteranów z niepełnosprawnością
  • Temat główny zakończony publikacją w czasopiśmie pt. Kultura Współczesna  3/2018