Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Badania naukowe zagranicą

Październik 2017 – Badania terenowe w Livingston i Edynburgu w Szkocji

  • W dniach 21-28.10.2017 roku pracownicy Katedry Studiów nad Niepełnoprawnością – dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK (PI), Katedry Pracy Socjalnej – Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK oraz Pracownicy UWM, Katedry Pedagogiki Specjalnej – dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM i dr Katarzyna Ćwirynkało UWM, w ramach Konsorcjum Naukowego WNP UMK – WNS UWM przebywali na badaniach terenowych w Livingston i Edynburgu w Szkocji. Temat projektu badawczego to: Etnografia niepełnosprawności i opieki domowej w Szkocji i Polsce w perspektywie Polaków pracujących jako opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Październik 2017 – Seminarium naukowe na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji

  • W dniu 25.10.2017 roku dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK i Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK oraz akademicy z konsorcjum naukowego z UWM, jako zaproszeni prelegenci (keynote speakers) brali udział w zagranicznym seminarium naukowym w Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych Uniwersytetu w Edynburgu, uniwersytecie który ma 32 lokatę w rankingu uczelni wyższych z Listy Szanghajskiej 2017.
  • Seminarium odbyło się w Wieży im. Dawida Hume’a (Tower of David Hume) dzięki Dr Jackie Gulland, wykładowcy na Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych oraz dzięki międzywydziałowej grupie badawczej uczonych i doktorantów Disability Research Edinburgh, funkcjonującej na Uniwersytecie w Edynburgu. Szczegóły na temat seminarium dostępne online: University of Edinburgh School of Social and Political Science

Współpraca będzie kontynuowana, gdyż problemy niepełnosprawności, opieki instytucjonalnej i domowej są ważnymi problemami społecznymi zarówno w Szkocji jak i w Polsce oraz innych krajach „starzejącej się” Europy.