Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Recenzje naukowe i ekspertyzy pracowników KPSiPS

Recenzje naukowe w czasopismach wydawców zagranicznych i polskich z listy MNiSW

Dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK

  • Od 2018 roku wykonanych kilkanaście recenzji naukowych dla wydawców SAGE, Taylor & Francis, Freie Universität Berlin i UMK (SAGE Open, Disability & Society, Forum: Qualitative Social Research, Paedagogia Christiana). źródło: Publons

Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

  • Od 2018 roku wykonanych kilkanaście recenzji naukowych dla wydawców SAGE i innych zagranicznych (Palliative Care and Social PracticeThe Scandinavian Journal of Caring Sciences, Annals of Palliative Medicine) oraz specjalistycznych czasopism polskich (Palliative Medicine in Practice, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Rocznik Teologiczny ChAT). źródło: Publons  (Publons w aktualizacji).
  • Recenzent w Konkursie IDUB – Grants4NCUStudents (03-04.2021)

Recenzje naukowe w konkursach projektów badawczych i edukacyjnych

Dr Anna Kola

  • Recenzje konkursu badawczego CRUSH COVID IDUB oraz Członkini Komisji Konkursowej i pomysłodawczyni konkursu IDUB UMK (05.2020). Wykonane 34 recenzje.

Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

  • Recenzje konkursu edukacyjnego BELL: Best E-Learning Lecturer  UMK (2020) Wykonane 3 recenzje.

Ekspertyzy profesjonalne aplikowanych wniosków i wdrażanych projektów grantowych w sektorze pożytku publicznego i pomocy społecznej

Dr Anna Kola

  • Członkini komisji konkursowej w konkursie Polska pomoc rozwojowa 2018 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa (01.-04.2018). Wykonanych 10 ekspertyz.

Dr Jan A. Malinowski

  • Zespołowa ekspertyza Strategii Polityki Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030. Zleceniodawca: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Toruń (09.2020). Wykonana 1 ekspertyza.

Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

  • Indywidualna ekspertyza programu Kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej. Zleceniodawca:  Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, Warszawa (2018) Wykonana 1 ekspertyza.