Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria organizowane zdalnie przez zespół KPSiPS w latach 2020-2021

 • 3 Seminarium Toruńskiego Tygodnia Pracy Socjalnej (3STTPS) Seminarium odbyło się zdalnie w dniach 16.03.2021 i 17.03.2021 oraz składało się z dwóch części: seminarium tematycznego oraz  szkolenia dla studentów. Prelegentkami podczas seminarium w dniu 16.03.2021, zatytułowanego Dylematy w pracy socjalnej z osobami wykluczonymi społecznie i doświadczającymi przemocy domowej były Panie Adriana Porowska, Prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i Dr Kinga Mickiewicz Stopa, IP WFiNS UMK oraz Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Dobry Start. W dyskusji po wystąpieniach istotny głos zabrała Pani Marta Gralewska z Centrum Praw Kobiet. Szkolenie dla studentów pt. Sztuka wystąpień publicznych dniu 17.03.2021 roku, poprowadzili mgr Wojciech Kiełbasiński oraz mgr Cezary Odrzygóźdź z Fundacji Scientia Thorunensia.
 • Wszystkie osoby na fotografiach wyraziły zgodę na zamieszczenie relacji fotograficznej.
 • Zdjęcie przedstawia zrzut z ekranu 3.Toruńskiego Tygodnia Pracy Socjalnej (3STTP)
  Prelegentki i organizatorki 3STTP.
 • Zdjęcie przedstawia zrzut z ekranu 3. Toruńskiego Tygodnia Pracy Socjalnej (3STTP)
  Prelegentki, organizatorki oraz uczestnik 3STTP.
 • Zrzut z ekranu 3. Seminarium Toruńskiego Tygodnia Pracy Socjalnej (3STTP)
  Zdjęcie slajdu z wystąpienia Dr K. Mickiewicz-Stopy
 • Zrzut z ekranu 3. Seminarium Toruńskiego Tygodnia Pracy Socjalnej (3STTP) z dwoma prelegentami
  Prelegenci mgr Wojciech Kiełbasiński oraz mgr Cezary Odrzygóźdź
 • Zrzut z ekranu 3. Seminarium Toruńskiego Tygodnia Pracy Socjalnej (3STTP)
  Prelegenci i organizatorki 3STTP Dr K. Kuziak i Dr A. Kola
 • Zrzut z ekranu 3. Seminarium Toruńskiego Tygodnia Pracy Socjalnej (3STTP)
  Prelegenci, organizatorzy i uczestnicy 3STTP.
 • Zrzut z ekranu 3. Seminarium Toruńskiego Tygodnia Pracy Socjalnej (3STTP)
  Prelegenci, organizatorzy i uczestnicy 3STTP.

  Plakat 3 STTP
  Plakat 3STTP.

 

 • 1 Międzynarodowe Seminarium Pracy Socjalnej (1MSPS) 20.11.2020 r. Prelegent: dr hab. Ewa Kantowicz, Prof. UWM z wykładem pt. „Profesjonalizacja pracy socjalnej – nowe wyzwania i bariery”. UMK Toruń (online)
Zrzut z ekranu 1. Międzynarodowego Seminarium Pracy Socjalnej (1MSPS)
Prelegentka – dr hab. E. Kantowicz, prof. UWM, organizatorzy oraz uczestnicy 1MSPS.

 

Konferencje archiwalne  2010-2017

 • Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy”, Toruń 2017 (współorganizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Praca socjalna w środowisku zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych”, Toruń 2.12. 2016 r., (współorganizator: Urząd Miasta Torunia).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej”, Toruń 30.11-1.12.2015 r. (współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: potrzeby i rozwiązania”, Toruń 11.06.2015 r. Katedra Pracy Społecznej WNP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (współorganizator: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu).
 • Zjazd PSSPS wraz z Ogólnopolską Konferencją nt. „Rodzina w pracy socjalnej”, Toruń 5-7.11.2014 r., Katedra Pracy Socjalnej WNP UMK oraz Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Uczeń zdolny w środowisku – wsparcie społeczne i edukacyjne. Od diagnozy do rozwiązań”, Toruń 13.12.2013 r. Katedra Pracy Społecznej WNP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (współorganizator: Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne”, Toruń, dn. 27-28.09.2012 r., (współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od wykluczenia do włączenia społecznego”, Toruń, 9-10.12.2010 r. (współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).