Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Kwieciński : ostatnie seminarium czwartkowe.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2019

Opis fizyczny: 105 s.


2/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: O względności czasu w modelach rozwoju dziecka : wykład akademicki.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2018

Opis fizyczny: 99, [2] s., il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 100.000


3/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Edukacja : korzenie, źródła, narracje.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2017

Opis fizyczny: 131, [1] s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 129-130.

Punktacja MNiSW: 100.000


4/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła Laboratorium : od działań autorskich do pedagogii źródeł.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, Ośrodek Rozwoju Edukacji : 2017

Opis fizyczny: 275 s., il. + płyta DVD

Punktacja MNiSW: 100.000


5/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Jerzy Grotowski i pedagogika.

Czasopismo: Roczniki Pedagogiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 9 nr 1

Opis fizyczny: S. 151-164

Uwagi: 10.18290/rped

Punktacja MNiSW: 8.000


6/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Pedagogika dyskretna.

Adres wydawniczy: Kraków, Impuls : 2016

Opis fizyczny: 95 s.


7/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Tożsamość : mapa wypraw i słów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2016

Opis fizyczny: 174 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 173-174

Punktacja MNiSW: 20.000


8/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: IX Zjazd Pedagogiczny "Ku życiu wartościowemu" : czy jest życie bezwartościowe?

Czasopismo: Kronos : metafizyka, kultura, religia

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 4 (39)

Opis fizyczny: S. 270-274

Punktacja MNiSW: 12.000


9/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Pedagogiczne zwierzątko : fenomen niewiedzy.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2015

Opis fizyczny: 91, [1] s., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 89-90.


10/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Gender - odmienny stan świadomości?

Tytuł całości: Medyczne, bioetyczne, psychosocjologiczne i prawne aspekty tożsamości płci / pod red. Władysława Sinkiewicza i Rafała Grabowskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Dom Wydawniczy Margrafsen : 2014

Opis fizyczny: S. 71-85

Punktacja MNiSW: 4.000


11/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Ortodoksja i chaos.

Adres wydawniczy: Kraków, Impuls : 2013

Opis fizyczny: 179, [1] s.


12/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Język : czy wszystko możemy jeszcze uratować?

Tytuł całości: Odzyskać podstawy ładu społecznego / pod red. Stanisława Kowolika.

Adres wydawniczy: Tarnowskie Góry, Fundacja Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga : 2013

Opis fizyczny: S. 19-26

Seria: (O Ład Życia Społeczno-Gospodarczego)


13/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoły jednopłciowe - powrót do intymności kształcenia.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 171-178, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


14/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Autowanie pedagogiki.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 9-15, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


15/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Interhomo.

Czasopismo: Przegląd Pedagogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 121-129

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Pedagogy or a woman in a male guise.

Czasopismo: Przegląd Pedagogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 121-129, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Rozważania o chaosie i wychowaniu.

Czasopismo: Studia z Teorii Wychowania

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 4 nr 2

Opis fizyczny: S. 22-38, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


18/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Drożdże praktyki edukacyjnej - ku pozytywnym doświadczeniom, czyli czasem się udaje.

Tytuł całości: "Po życie sięgać nowe", teoria a praktyka edukacyjna / red. nauk. Maria Marta Urlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 551-559


19/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych / pod red. Aleksandra Nalaskowskiego i Beaty Przyborowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 232 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Wyrzeźbiona pedagogika.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2012

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 25-28, streszcz. ang.


21/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander, Wachnik Barbara.

Tytuł oryginału: Mickiewicz - Kresy - Źródła.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 12 (231)

Opis fizyczny: S. I-III

Uwagi: Wkładka metodyczna.


22/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Pedagogiczny zapis dekady.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP : 2010

Opis fizyczny: 138 s.

Punktacja MNiSW: 12.000


23/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2009

Opis fizyczny: 119 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


24/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Niewyraźne wychowanie.

Tytuł całości: Ku integralności edukacji i humanistyki, księga jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego / red. Zbigniew Kwieciński, Monika Jaworska-Witkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 496-507


25/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Natura i kultura dzieciństwa.

Tytuł całości: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod red. Wiolety Danilewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2009

Opis fizyczny: S. 123-137


26/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Natura i kultura dzieciństwa.

Tytuł całości: Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 43-53

Uwagi: a


27/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Edukacja w otoczeniu burzliwym : czyli jaka burza taka edukacja.

Tytuł całości: Wychowanie w społeczeństwie permanentnego kryzysu, profesorowi Stanisławowi Kawuli w rocznicę urodzin / red. Ryszard Borowicz i Zbigniew Kwieciński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 61-71


28/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Interhomo

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 11-23, streszcz. ang.


29/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Edukacja dla twórczości i przedsiębiorczości

Tytuł całości: Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka

Adres wydawniczy: Radom, Wydaw. Instytutu Technologii i Eksploatacji : 2008

Opis fizyczny: S. 31-44

Seria: (Biblioteka Pedagogiki Pracy ;t. 170)


30/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Zamiast wstępu : przypowieść o pasterzu.

Tytuł całości: Świat idei edukacyjnych, zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 7-9


31/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Droga, Prawda i Życie : w nieczystej rzeczywistości ?

Tytuł całości: Świat idei edukacyjnych, zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 173-178


32/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła jako świadomość zbiorowa.

Tytuł całości: Edukacja, moralność, sfera publiczna, materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP / pod red. Joanny Rutkowiak, Dariusza Kubinowskiego i Mariana Nowaka.

Adres wydawniczy: Lublin, Oficyna Wydawnicza Verba : 2007

Opis fizyczny: S. 644-648


33/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Wymyślmy to!

Tytuł całości: Pedagogika alternatywna, postulaty, projekty i kontynuacje. T. 1: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2007

Opis fizyczny: S. 19-25


34/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Normalność i nienormalność w pedagogice.

Tytuł całości: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji / pod red. Sylwii Badory i Renaty Stojeckiej-Zuber.

Adres wydawniczy: Tarnobrzeg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 21-25


35/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Education - the most sensible way of integrating Europe.

Tytuł całości: Adult education in a United Europe, abundance, diversity, experience / ed. by Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 42-45

Uwagi: Toż w j. pol.: Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie. Toruń 2005.


36/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Dzikość : ucieczka od ufności?

Tytuł całości: Fundamenty edukacyjnej wspólnoty / red. nauk. Joanna Danilewska.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 81-90, summ.


37/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Pragmatyka oglądu szkoły

Tytuł całości: Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania / red. Mirosława Dziemianowicz, Bogusława Dorota Gołębniak, Robert Kwaśnica.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP : 2005

Opis fizyczny: S. 346-352

Uwagi: Bibliogr.


38/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła - katalizator i inhibitor zdolności twórczych

Tytuł całości: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1 : Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2005

Opis fizyczny: S. 155-173, summ.

Uwagi: Bibliogr.


39/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Erozja

Tytuł całości: Człowiek i edukacja, studia ofiarowane profesorowi Józefowi Półturzyckiemu z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej / pod red. E. Anny Wesołowskiej

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum : 2004

Opis fizyczny: S. 285-289


40/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Pedagogika naukowa wobec pedagogicznej chałtury : studium merytorycznej zapaści

Tytuł całości: Uniwersytet, społeczeństwo, edukacja, materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 13-14 października 2003 roku / red. nauk. W. Ambrozik, K. Przyszczypkowski

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2004

Opis fizyczny: S. 129-135

Seria: (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 124)


41/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Uniwersytet : tradycja i rozwój

Tytuł całości: Edukacja, kultura, teologia, studia ofiarowane księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin / pod red. Krzysztofa Koneckiego i Ireneusza Werbińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 323-327


42/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Gra fiesty z codziennością.

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2003

Szczegóły: Nr spec.

Opis fizyczny: S. 43-49

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


43/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Widnokręgi edukacji.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2002

Opis fizyczny: 495 s., il.

Uwagi: a


44/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Przestrzenie i miejsca szkoły.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2002

Opis fizyczny: 83 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 82-83

Uwagi: a


45/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Syndrom X.

Czasopismo: Nowa Szkoła

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 58 nr 2

Opis fizyczny: S. 15

Uwagi: a


46/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Mój audyt.

Czasopismo: Nowa Szkoła

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 58 nr 9

Opis fizyczny: S. 21

Uwagi: a


47/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła wobec cielesności dziecka

Czasopismo: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 42 nr 4

Opis fizyczny: S. 8-15

Uwagi: a


48/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Ideologiczny gen oceny szkoły.

Tytuł całości: Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, studia ofiarowane Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej / pod red. Ewy Przybylskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 141-154, wykr.

Uwagi: a


49/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Pedagogika w wirówce płci : od mądrości Biblii do dramatu Lolity.

Tytuł całości: Kobiety a edukacja dorosłych, materiały VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej 15 maja 2000 r. / wprow. i red. E. A. Wesołowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Technologii i Eksploatacji : 2001

Opis fizyczny: S. 21-35

Seria: (Biblioteka Edukacji Dorosłych ;t. 21)

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


50/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Płeć przestrzeni (miejsca) edukacji.

Tytuł całości: Normatywizm, etyczność, zaangażowanie, współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki

Adres wydawniczy: Wrocław, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji : 2001

Opis fizyczny: S. 251-260, il.

Seria: (Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja ;nr specjalny)

Uwagi: a


51/124


Autorzy: Lewowicki Tadeusz, Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: O potrzebie refleksji o kondycji pedagogiki.

Tytuł całości: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, materiały pokonferencyjne / pod red. nauk. Aleksandra Nalaskowskiego i Krzysztofa Rubachy.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 5-8

Uwagi: a


52/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Po co nam obchody tysiąclecia? Słowo na otwarcie obrad.

Tytuł całości: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, materiały pokonferencyjne / pod red. nauk. Aleksandra Nalaskowskiego i Krzysztofa Rubachy.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 9-13

Uwagi: a


53/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Antyedukacyjne rankingi.

Czasopismo: Nowa Szkoła

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 57 nr 3

Opis fizyczny: S. 13

Uwagi: a


54/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Barbarzyńcy w radach.

Czasopismo: Nowa Szkoła

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 57 nr 4

Opis fizyczny: S. 30

Uwagi: a


55/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Odwaga bycia liderem.

Czasopismo: Nowa Szkoła

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 57 nr 4

Opis fizyczny: S. 4-6

Uwagi: a


56/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Możliwe i niemożliwe w zawodzie nauczyciela : (refleksje u końca wieku)

Tytuł całości: Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli : praca / pod red. Ryszarda Parzęckiego, Ryszardy Cierzniewskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : 2000

Opis fizyczny: S. 113-121

Seria: (Problemy Studiów Nauczycielskich ;z. 25)


57/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Barwy alternatyw edukacyjnych : (eufemizmy porażek).

Tytuł całości: Edukacja alternatywna, nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2000

Opis fizyczny: S. 416-423

Seria: (Idee, Metody, Inspiracje)

Punktacja MNiSW: 2.000


58/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Zakład Pedagogiki Społecznej.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i kierunki rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce, prezentacja ośrodków akademickich / pod red. Edmunda Trempały i Mariusza Cichosza.

Adres wydawniczy: Olecko, Wszechnica Mazurska : 2000

Opis fizyczny: S. 88-92

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


59/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Edukacja i twórczość : refleksja na przełomie wieków.

Tytuł całości: Pedagogika w pokoju nauczycielskim / red. Krzysztof Kruszewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : 2000

Opis fizyczny: S. 96-109

Seria: (Literatura Pedagogiczna)

Uwagi: a


60/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Pornografia jako problem pedagogiczny.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 2 (70)

Opis fizyczny: S. 75-81

Uwagi: a


61/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Tropy - ślady - próby : studia i szkice z pedagogii pogranicza / Zbigniew Kwieciński. Poznań 2000.

Czasopismo: Nowa Szkoła

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 56 nr 6

Opis fizyczny: S. 54-55

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


62/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Czy pedagogika ułatwia zrozumienie młodzieży?

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2000

Szczegóły: Nr spec.

Opis fizyczny: S. 49-59

Uwagi: Tytuł nr specjalnego: Teraźniejszość młodego pokolenia.

Uwagi: a


63/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Nauczycielskie reakcje na wyniki badań naukowych nad edukacją : (studium jednego przypadku).

Tytuł całości: Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym / pod red. Mariana Ochmańskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1999

Opis fizyczny: S. 49-58

Uwagi: a


64/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Nauczycielskie reakcje na wyniki badań naukowych nad edukacją : (studium jednego przypadku).

Tytuł całości: Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów, u progu reformy systemu edukacji / pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 1999

Opis fizyczny: S. 377-387

Uwagi: a


65/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Czy przyszłość jest wyzwaniem dla edukacji? : (gdy nie jest nim nawet teraźniejszość).

Tytuł całości: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego / pod red. Janusza Gniteckiego i Joanny Rutkowiak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : 1999

Opis fizyczny: S. 172-181

Uwagi: a


66/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła jako zorganizowane zaprzeczenie przekonaniu o niepowtarzalności człowieka.

Tytuł całości: Wychowanie na rozdrożu, personalistyczna filozofia wychowania / pod red. Franciszka Adamskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 1999

Opis fizyczny: S. 35-41

Seria: (Varia / Uniwersytet Jagielloński ;t. 395)

Uwagi: a


67/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Barwy alternatyw edukacyjnych.

Czasopismo: Amicus (Łódź)

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 2 nr 2

Opis fizyczny: S. 20-25

Uwagi: a


68/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Obserwacja a badania ankietowe nad młodzieżą : dwa różne światy? dwie prawdy? dwie pedagogiki?

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 1 (65)

Opis fizyczny: S. 52-57

Uwagi: a


69/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Reforma!! Reforma? Reforma...

Czasopismo: Promocje Pomorskie

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 7 nr 5

Opis fizyczny: S. 44


70/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Monofonia - polifonia i anachronia programów szkolnych.

Tytuł całości: Dylematy wczesnej edukacji / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Suświłło.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1998

Opis fizyczny: S. 99-104

Seria: (Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie ;nr 153)

Uwagi: a


71/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Edukacyjny show.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 1998

Opis fizyczny: 111 s., il., wykr.

Uwagi: a


72/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Praca jako studium rozwoju człowieka.

Tytuł całości: Rozumienie i zrozumienie OHP, materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy w systemie oświatowo-wychowawczym / pod red. nauk. Józefa Podgóreckiego.

Adres wydawniczy: Opole, Uniwersytet Opolski : 1998

Opis fizyczny: S. 441-451

Uwagi: a


73/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Niepaństwowość szkoły jako kryterium edukacyjne : refleksje lidera szkoły-laboratorium.

Tytuł całości: W poszukiwaniu lepszej szkoły / pod red. Ryszarda Łukaszewicza.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 1998

Opis fizyczny: S. 49-64

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ;25)

Uwagi: a


74/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : 1998

Opis fizyczny: 119 s.

Seria: (Biblioteka Tęczowego Liścia)

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


75/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Czego życzę "Amicusowi".

Czasopismo: Amicus (Łódź)

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 1 nr 1

Opis fizyczny: S. 3

Uwagi: a


76/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Recenzja zestawu podręcznikowo-metodycznego : Porządek i przygoda : lekcje twórczości.

Czasopismo: Carpe Diem

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. XII-XIII

Uwagi: a


77/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła prozaicznie twórcza.

Czasopismo: Carpe Diem

Rocznik: 1998

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 49-52

Uwagi: a


78/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Dzieci "paryskiej wiosny" wychowują wnuczęta.

Czasopismo: Carpe Diem

Rocznik: 1998

Szczegóły: Nr 5

Opis fizyczny: S. 39

Uwagi: a


79/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Pedagogika, czyli mężczyzna w ciele kobiety.

Czasopismo: Forum Oświatowe

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 151-159, wykr.

Uwagi: a


80/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej / Bogusław Śliwerski. Kraków 1998.

Czasopismo: Nowa Szkoła

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 54 nr 6

Opis fizyczny: S. 54

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


81/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Perspektywy oceny studiów zaocznych od zachwytu po niesmak.

Czasopismo: Pedagogika Szkoły Wyższej

Rocznik: 1998

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 33-39

Uwagi: a


82/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła wyższa jako oferta dla studentów : (rynek czy targowisko) ?

Czasopismo: Pedagogika Szkoły Wyższej

Rocznik: 1998

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 157-168

Uwagi: a


83/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła twórcza naprawdę i pozornie.

Tytuł całości: Porządek i przygoda, lekcje twórczości : antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości / wybór i oprac. Krzysztof J. Szmidt.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : 1997

Opis fizyczny: S. 26-34

Uwagi: a


84/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1997

Opis fizyczny: 169 s., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


85/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Polityczność edukacji : parę refleksji.

Tytuł całości: Wychowanie a polityka, tradycje i współczesność / pod red. Witolda Wojdyły i Michała Strzeleckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: S. 267-273

Uwagi: a


86/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Krytyczna periodyzacja dziesięciu lat STO.

Czasopismo: Edukacja i Dialog

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 6

Opis fizyczny: S. 42-45

Uwagi: a


87/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: "Leczenie głupoty" i ... czyli Salony Edukacji Ekologicznej NATURAmy / Ryszard M. Łukaszewicz. Wrocław 1996.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 2 (58)

Opis fizyczny: S. 109-110

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


88/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła jako dobro kultury wobec mechanizmów demokracji.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 73-85

Uwagi: a


89/124


Autorzy: Łukaszewicz Ryszard, Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z obrad sekcji XII.

Tytuł całości: Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie, materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego / pod red. Henryki Kwiatkowskiej i Zbigniewa Kwiecińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Edytor : 1996

Opis fizyczny: S. 426-429

Uwagi: a


90/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Sieben Hauptmythen der polnischen nichtstaatlichen Ausbildung.

Tytuł całości: Polnische Pädagogik in der Zeit der Wende, vier Vorträge in Oldenburg.

Adres wydawniczy: Oldenburg, Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg : 1996

Opis fizyczny: S. 35-47

Seria: (Oldenburger Universitätsreden ;Nr. 85)

Uwagi: a


91/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu wspólnoty : 15 lat spotkań pedagogów z Oldenburga i Torunia / pod red. Aleksandra Nalaskowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: 139 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 137-139

Uwagi: a


92/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie

Tytuł całości: W poszukiwaniu wspólnoty, 15 lat spotkań pedagogów z Oldenburga i Torunia / pod red. Aleksandra Nalaskowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 5-6

Uwagi: a


93/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Siedem mitów głównych polskiej edukacji niepaństwowej.

Tytuł całości: W poszukiwaniu wspólnoty, 15 lat spotkań pedagogów z Oldenburga i Torunia / pod red. Aleksandra Nalaskowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 63-74

Uwagi: a


94/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: (Po)wolny rynek edukacji.

Czasopismo: 45 Minut : toruński przegląd oświatowy

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 3-5

Uwagi: a


95/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Inny aspekt reformy edukacji.

Czasopismo: Edukacja i Dialog

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 10

Opis fizyczny: S. 37-39

Uwagi: a


96/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Alternatywy i alterfakty edukacji bogatej.

Czasopismo: Forum Oświatowe

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 1-2

Opis fizyczny: S. 51-64

Uwagi: a


97/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Edukacja jako ogród, czyli kultura i natura.

Czasopismo: Gazeta Wolnych Inicjatyw Edukacyjnych

Rocznik: 1995-1996

Szczegóły: nr 5

Opis fizyczny: S. 19-23

Uwagi: a


98/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Dziecko jako monarcha czyli dwa największe eksperymenty pedagogiczne XX wieku.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 12 (39)

Opis fizyczny: S. 5-7

Uwagi: a


99/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander, Cackowska Małgorzata.

Tytuł oryginału: "Mam szczęście do dobrych gremiów" : rozmowa z Aleksandrem Nalaskowskim, profesorem UMK i dyrektorem Liceum - laboratorium "Poltech" w Toruniu / rozm. przepr. Małgorzata Cackowska.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 3 (30)

Opis fizyczny: S. 12-13

Uwagi: a


100/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Bitwa pod Grunwaldem - "wirtualnie".

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 7-8 (34-35)

Opis fizyczny: S. 43

Uwagi: a


101/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Etos, Agos i los szkoły i edukacji.

Tytuł całości: Edukacja i rozwój, jaka szkoła? jaki nauczyciel? jakie wychowanie? : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jopkiewicza.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Instytut Technologii Eksploatacji : 1995

Opis fizyczny: S. 552-560, wykr.

Uwagi: a


102/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Niepokój o szkołę.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 1995

Opis fizyczny: 174 s., [2] s., il.

Uwagi: a


103/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: The joy of education?

Adres wydawniczy: Sydney, Highwood Press : 1995

Opis fizyczny: [2], 60 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 60

Uwagi: a


104/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Bez półtonów?

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 1 (16)

Opis fizyczny: S. 13-17

Uwagi: a


105/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Przeciwko edukacji sentymentalnej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 1994

Opis fizyczny: 79 s.

Seria: (Biblioteczka Edukacyjna ;1)

Uwagi: a


106/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Edukacja po drugiej stronie lustra.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 1994

Opis fizyczny: 24 s.

Uwagi: a


107/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Codzienne błędy w wychowaniu.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 3 (6)

Opis fizyczny: S. 12-13

Uwagi: a


108/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: O nieobowiązkowy kształt szkoły.

Tytuł całości: Kontestacje pedagogiczne / pod red. Bogusława Śliwerskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 1993

Opis fizyczny: S. 239-254

Uwagi: a


109/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Pomiędzy teorią i praktyką eksperymentu szkolnego.

Tytuł całości: Stare i nowe dylematy teorii wychowania, materiały z konferencji naukowej / pod red. Józefa Górniewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1993

Opis fizyczny: S. 129-134

Uwagi: a


110/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szanse szkoły z wyboru : (studium eksploracyjne).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1993

Opis fizyczny: 97, [18] s., il.

Uwagi: a


111/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła zdrowego rozsądku : eksperyment z realizmem.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1-2 (1-2)

Opis fizyczny: S. 9-12

Uwagi: a


112/124


Autorzy: Schulz Roman, Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: "Animacja pedagogiczna" : propozycja nowej specjalności w kształceniu pedagogów.

Tytuł całości: Kształcenie dla innowacji pedagogicznych / pod red. Romana Schulza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1992

Opis fizyczny: S. 110-115

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: a


113/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Przyczyny zaniku aktywności twórczej ludzi z wyższym wykształceniem.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne

Rocznik: 1992

Szczegóły: Z. 80

Opis fizyczny: S. 65-78

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


114/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 129

Uwagi: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Dobieszkowie pod Łodzią, 15-17.10.1992 r.

Uwagi: a


115/124


Autorzy: Borowicz Ryszard, Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Społeczne uwarunkowania aktywności twórczej młodzieży szkolnej.

Tytuł całości: Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej, praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Tokarz.

Adres wydawniczy: Kraków, Uniwersytet Jagielloński : 1991

Opis fizyczny: S. 153-165

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


116/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła jako "Opus Dei" : (przykład hiszpański).

Adres wydawniczy: Toruń, Liceum Ogólnokształcące PW "Poltech" : 1991

Opis fizyczny: 21 s.

Uwagi: a


117/124


Autorzy: Meighan Roland, Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Edukacja elastyczna : jutro twojego dziecka decyduje się dzisiaj / Roland Meighan ; przekł. i wstęp Aleksander Nalaskowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Nasza Szkoła : 1991

Opis fizyczny: 76 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 75-76

Uwagi: a


118/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Szkoła twórcza ?...! - szkoła uspołeczniona

Adres wydawniczy: Toruń, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Przedsiębiorstwa "Poltech" : 1990

Opis fizyczny: 26 s.

Uwagi: a


119/124


Autorzy: Borowicz Ryszard, Dzieńdziura Krzysztof, Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Młodzież na rozdrożach : zielonogórscy maturzyści '87.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego : 1990

Opis fizyczny: 146 s., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Uwagi: a


120/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1989

Opis fizyczny: 155 s.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 148-151

Uwagi: a


121/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Ścieżki edukacyjne i losy życiowe twórczych trzydziestolatków : (studium z wykorzystaniem badań podłużnych).

Adres wydawniczy: Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej : 1989

Opis fizyczny: 146 s., il., wykr.

Uwagi: a


122/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Równość i sprawiedliwość społeczna : studium na przykładzie oświaty / Ryszard Borowicz. Warszawa 1988.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 1989

Szczegóły: nr 4 (115)

Opis fizyczny: S. 276-277

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


123/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Tożsamość twórczości amatorskiej wobec potrzeb społeczeństwa wychowującego.

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 1987

Szczegóły: T. 31 nr 2

Opis fizyczny: S. 209-219

Uwagi: a


124/124


Autorzy: Nalaskowski Aleksander.

Tytuł oryginału: Sztuka obrzeży, sztuka centrum.

Adres wydawniczy: Warszawa, Kolegium Otryckie : 1986

Opis fizyczny: 198 s.

Uwagi: a