Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Jakość Kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia – raport za rok akademicki 2017/18

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia – raport za rok akademicki 2016/17

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia – raport za rok akademicki 2015/2016

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia – raport za rok akademicki 2014/2015

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia – raport za rok akademicki 2013/2014

Raport z badań aktywności zawodowej absolwentów (2018 rok)

Raport z badań aktywności zawodowej absolwentów (2017 rok)

Raport z badań aktywności zawodowej absolwentów (2016 rok)

Formularz hospitacji 1

Formularz hospitacji 2