Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Dziekanat

Dziekanat Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

Instytut Nauk Pedagogicznych

ul. Lwowska 1
87-100 Toruń
fax. 56 611 31 25
NIP: 879-017-72-91
Regon: 000001324

Obsługa Studenta:
wtorek – piątek (studia stacjonarne i niestacjonarne), w godz. 9.00-14.00;


Mgr Martyna Wnuk-Mendelewska

Studia stacjonarne I stopnia – PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne I stopnia – PRACA SOCJALNA
Studia stacjonarne II stopnia – WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

 

Kontakt
mmartyna3@umk.pl
tel. 56 611 31 15
p. A.VI


Mgr Małgorzata Durszlewicz

Studia jednolite 5-letnie magisterskie – PEDAGOGIKA SPECJALNA
Studia I stopnia – PEDAGOGIKA SPECJALNA
Pomoc materialna

Kontakt
gosiadur@umk.pl
tel. 56 611 31 49
p. A.V


Mgr Dorota Jagielska

Studia stacjonarne II stopnia – ARCHITEKTURA INFORMACJI
Studia stacjonarne II stopnia – ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA
Studia stacjonarne II stopnia – PEDAGOGIKA
Studia doktoranckie z zakresu BIBLIOLOGII I INFORMATOLOGII
Studia doktoranckie z zakresu PEDAGOGIKI

Kontakt
dori@umk.pl
tel. 56 611 31 22
p. A.IV


Mgr Agnieszka Jagielska

Studia jednolite 5-letnie magisterskie PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Studia stacjonarne I stopnia – ARCHITEKTURA INFORMACJI
Studia stacjonarne I stopnia – ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA
Studia niestacjonarne I stopnia – PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne II stopnia – PEDAGOGIKA
Studia e-learning – PEDAGOGIKA MEDIALNA

Kontakt
agajag@umk.pl
tel. 56 611 31 19
p. A.III


Mgr Grażyna Szmigiel

Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna USOS

Kontakt
studped@umk.pl
tel. 56 611 31 26
p. A.V


Mgr Łukasz Ceglarski

Sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych
Administrator strony internetowej INP

 

Kontakt
ceglarski@umk.pl
tel. 56 611 46 68
p. A.VIII


Lic. Julita Kujawska

Studia stacjonarne, studia niestacjonarne – koordynacja i planowanie zajęć dydaktycznych
Obsługa projektów naukowych

Kontakt julita.kujawska@umk.pl
tel. 56 611 31 40
p. A.XI