Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Grant dla dr Emilii Aksamit i mgr Marty Giziewskiej

obrazek:

Dr Emilia Aksamit wraz z mgr Martą Giziewską (doktorantką INP UMK), uzyskały grant na kwotę 37 385,67 zł. w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE, w ramach POWER, działania 4.1 innowacje społeczne.

Gratulujemy!

Grant zostanie przeznaczony na wdrożenie i testowanie autorskiej innowacji edukacyjnej ,,Masz tę MOC! Marz. Odkrywaj. Ustalaj cele.” Celem innowacji jest rozwój kompetencji uczniów klas 4-8 w obszarze planowania samorealizacji, umiejętności rozpoznawania posiadanych zasobów, wzmocnienia sprawczości i pozytywnego obrazu siebie, które są niezbędne do definiowania własnych potrzeb oraz poznawania sposobów ich realizacji. Model innowacji zbudowany jest na koncepcji Experience-Based Learning  Davida A. Kolba i mieści się w wymiarze profilaktyki uniwersalnej opartej na wiedzy.

pozostałe wiadomości