Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Nagrody Rektora dla pracowników naukowych

obrazek: [fot. Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie.

Wyróżnienia zostały wręczone 24 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK. Rektor wyróżnił 348 pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (wyróżnionych indywidualnie i zespołowo). Nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia pracownikom dydaktycznym i badawczym przyznano jak co roku za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i artystyczną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie.

Z Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych nagrody otrzymali:

- prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki - Nagroda indywidualna I stopnia za całokształt pracy na Uniwersytecie

- prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz - Wyróżnienie indywidualne za całokształt pracy na Uniwersytecie

- dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK - Wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

- dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK - Wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

- dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK - Wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

- prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK, dr Dorota Grabowska-Pieńkosz - Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności naukowej

- prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki, dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK - Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności naukowej

- prof. dr hab. Beata Przyborowska, dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK, prof. dr hab. Piotr Błajet, prof. dr hab. Krzysztof Rubacha - Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności naukowej

- prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK, dr Magdalena Cuprjak, dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk - Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

- prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki, dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK, dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK, dr Kamila Majewska, dr Małgorzata Skibińska, dr Lida Wiśniewska-Nogaj, dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK - Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej

 

pozostałe wiadomości