• Start


Nagrodą zespołowa III stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla mgr Beaty Pietkiewicz-PareekMgr Beata Pietkiewicz-Pareek została wyróżniona nagrodą zespołową III stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzeja Lisieckiego za udział w pracach zespołu nad publikacją "The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization".

Mgr Beata Pietkiewicz-Pareek jest doktorantką na Wydziale Nauk Pedagogicznych i pisze rozprawę doktorską pod kierunkiem Profesora Zbigniewa Kwiecińskiego na temat analfabetyzmu w Indiach. W 2014 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Konferencja „Dobre Praktyki Wolontariatu Hospicyjnego”W dniach 10- 11. grudnia w Toruniu odbyła się Konferencja „Dobre Praktyki Wolontariatu Hospicyjnego” podsumowująca zebrane podczas 4 wizyt studyjnych „dobre praktyki” wolontariatu hospicyjnego. Projekt zrealizowany był dzięki dofinansowaniu z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Konferencja dała możliwość spotkania i wymiany doświadczeń wolontariuszy z ośrodków hospicyjnych: Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, Hospicjum św. Łazarza z Krakowa, Hospicjum Gdańskiego im. Ks. E. Dudkiewicza, Hospicjum Palium z Poznania oraz naszego toruńskiego Hospicjum „Światło”.

Konkurs kolęd, pastorałek i wierszy o tematyce bożonarodzeniowejW poniedziałek 19 grudnia br. zorganizowaliśmy po raz pierwszy na naszym Wydziale Nauk Pedagogicznych konkurs kolęd dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pomysł i realizacja należą do studentów koła naukowego, sekcji pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej pod kierunkiem opiekuna sekcji dr Elżbiety Wieczór. Zaproszenie przyjęły dzieci z toruńskich przedszkoli miejskich, niepublicznych oraz z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zainteresowanie przedszkoli było ogromne - w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa gościliśmy ok. stu dzieci przedszkolnych, ich nauczycieli i rodziców. Poziom konkursu był bardzo wysoki, dzieci w pięknych strojach śpiewały, recytowały, grały, inscenizowały. Takie spotkanie to szansa na integrację oraz popularyzowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród dzieci. Zgodnie z oprawą konkursu były puchary, medale, dyplomy, nagrody i upominki dla wszystkich uczestników. Odwiedził nas także Mikołaj!

Ogromnie dziękujemy Władzom Dziekańskim Wydziału za wsparcie i udział w uroczystości, studentom koła naukowego, sponsorom, dyrektorom przedszkoli i szkół, gościom i jurorom.

Dziękujemy dzieciom, ich nauczycielom i rodzicom za piękne prezentacje muzyczne, za kulturę i szacunek dla Uniwersytetu.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+