• Start

Kolejny pracownik ze stopniem doktora habilitowanego


Z radością informujemy, że Centralna Komisja zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika- dr Violetcie Kopińskiej.

Gratulujemy!

Dr Jarosław Przeperski powołany na członka RKE


Dr Jarosław Przeperski z Katedry Pracy Socjalnej powołany został przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w skład Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim.
Gratulujemy.

1st International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies (1st ISEEDS)


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
(autorki fotografii: I. Wieczorkowska, B. Borowska-Beszta)

W dniu 10. kwietnia 2018 roku, pod patronatem Dziekana WNP UMK dr hab. Piotra Petrykowskiego, prof. UMK odbyło się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK pierwsze międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone etnografii edukacyjnej i studiom nad niepełnosprawnością. Seminarium zostało nazwane: 1st International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies (1st ISEEDS). Tytuł tegorocznego seminarium brzmiał: Ethnographic Lenses on Education and Disability Studies.

AUNC Pedagogika i Paedagogia Christiana na liście zadań finansowanych przez Ministra NiSW

                                                                                             

Na liście zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 r. znalazły się przygotowania anglojęzycznych zeszytów tematycznych przez dwa czasopisma redagowane na naszym Wydziale Nauk Pedagogicznych: Paedagogia Christiana (red. naczelny dr hab. Jarosław Horowski, z-ca red. nacz. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK, sekretarze redakcji mgr Renata Deka i dr Tomasz Różański) oraz Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika (red. naczelny dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, z-ca red. nacz. dr Joanna Cukras-Stelągowska, sekretarz redakcji dr Joanna Falkowska). Gratulujemy.

Grant na projekt badawczy: Polityka Sprawiedliwości 2018

Od lutego br. Centrum Badań nad Rodziną na Wydziale Nauk Pedagogicznych zajmuje się wszechstronną koordynacją rocznego projektu „Polityka Sprawiedliwości 2018”, w ramach którego prowadzone są badania dotyczące tematyki rodzin w różnorodnych perspektywach teoretycznych i praktycznych. Projekt ma na celu naukowe, kompleksowe i innowacyjne spojrzenie na obszar zapobiegania różnego rodzaju dysfunkcji w rodzinach oraz wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom poszkodowanym. Przygotowane raporty i rekomendacje będą stanowiły podstawę do tworzenia rozwiązań prawnych, organizacyjnych i systemowych opartych o wiedzę i dowody naukowe. Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej informacji odnośnie tego i innych działań Centrum Badań nad Rodziną znajdą Państwo na stronie: rodzina.umk.pl.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+