• Start


XI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)Dnia 25 maja 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się XI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Kreatywnie przez życie – innowacyjne formy rozwoju”. Konferencja po raz piąty objęta została honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Organizatorami konferencji byli uczestnicy przedmiotu „Projektowanie ofert edukacyjnych” oraz członkowie Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. Koordynatorem konferencji była dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk.

Konferencja naukowa "Niepełnosprawność na styku nauk - złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna"W dniu 11 maja 2017 roku odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych konferencja naukowa "Niepełnosprawność na styku nauk - złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna" zorganizowana przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki. Celem konferencji było przedstawienie interdyscyplinarnego ujęcia niepełnosprawności człowieka - tym razem szczególna uwaga została skupiona na osobie z niepełnosprawnością intelektualną. Komitet organizacyjny konferencji (dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK) zaprosił do dyskusji nad problemem egzystencji człowieka z niepełnosprawnością intelektualną specjalistów z sześciu dziedzin: filozofii prof. dra hab. Mirosława Żelaznego, psychologii dr hab. Bassama Aouil'a, neurologii lek. med. Annę Grochal, teologii ewangelickiej ks. dr Karola Niedobę, pedagogiki specjalnej dra hab. Jarosława Bąbkę prof. UZ i nauk prawnych mgr Martę Młynarczyk.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą”


W dniach 27-28 kwietnia 2017 roku w Ciechocinku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem „Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą”. Organizatorem była Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współorganizatorami: Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;  UMCS w Lublinie; Akademia Ignatianum w Krakowie; Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie (Ukraina), Akademia Technologiczna w Rezekne (Łotwa) oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

Spotkanie zostało objęte patronatami: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia, JM Rektora UMK, Komitetu Nauk Pedagogicznych oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Recreational Activity and Joy in Senior's Life"W dniach 20-21 kwietnia 2017r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Recreational Activity and Joy in Senior's Life". Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk o Ziemi oraz European Bridge League.

W konferencji o charakterze interdyscyplinarnym wzięli udział naukowcy oraz praktycy z Włoch, Węgier, Szkocji, Chorwacji, Holandii, Norwegii, Niemiec, Francji oraz z kilkudziesięciu polskich ośrodków. Specjalna sekcja była poświęcona grze w brydża jako aktywności przeciwdziałającej demencji starczej. Obecni byli, min. prezez Polskiego Związku Brydża Sportowego - Witold Stachnik, prezydent Światowej Federacji Brydża Sportowego - Gianarigo Rona, prezydent Europejskiej Federacji Brydża Sportowego - Yves Aubry.

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością


6 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się kolejne Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością organizowane przez Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki.
Tym razem seminarium naukowe było poświęcone problematyce oligofrenii w ujęciu psychoanalitycznym.
Gośćmi seminarium z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu byli: prof. dr Halyna Katolyk, prof. dr Maryana Mykolaychuk i doc. dr Aleksandr Katolyk.
Seminarium zostało objęte patronatem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+