• Start

Wyjazd studyjny studentów


W studyjnym wyjeździe do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie oraz Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu wzięli udział studenci I i II roku studiów magisterskich – kierunków Pedagogika (specjalność logopedia) oraz pedagogika specjalna.

Sukces studentek Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu!
Martyna Lewandowska, studentka II roku studiów II stopnia pedagogiki ogólnej oraz Ewelina Romianowska, studentka II roku II stopnia pedagogiki specjalnej otrzymały Stypendium Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia i działalność naukowo-badawczą sprzyjającą rozwojowi nauki i sztuki, promocję Miasta Torunia w latach 2015-2017 oraz bardzo wysoką średnią ocen.

Stypendium otrzymało 54 zdolnych i pracowitych studentów UMK, w tym dwie przedstawicielki Naszego Wydziału. 8 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów z rąk Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. „Dzisiejsi stypendyści są orłami w nauce oraz orłami w swoich marzeniach na przyszłość”. Takimi słowami prezydent Michał Zaleski słusznie określił stypendystów.

Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!

Leć kolędo w świat - II Przegląd Małych Form Artystycznych o tematyce bożonarodzeniowej z udziałem dzieci

Fot. Andrzej Romański, Biuro Promocji i Informacji UMK


Leć kolędo w świat - II Przegląd Małych Form Artystycznych o tematyce bożonarodzeniowej z udziałem dzieci. To Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Katedry Edukacji Dziecka Wydziału Nauk Pedagogicznych i Sekcji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej studenckiego koła naukowego, którego opiekunami są dr Elżbieta Wieczór i dr Patrycja Brudzińska.Jest również efektem szerokiej współpracy z placówkami.

Po ubiegłorocznym sukcesie i ogromnym zainteresowaniu przedszkoli, w tym roku  także zaprosiliśmy dzieci do wspólnego kolędowania. Gościliśmy ok 100 dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami z 16 toruńskich przedszkoli. Dzieci przepięknie i profesjonalnie zaprezentowały kolędy, pastorałki i wiersze. Spotkanie było świetną okazją do integrowania dzieci i dorosłych w środowisku Uczelni oraz pielęgnowania tradycji bożonarodzeniowych.

Gratulujemy kolejnego sukcesu i dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie! Ogromne podziękowanie dla studentów wczesnej edukacji!

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy”13 grudnia br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy”.

Konferencja była efektem współpracy Katedry Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Fundacją Gospodarczą Pro Europa.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, Pan Andrzej Rakowicz, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, Pan dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Pan Jarosław Bochenek.

W Konferencji wzięło udział 160 uczestników, w tym m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, pracownicy socjalni i specjaliści w zakresie wsparcia społecznego.

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy” towarzyszyły wystąpienia przedstawicieli ośrodków naukowych z Torunia, Gdańska, Włocławka i Poznania.

Wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom serdecznie dziękujemy za udział w Wydarzeniu.

Konferencja studencka "Jak pomaga Europa? Innowacyjne praktyki pomocy w wybranych krajach Europy"W dniu 12 grudnia 2017 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu odbyła się konferencja studencka w ramach przedmiotu projekt socjalny pt. "Jak pomaga Europa? Innowacyjne praktyki pomocy w wybranych krajach Europy". Spotkanie zorganizowane zostało przez studentów II roku pracy socjalnej pod opieką dr Jarosława Przeperskiego, przy współpracy z organizacją studencką ESN.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące roli i postrzegania pracownika socjalnego, pieczy zastępczej, zjawiska migracji oraz instytucji małżeństwa. Dzięki zaangażowaniu studentów z programu Erasmus mieliśmy okazję dowiedzieć się jak wybrane kwestie przedstawiają się w Rumunii, Bułgarii, Francji czy Turcji.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+