• Start

Konferencja "Jesteśmy zdrowi. Dbamy o ciało" - relacja


25 października 2017 roku odbyła się kolejna w cyklu konferencja, której współorganizatorem był Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogiki Specjalnej. Konferencja "Jesteśmy zdrowi. Dbamy o ciało" była poświęcona problematyce zdrowego stylu życia również wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizatorem konferencji była "Szkoła Ćwiczeń UMK" i jednocześnie interesariusz WNP - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusz Korczaka w Toruniu. W części oficjalnej konferencji - szczególne wyróżnienie - Statuetkę "Przyjaciel Dzieci Ośrodka" otrzymała dr hab. Ditta Baczała prof. UMK.

Wyróżnieni nagrodami JM Rektora

żródło: www.umk.pl fot.Andrzej Romański


Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.
Wyróżnienia zostały wręczone 29 września 2017 r. podczas uroczystości, która miała miejsce w Collegium Maximum UMK.

Wśród pracowników WNP wyróżnieni zostali:

1. nagroda indywidualna I stopnia w działalności naukowo-badawczej - prof. dr hab. Piotr Błajet
2. nagroda indywidualna III stopnia w działalności naukowo-badawczej - dr Magdalena Cuprjak, dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk
3. nagroda zespołowa III stopnia w działalności naukowo-badawczej - dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK, dr Violetta Kopińska
4. nagroda zespołowa III stopnia w działalności naukowo-badawczej - dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK, dr Agnieszka Latoś
5. wyróżnienie indywidualne w działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej - dr Joanna Cukras-Stelągowska, dr Joanna Falkowska
6. wyróżnienie zespołowe w działalności naukowo-badawczej - dr hab. Maria M.Urlińska, prof. UMK, dr Katarzyna Jurzysta
7. wyróżnienie zespołowe w działalności naukowo-badawczej - prof. dr hab. Jacek Błeszyński, dr hab. Małgorzata Orłowska

X lat Wydziału Nauk Pedagogicznych


We wrześniu mija X lat od utworzenia naszego Wydziału. Warto przypomnieć zatem, że w 1976 roku niewielka kadrowo Katedra Pedagogiki została przekształcona w Instytut Pedagogiki i Psychologii wchodzący w skład Wydziału Humanistycznego.

W latach dziewięćdziesiątych nowych impulsów rozwojowych dostarczył Instytutowi jego ówczesny dyrektor prof. dr hab. Roman Schulz.

Od 1996 roku funkcję dyrektora pełnił prof. dr. hab. Aleksander Nalaskowski, który w 2007 roku, wraz profesorami z ówczesnej Rady Instytutu, doprowadził do utworzenia samodzielnego Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Wydział został powołany uchwałą Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 roku.

Pierwszy, wybrany jednogłośnie, skład zespołu dziekańskiego stanowili profesorowie Aleksander Nalaskowski jako dziekan oraz Beata Przyborowska, Piotr Petrykowski, Krzysztof Rubacha jako prodziekani.

Nadchodzący rok akademicki będzie więc naszym rokiem jubileuszowym.

Nasza Absolwentka Siostra Monika SztamborskaZ radością informujemy, że w dniu 15 sierpnia br. w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach profesję wieczystą złożyła absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Nauk Historycznych UMK mgr Monika Sztamborska.

W uroczystości uczestniczyła promotor pracy magisterskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz.

Od kilku lat s. Monika jest pedagogiem szkolnym i nauczycielem historii w Zespole Szkół Urszulanek SJK w Pniewach. Publikuje także teksty naukowe popularyzując myśl wychowania religijnego.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+