• Start

III Kongres Nauczycieli Wychowania PrzedszkolnegoW dniu 27 maja 2017 roku odbył się kolejny, III Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, w tym roku pod hasłem „Edukacja zaczyna się w przedszkolu”. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość”, które obchodziło jubileusz  XV-lecia działalności oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia .

XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM 2017W dniach 26-27 maja br. pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr hab. Piotra Pertykowskiego, prof. UMK, odbyła się współorganizowana przez Katedrę Pracy Socjalnej WNP XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM 2017 oraz XV OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII  I PSYCHOONKOLOGII. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów pracowników, doktorantów i studentów naszego Wydziału. Swoje wystąpienia przestawili: prof. dr hab. Józef Binnebesel (Lęk przed śmiercią Penthos czy Thanatos?), ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK (Zmiany  społeczne i demograficzne a opieka u kresu życia?), mgr Renata Deka (Wolontariat hospicyjny więźniów - doświadczenia pracowników Gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza), mgr Karolina Kramkowska (Moralno-etyczny aspekt opieki nad chorym z demencją w stadium zaawansowanym i u kresu życia), mgr Małgorzata Olszewska (Dobre Praktyki wolontariatu hospicyjnego - refleksje absolwentki European Palliatyve Care Academy), lic. Weronika Dulska (Elementy pracy socjalnej w praktyce opiekuńczej pielęgniarek opieki domowej) oraz lic. Ewelina Romianowska (Teatroterapia jako forma budowania relacji pacjenta u kresu życia z personelem medycznym na przykładzie Hospicjum ks. Dutkiewicza w Gdańsku).

XI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)Dnia 25 maja 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się XI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Kreatywnie przez życie – innowacyjne formy rozwoju”. Konferencja po raz piąty objęta została honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Organizatorami konferencji byli uczestnicy przedmiotu „Projektowanie ofert edukacyjnych” oraz członkowie Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. Koordynatorem konferencji była dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+