• Start

Audiobook z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i 25-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu


Z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i 25-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ukazał się audiobook poświęcony tym placówkom, opracowany przez Panią mgr Annę Laks, zeszłoroczną absolwentkę Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Podstawą do zrealizowania tego projektu była praca dyplomowa pt. „Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu. Działalność wychowawcza w latach 1947-1991”, która powstała w Katedrze Historii Myśli Pedagogicznej pod kierunkiem dr Joanny Falkowskiej.

Dyplomatorium 2017

fot. Anna Bielawiec-Osińska, Program Absolwent UMK


9 grudnia 2017 r. w Auli UMK odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów I-go i II-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych absolwentom w roku 2016/17.

Podczas uroczystości wręczono nagrodę na najlepszego absolwenta, którą otrzymała pani Klaudia Wos, nagrodę za najlepszą pracę dyplomową, którą otrzymała pani Dorota Komorowska i nagrody za wyróżnione prace dyplomowe, które otrzymały panie Paulina Dranikowska i Paulina Solarczyk.

Inauguracja V edycji studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Odbyła się inauguracja V edycji studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kierownikiem jest dr Elżbieta Wieczór z Katedry Edukacji Dziecka. Edycję otworzyła dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK, prodziekan Wydziału. Spotkanie uświetnił popis wokalno-taneczny dzieci z przedszkola nr 17 w Toruniu. Natomiast cykl zajęć dydaktycznych zainaugurował prof. dr. hab. Aleksander Nalaskowski wykładem „Dziecko w czasie newtonowskim i einsteinowskim”.

Seminarium Naukowe pt. "W obliczu wyzwań współczesnej pracy socjalnej"


Na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się Seminarium Naukowe pt. W obliczu wyzwań współczesnej pracy socjalnej. Spotkanie to zostało przygotowane przez Katedrę Pracy Socjalnej z okazji Święta Pracowników Socjalnych, które przypada 21 listopada.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy instytucji pomocy społecznych, pracownicy socjalni, pracownicy naukowi oraz studenci. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Andrzeja Mielczarka oraz prof. Tomasza Biernata. Ponadto została przedstawiona działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry Pracy Socjalnej, zaprezentowano projekty socjalne realizowane przez studentów pracy socjalnej oraz działania Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. Przekazano też podziękowania Opiekunom praktyk studenckich i Dyrektorom, Kierownikom instytucji, w których odbywały się praktyki studentów pracy socjalnej WNP UMK. Końcowym akcentem było ogłoszenie konkursu dla studentów pracy socjalnej na najlepszy projekt socjalny.

Podsumowanie Toruńskiej Kampanii Profilaktycznej "Październik miesiącem wolnym od uzależnień"W Urzędzie Miejskim w Toruniu odbyło się podsumowanie kolejnej, dwudziestej edycji Toruńskiej Kampanii Profilaktycznej "Październik miesiącem wolnym od uzależnień".

Zastępca prezydenta Miasta Torunia Andrzeja Rakowicz wraz z dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Izabelą Miłoszewską wręczyli nagrody laureatom konkursów organizowanych w ramach kampanii.

Nasz Wydział aktywnie uczestniczy w tego rodzaju działaniach między innymi dzięki zaangażowaniu dr. Jana A. Malinowskiego z Katedry Pracy Socjalnej WNP.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+