• Start

Leć kolędo w świat - II Przegląd Małych Form Artystycznych o tematyce bożonarodzeniowej z udziałem dzieci

Fot. Andrzej Romański, Biuro Promocji i Informacji UMK


Leć kolędo w świat - II Przegląd Małych Form Artystycznych o tematyce bożonarodzeniowej z udziałem dzieci. To Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Katedry Edukacji Dziecka Wydziału Nauk Pedagogicznych i Sekcji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej studenckiego koła naukowego, którego opiekunami są dr Elżbieta Wieczór i dr Patrycja Brudzińska.Jest również efektem szerokiej współpracy z placówkami.

Po ubiegłorocznym sukcesie i ogromnym zainteresowaniu przedszkoli, w tym roku  także zaprosiliśmy dzieci do wspólnego kolędowania. Gościliśmy ok 100 dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami z 16 toruńskich przedszkoli. Dzieci przepięknie i profesjonalnie zaprezentowały kolędy, pastorałki i wiersze. Spotkanie było świetną okazją do integrowania dzieci i dorosłych w środowisku Uczelni oraz pielęgnowania tradycji bożonarodzeniowych.

Gratulujemy kolejnego sukcesu i dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie! Ogromne podziękowanie dla studentów wczesnej edukacji!

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy”13 grudnia br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy”.

Konferencja była efektem współpracy Katedry Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Fundacją Gospodarczą Pro Europa.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, Pan Andrzej Rakowicz, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, Pan dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Pan Jarosław Bochenek.

W Konferencji wzięło udział 160 uczestników, w tym m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, pracownicy socjalni i specjaliści w zakresie wsparcia społecznego.

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy” towarzyszyły wystąpienia przedstawicieli ośrodków naukowych z Torunia, Gdańska, Włocławka i Poznania.

Wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom serdecznie dziękujemy za udział w Wydarzeniu.

Konferencja studencka "Jak pomaga Europa? Innowacyjne praktyki pomocy w wybranych krajach Europy"W dniu 12 grudnia 2017 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu odbyła się konferencja studencka w ramach przedmiotu projekt socjalny pt. "Jak pomaga Europa? Innowacyjne praktyki pomocy w wybranych krajach Europy". Spotkanie zorganizowane zostało przez studentów II roku pracy socjalnej pod opieką dr Jarosława Przeperskiego, przy współpracy z organizacją studencką ESN.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące roli i postrzegania pracownika socjalnego, pieczy zastępczej, zjawiska migracji oraz instytucji małżeństwa. Dzięki zaangażowaniu studentów z programu Erasmus mieliśmy okazję dowiedzieć się jak wybrane kwestie przedstawiają się w Rumunii, Bułgarii, Francji czy Turcji.

Audiobook z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i 25-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu


Z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i 25-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ukazał się audiobook poświęcony tym placówkom, opracowany przez Panią mgr Annę Laks, zeszłoroczną absolwentkę Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Podstawą do zrealizowania tego projektu była praca dyplomowa pt. „Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu. Działalność wychowawcza w latach 1947-1991”, która powstała w Katedrze Historii Myśli Pedagogicznej pod kierunkiem dr Joanny Falkowskiej.

Dyplomatorium 2017

fot. Anna Bielawiec-Osińska, Program Absolwent UMK


9 grudnia 2017 r. w Auli UMK odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów I-go i II-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych absolwentom w roku 2016/17.

Podczas uroczystości wręczono nagrodę na najlepszego absolwenta, którą otrzymała pani Klaudia Wos, nagrodę za najlepszą pracę dyplomową, którą otrzymała pani Dorota Komorowska i nagrody za wyróżnione prace dyplomowe, które otrzymały panie Paulina Dranikowska i Paulina Solarczyk.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+