• Start

Inauguracja V edycji studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Odbyła się inauguracja V edycji studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kierownikiem jest dr Elżbieta Wieczór z Katedry Edukacji Dziecka. Edycję otworzyła dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK, prodziekan Wydziału. Spotkanie uświetnił popis wokalno-taneczny dzieci z przedszkola nr 17 w Toruniu. Natomiast cykl zajęć dydaktycznych zainaugurował prof. dr. hab. Aleksander Nalaskowski wykładem „Dziecko w czasie newtonowskim i einsteinowskim”.

Seminarium Naukowe pt. "W obliczu wyzwań współczesnej pracy socjalnej"


Na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się Seminarium Naukowe pt. W obliczu wyzwań współczesnej pracy socjalnej. Spotkanie to zostało przygotowane przez Katedrę Pracy Socjalnej z okazji Święta Pracowników Socjalnych, które przypada 21 listopada.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy instytucji pomocy społecznych, pracownicy socjalni, pracownicy naukowi oraz studenci. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Andrzeja Mielczarka oraz prof. Tomasza Biernata. Ponadto została przedstawiona działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry Pracy Socjalnej, zaprezentowano projekty socjalne realizowane przez studentów pracy socjalnej oraz działania Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. Przekazano też podziękowania Opiekunom praktyk studenckich i Dyrektorom, Kierownikom instytucji, w których odbywały się praktyki studentów pracy socjalnej WNP UMK. Końcowym akcentem było ogłoszenie konkursu dla studentów pracy socjalnej na najlepszy projekt socjalny.

Podsumowanie Toruńskiej Kampanii Profilaktycznej "Październik miesiącem wolnym od uzależnień"W Urzędzie Miejskim w Toruniu odbyło się podsumowanie kolejnej, dwudziestej edycji Toruńskiej Kampanii Profilaktycznej "Październik miesiącem wolnym od uzależnień".

Zastępca prezydenta Miasta Torunia Andrzeja Rakowicz wraz z dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Izabelą Miłoszewską wręczyli nagrody laureatom konkursów organizowanych w ramach kampanii.

Nasz Wydział aktywnie uczestniczy w tego rodzaju działaniach między innymi dzięki zaangażowaniu dr. Jana A. Malinowskiego z Katedry Pracy Socjalnej WNP.

AUNC Pedagogika i Przegląd Badań Edukacyjnych z wyższym Index Copernicus Value

         
 

                          

W wyniku kolejnej oceny Indeks Copernicus International Journals Master List dwa czasopisma redagowane na naszym Wydziale - AUNC Pedagogika i Przegląd Badań Edukacyjnych - uzyskały wyższy niż w roku ubiegłym wskaźnik ICV (Index Copernicus Value).

Za rok 2016 Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika uzyskały ICV 62.74 (w roku 2015 - 54.60). Redaktorem naczelnym AUNC jest dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, zastępcą redaktora naczelnego dr Joanna Cukras-Stelągowska, sekretarzem dr Joanna Falkowska.

A Przegląd Badań Edukacyjnych za rok 2016 uzyskał ICV 82.05 (w roku 2015 - 79.44). Redaktorem naczelnym PBE jest prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, sekretarzami dr Magdalena Cuprjak i dr Violetta Kopińska.

Nowe pismo online Cognitive Science-New Media -Education, którego redaktorem naczelnym jest dr hab. Dorota Siemieniecka, prof UMK uzyskało 65.71 punktów w Index Copernicus. Zespół redakcyjny tworzą: dr Wioletta Kwiatkowska, dr Małgorzata Skibińska i dr Kamila Majewska.

Spotkanie z "kynoterapeutką"15 listopada 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych, na zajęciach poświęconych terapii w pedagogice specjalnej mieliśmy niezwykłych gości. Pani mgr Anna Jurak,  terapeutka i nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu - "Szkoła Ćwiczeń UMK", wraz z dwoma psami terapeutami prezentowali założenia i możliwości wykorzystania kynoterapii (dogoterapii) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+