• Start

Seminarium Naukowe inaugurujące projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"


9 marca na naszym Wydziale odbyło się Seminarium Naukowe inaugurujące projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki", którego jesteśmy liderem. Projekt jest realizowany w Katedrze Edukacji Dziecka. Na wykładach z zakresu kognitywnej teorii nauczania gościliśmy ponad 250 nauczycieli szkół podstawowych z Torunia. Żywe zainteresowanie problematyką wskazuje na potrzebę rozwijania współpracy pomiędzy Uniwersytetem, Wydziałem i szkołami. Seminarium rozpoczyna cykl różnych form doskonalenia nauczycieli.

7 Konferencja Logopedyczna. Wspomaganie komunikacji osób ze spektrum autyzmu – TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL, 3 marca 2018 r.


3 marca br. odbyła się Na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK 7 Konferencja logopedyczna, która w tym roku została poświęcona komunikacji osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. Temat wynikał z zapotrzebowania środowisk logopedycznego, pedagogicznego i psychologicznego jako wyzwanie dla pracujących w różnych instytucjach. Problem komunikacji został przedstawiony w szerokim ujęciu, wskazując na wieloaspektowy problem wchodzenia w interakcje i nabywania kompetencji komunikacyjnych i językowych.

Nowy tom czasopisma „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” - XXXIV (2017)Ukazał się kolejny tom czasopisma „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” - XXXIV (2017),
Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska (red.)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

W 2017 roku ukazały się dwa tomy, tym samym nasze pismo zostało przekształcone w półrocznik.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Artykuły można pobrać z Akademickiej Platformy Czasopism:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_PED

Święto Uniwersytetu 2018


Podczas Święta Uniwersytetu w dniu 19 lutego br. odbyła się uroczysta promocja doktorska, podczas której wręczono dyplomy doktorskie osobom, którym stopień nadała Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych: Patrycji Brudzińskiej, Arlecie Hrehorowicz, Pawłowi Juszkiewiczowi, Zbigniewowi Kuleszowi, Kindze Majchrzak, Iwonie Murawskiej, Beacie Pietkiewicz-Pareek, Katarzynie Szeler, Alicji Szostkiewicz i Agacie Szwech.

Ponadto wręczono dyplom nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Anieli Różańskiej.

Dr hab. Małgorzatę Kowalczyk, prof. UMK odznaczono Medalem Komisji Narodowej.

Dr hab. Marii M. Urlińskiej, prof. UMK wręczono Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

Dr Elżbiecie Wieczór wręczono Medal Srebrny za Długoletnia Służbę.

Gratulujemy!

ZOBACZ ZDJĘCIA
(zdjęcia: UMK w Toruniu I M. Urlińska)


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+