• Start


Konferencja logopedyczna "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi - jeden cel"4 marca 2017r. odbyła się na VI Konferencja logopedyczna z cyklu "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi - jeden cel". Tym razem spotkanie teoretyków i praktyków było zatytułowane "Wspomaganie komunikacji dziecka w wieku przedszkolnym". Organizatorem konferencji był Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogiki Specjalnej, a współorganizatorem Anglojęzyczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" w Toruniu. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie logopedów, nauczycieli przedszkoli, psychologów i pedagogów specjalnych. Oprócz obrad plenarnych uczestniczy brali czynny udział w czterech, certyfikowanych warsztatach metodycznych.

Nagrodą zespołowa III stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla mgr Beaty Pietkiewicz-PareekMgr Beata Pietkiewicz-Pareek została wyróżniona nagrodą zespołową III stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzeja Lisieckiego za udział w pracach zespołu nad publikacją "The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization".

Mgr Beata Pietkiewicz-Pareek jest doktorantką na Wydziale Nauk Pedagogicznych i pisze rozprawę doktorską pod kierunkiem Profesora Zbigniewa Kwiecińskiego na temat analfabetyzmu w Indiach. W 2014 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Konferencja „Dobre Praktyki Wolontariatu Hospicyjnego”W dniach 10- 11. grudnia w Toruniu odbyła się Konferencja „Dobre Praktyki Wolontariatu Hospicyjnego” podsumowująca zebrane podczas 4 wizyt studyjnych „dobre praktyki” wolontariatu hospicyjnego. Projekt zrealizowany był dzięki dofinansowaniu z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Konferencja dała możliwość spotkania i wymiany doświadczeń wolontariuszy z ośrodków hospicyjnych: Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, Hospicjum św. Łazarza z Krakowa, Hospicjum Gdańskiego im. Ks. E. Dudkiewicza, Hospicjum Palium z Poznania oraz naszego toruńskiego Hospicjum „Światło”.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+