• Start


Konkurs kolęd, pastorałek i wierszy o tematyce bożonarodzeniowejW poniedziałek 19 grudnia br. zorganizowaliśmy po raz pierwszy na naszym Wydziale Nauk Pedagogicznych konkurs kolęd dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pomysł i realizacja należą do studentów koła naukowego, sekcji pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej pod kierunkiem opiekuna sekcji dr Elżbiety Wieczór. Zaproszenie przyjęły dzieci z toruńskich przedszkoli miejskich, niepublicznych oraz z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zainteresowanie przedszkoli było ogromne - w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa gościliśmy ok. stu dzieci przedszkolnych, ich nauczycieli i rodziców. Poziom konkursu był bardzo wysoki, dzieci w pięknych strojach śpiewały, recytowały, grały, inscenizowały. Takie spotkanie to szansa na integrację oraz popularyzowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród dzieci. Zgodnie z oprawą konkursu były puchary, medale, dyplomy, nagrody i upominki dla wszystkich uczestników. Odwiedził nas także Mikołaj!

Ogromnie dziękujemy Władzom Dziekańskim Wydziału za wsparcie i udział w uroczystości, studentom koła naukowego, sponsorom, dyrektorom przedszkoli i szkół, gościom i jurorom.

Dziękujemy dzieciom, ich nauczycielom i rodzicom za piękne prezentacje muzyczne, za kulturę i szacunek dla Uniwersytetu.

Fotorelacja z sympozjum pt. "Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań - kierunki poszukiwań - projekty badawcze".


W dniu 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbyło się sympozjum pt. Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań - kierunki poszukiwań - projekty badawcze, zorganizowane przez Zespół Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Katedrę Historii Myśli Pedagogicznej i Toruńskie Koło Towarzystwa Historii Edukacji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca socjalna w miejscu zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych”.


2 grudnia br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca socjalna w miejscu zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych”. Organizatorami konferencji byli: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Katedra Pracy Socjalnej WNP UMK oraz Fundacja Pro Europa. Zgromadzonych na sali gości przywitali: Andrzej Rakowicz – zastępca Prezydenta Miasta Torunia, ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK, Kierownik Katedry Pracy Socjalnej – ks. dr hab. Piotr Krakowiak oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu – mgr Jarosław Bochenek.

"Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej!" Fotorelacja z otwarcia wystawy fotograficznej.

2 grudnia, w sali wystawienniczej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, otworzono wystawę fotograficzną pn.: "Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej!".

Zamysłem organizatorów było ukazanie hospicyjnej codzienność z perspektywy zaangażowania wolontariuszy, a jednocześnie podkreślenie wagi ich zaangażowania i roli jaką pełnią w interdyscyplinarnym zespole.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tą wyjątkową ekspozycję, przygotowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, można oglądać do 20 grudnia 216 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

Link do zdjęć z wernisażu wystawy fotograficznej pt.: 'Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej"


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+