Wydział Nauk Pedagogicznych UMKWydział Nauk Pedagogicznych UMK

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

We have 16 guests online

Faculty of Educational Sciences

Gagarina Street 9

87-100 Toruń

phone: 056 611 31 10

fax: 056 611 31 25

fax: 056 611 48 50

email: dziekped@umk.pl

Statystyka

Content View Hits : 1809512

Choose language

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Archives
Dr Małgorzata Skibińska PDF Print E-mail

alt

Rozpoczęte w 1993 r. studia magisterskie z zakresu metod komputerowych w edukacji na kierunku Pedagogika (UMK) ukończyła w 1998 r. broniąc pracę pt. "Tworzenie aplikacji multimedialnej".

W październiku 1999 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki UMK, Zakładzie Technologii Kształcenia, które ukończyła w 2004 roku. Pracę doktorską nt. "Umiejętności informacyjne gimnazjalistów a szkolne modele nauczania informatyki" pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Bronisława Siemienieckiego obroniła 6 czerwca 2005 roku i Decyzją Rady Wydziału Humanistycznego otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych.

W 2000 r. ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 1999, 2002, 2003 pracowała jako nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej Nr 21 (później Gimnazjum nr 21) w Toruniu.

Od 1.11.2005 do 31.08.2007 roku pracowała jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu. Po utworzeniu Wydziału Nauk Pedagogicznych od 01.09.2007 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Mediów w Edukacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.

 

email_small Kontakt

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

tel. 611 31 00

 

alt Dyżury

Wtorek 10.30-11.30, Gagarina 13A, p. 4

Czwartek, 10.30-11.30, Gagarina 13A, p. 4

 

 alt Publikacje

 

1. Aplikacja multimedialna – podstawowe narzędzie technologii informacyjnej [w:] Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej, Ciechocinek-Suwałki 2000, s. 181-185

 

2. Internet jako źródło tworzenia nauczycielskich przewodników wspierających lekcję [w:] I Konferencja Edukacja informatyczna, Čeladná – Podolánky, 23 – 26 marca 2001, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, s. 41-42

 

3. Technologia informacyjna a współczesna edukacja [w:] red. Siemieniecki B., Technologia informacyjna w polskiej edukacji, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002, s. 110-113

 

4. Inicjatywy na rzecz popularyzacji technologii informacyjnej w Polsce [w:] red. Lewowicki T., Siemieniecki B., Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002, s. 139-144

 

5. Elektroniczne książki [w:] Pedagogika i Informatyka, materiały pokonferencyjne, Cieszyn 28-29.05.2002, s. 282-286

 

6. XVII Ogólnopolska Konferencja „Informatyka w Szkole", UMK Toruń 18-21.09.2002 r. [w:] Kognitywistyka i Media w Edukacji, 1-2/2002 (6), Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002, s. 278-279

 

7. III Krajowa Konferencja Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji Toruń, 12-14 maja 2003 r. [w:] Kwartalnik Edukacyjny 2(32) 2003; Wychowanie na co dzień, Numer 10-11 (121-122) Październik-Listopad 2003, s. 41-42 (współautorka: Laszkowska J.)

 

8. NetOp School – system zarządzania i monitorowania pracy uczniów [w:] red. Lewowicki T., Siemieniecki B., Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004, s. 562-566

 

9. Technologia informacyjna w procesie dokształcania i samokształcenia nauczycieli w edukacji na odległość [w:] red. Siemieniecki B., Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005, s. 75-89 (współautorka: Zacniewska J.)

 

10. Rola oprogramowania open source w kształceniu umiejętności informacyjnych uczniów [w:] red. Migdałek J., Zając M., Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2006, s. 376-383

 

11. Umiejętności informacyjne jako podstawa funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, Silva Rerum, Nr 10/11 2007, s. 18-27

 

12. Znak, znaczenie, kontekst w teorii informacji - określenie terminów [w:] Kognitywistyka i Media w Edukacji, Nr 1-2 (2007), s. 58-67

 

13. Kształtowanie umiejętności informacyjnych metodą WebQuest [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 42-53

 

14. Otwarte zasoby edukacyjne – wyzwanie edukacji XXI wieku [w:] Zespół Ośrodka Kształcenia Na Odległość OKNO PW (red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 74-83

 

15. Oprogramowanie open source w praktyce edukacyjnej [w:] W. Kwiatkowska (red.), Edukacja czytelnicza i medialna. Skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008, s. 87-115

 

16. Kształcenie umiejętności medialnych z perspektywy globalnej kultury medialnej – kluczowe pytania programu CML MediaLit Kit, [w:] Współczesne problemy kształcenia na odległość, pod red. T. Lewowickiego, B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s.165-172.

 

17. Rola nowoczesnych technologii w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów [w:] red. K. Wenta, E. Perzycka, Edukacja informacyjna. Neomedia w społeczeństwie wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 303-312

 

18. Wychowanie informacyjne w odniesieniu do teorii Kazimierza Sośnickiego [w:] red. B. Siemieniecki, Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2009 r., s. 158-166

 

19. Wiki jako przykład zbiorowej edycji informacji w sieci komputerowej [w:] red. D. Siemieniecka, Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2009 r., s. 208-214

 

20. Naukowy rodowód własny – jubileuszowe refleksje [w:] W. Kwiatkowska, A. Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2010 r., s. 89-100

 

21. Web 2.0 – nowy model nauczania–uczenia się? [w:] red. J. Migdałek, W. Folta, Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 285-293

 

22. „Edutainment" jako metoda edukacji przyszłości (teraźniejszości), Kwartalnik „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja", 2010/2, (50), s. 57-65

 

23. Kluczowe umiejętności w społeczeństwie informacyjnym [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Język – komunikacja – media – edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 229-238

 

24. Scratch - myśl, programuj, dziel się [w:] Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu, T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 105-116

 

25. Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych [w:] red. Emilia Musiał, Irena Pulak., Człowiek – media - edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 2011, s. 182-197 (współautorka: Kwiatkowska W.)

 

26. Edukacja i dialog w epoce cyfrowości [w:] Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, pod red. B. Siemienieckiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012 [w druku]

 

27. Umiejętności informacyjne gimnazjalistów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012