Rada Wydziału

Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych tworzą:

Dziekani

Pracownicy samodzielni

Przedstawiciele młodszych pracowników naukowych

Przedstawiciel doktorantów WNP


mgr Renata Deka

Przedstawiciele studentów

Angelika Kalinowska
Martyna Lewandowska
Katarzyna Nowakowska
Anna Pawlak
Marta Polichnowska
Sandra Wojtas
Klaudia Wos

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickim


Mgr Martyna Morenc

Emerytowani samodzielni pracownicy naukowi

Marian Bybluk
Prof. dr hab. Marian Bybluk

Roman Schulz
Prof. dr hab. Roman Schulz

Ryszard Łukaszewicz
Prof. zw dr hab. Ryszard Łukaszewicz

Andrzej Wojciechowski
Dr art. rzeźbiarz kwal. II Andrzej Wojciechowski

Krystyna Leksicka
Dr hab. Krystyna Leksicka

 


Informacje dodatkowe

Regulamin Rady WNP na lata 2012-2016

Regulamin Rady WNP na lata 2012-2016 - pobierz plik

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2017/2018

10 października 2017, godz. 10:00
 
14 listopada 2017, godz. 10:00
 
12 grudnia 2017, godz. 10:00
 
16 stycznia 2018, godz. 10:00
 
20 lutego 2018, godz. 10:00
 
20 marca 2018, godz. 10:00
 
17 kwietnia 2018, godz. 10:00
 
22 maja 2018, godz. 10:00
 
19 czerwca 2018, godz. 10:00
 
18 września 2018, godz. 10:00

*w razie szczególnych, uzasadnionych ważnymi względami, spraw,
możliwe posiedzenie nadzwyczajne Rady w dniu 3 lipca 2018

Harmonogram posiedzeń Komisji ds. Organizacji Wydziału w roku akademickim 2017/2018

9 października 2017, godz. 9.45

13 listopada 2017, godz. 9.45
 
11 grudnia 2017, godz. 9.45
 
15 stycznia 2018, godz. 9.45
 
12 lutego 2018, godz. 9.45
*Z uwagi na Święto Uczelni, termin posiedzenia o tydzień wcześniej
 
19 marca 2018, godz. 9.45
 
16 kwietnia 2018, godz. 9.45
 
21 maja 2018, godz. 9.45
 
18 czerwca 2018, godz. 9.45
 
17 września 2018, godz. 9.45