Katedry

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych działają obecnie następujące katedry:

 

Katedra Historii Myśli Pedagogicznej

− kierownik: prof. zw. dr hab. Władysława Szulakiewicz

 

Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji

− kierownik: prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki

 

Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej

− kierownik: dr hab. Maria M. Urlińska, prof. UMK

Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością

− kierownik: dr hab. Beata Borowska Beszta, prof. UMK

Katedra Pedagogiki Szkolnej

− kierownik: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

 

Katedra Psychologii

− kierownik: vacat

 

Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji

− kierownik: ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

 

Katedra Pracy Socjalnej

− kierownik: dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

  

Katedra Teorii Wychowania

−  kierownik: dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

 

Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych

− kierownik: prof. zw. dr hab. Krzysztof Rubacha

 

Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji

− kierownik: dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK

Katedra Edukacji Dziecka

− kierownik: prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski

Katedra Logopedii

− kierownik: prof. dr hab. Jacek Błeszyński