Katedry

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych działają obecnie następujące katedry:

 

Katedra Historii Myśli Pedagogicznej

− kierownik: prof. zw. dr hab. Władysława Szulakiewicz

 

Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji

− kierownik: prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki

 

Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej

− kierownik: dr hab. Maria M. Urlińska, prof. UMK

 

Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki

− kierownik: dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK

 

Katedra Pedagogiki Szkolnej

− kierownik: prof. zw. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha

 

Katedra Psychologii

− kierownik: vacat

 

Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji

− kierownik: ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

 

Katedra Pracy Socjalnej

− kierownik: dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

 

Katedra Edukacji Dorosłych

− kierownik: prof. dr hab. Ewa Przybylska

 

Katedra Teorii Wychowania

−  kierownik: dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

 

Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych

− kierownik: prof. zw. dr hab. Krzysztof Rubacha

 

Katedra Psychopedagogiki Specjalnej

− kierownik: dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK