Studia Podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

Nabór otwarty

Termin i miejsce składania podań: do 15 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1
Przewidywane opłaty: I semestr - 1600 zł, II semestr - 1600 zł,
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.
Czas trwania: 2 semestry

I. Informacje ogólne
Charakterystyka studiów: Studia Podyplomowe „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną” przygotowuje studentów do zdobycia specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (resocjalizacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia badań naukowych w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej.
Absolwenci studiów podyplomowych „Resocjalizacja z profilaktyka społeczną” mogą być zatrudnieni jako wychowawcy w następujących placówkach:
Placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej);
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka);
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Schroniska dla nieletnich
Zakłady poprawcze
Zakłady śledcze
Ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla uzależnionych.
Także:
Jako funkcjonariusze służby więziennej w dziale penitencjarnym; pełnić funkcję kuratora sądowego dla nieletnich według nowego modelu pracy kurateli wychowującej oraz kuratora sądowego dla dorosłych według nowego modelu pracy kurateli klinicznej; pracownika placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, pracownika szeroko rozumianego sektora trzeciego (stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, organizacje charytatywne i filantropijne), przy organizacji strategii w zakresie profilaktyki i resocjalizacji zachowań dewiacyjnych dzieci, młodzieży i readaptacji osób dorosłych wychodzących na wolność.
Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych
Czas trwania: 2 semestry
Kierownik studiów: dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK
Koszt studiów: I-1600,-;II-1600,-
Dodatkowe informacje:
Strona WWW Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: http://www.pedagogika.umk.pl

II. Rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.
Adresaci studiów podyplomowych: ukończone studia wyższe
Warunki kwalifikacji: kolejność zgłoszeń,
Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1
Wymagane dokumenty:
kwestionariusz osobowypobierz plik DOCXpobierz plik PDF
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
1 zdjęcie
kserokopia dowodu osobistego
Dodatkowe informacje dla kandydata:

III. Kontakt
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1, tel. (56) 611 31 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.