Studia Podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka
studiów: Studia Podyplomowe „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną” przygotowuje studentów do zdobycia specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (resocjalizacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia badań naukowych w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

Absolwenci studiów podyplomowych „Resocjalizacja z profilaktyka społeczną” mogą być zatrudnieni jako wychowawcy w następujących placówkach:

Placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej);

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka);Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Schroniska dla nieletnich, Zakłady poprawcze, Zakłady śledcze, Ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla uzależnionych.

Także: jako funkcjonariusze służby więziennej w dziale penitencjarnym; pełnić funkcję kuratora sądowego dla nieletnich według nowego modelu pracy kurateli wychowującej oraz kuratora sądowego dla dorosłych według nowego modelu pracy kurateli klinicznej; pracownika placówek resocjalizacyjnych  dla nieletnich podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, pracownika szeroko rozumianego sektora trzeciego (stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, organizacje charytatywne i filantropijne), przy organizacji strategii w zakresie profilaktyki i resocjalizacji zachowań dewiacyjnych dzieci, młodzieży i readaptacji osób dorosłych wychodzących na wolność.

 

Rodzaj studiów :  studia społeczne

Czas trwania: 2 semestry

Program studiów:

Plan studiów :

Kierownik studiów :  dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

Koszt studiów : I-1600,-;II-1600,-

Dodatkowe informacje:

Strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych : http://www.pedagogika.umk.pl

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: październik  2018

Adresaci studiów podyplomowych: : ukończone studia wyższe

Warunki kwalifikacji: kolejność zgłoszeń,
Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2018r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul.Lwowska 1

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje  dla kandydata:

III. Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1, tel. (56) 611 31 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.