Podyplomowe Studium Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej

Nabór otwarty

Termin i miejsce składania podań: do 15 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1, tel. (0-56) 611 31 26
Przewidywane opłaty: sem. I - 1900 zł, sem. II - 1800 zł, sem. III - 1700 zł
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.
Czas trwania: 3 semestry

Program Studiów


I. Informacje ogólne
Charakterystyka studiów: 

Studia podyplomowe z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej o profilu terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) zapoznają słuchacza z wiedzą i praktyką dotyczącą m. in. terapii matematycznej, terapii mowy, Metoda Dobrego Startu, metodą Ruchu Rozwijającego, kinezjologią edukacyjną, formami współpracy z rodzicami dziecka mającego trudności w uczeniu się i zachowaniu.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nie tylko wiedzy ogólnej, ale przede wszystkim konkretnych umiejętności praktycznych z zakresu korekcji fragmentarycznych deficytów rozwojowych oraz diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Świadectwo ukończenia Studium daje kwalifikacje zawodowe do pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującą specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe w zakresie matematyki, czytania i pisania oraz wychowawcze spowodowane specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zajęcia odbywają się w modułach tematycznych, mają formę wykładów, ćwiczeń, seminariów i praktyk w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej – jedynej tego typu placówce w kraju.


Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Czas trwania: 3 semestry
Kierownik studium: dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK
Koszt studiów: I-1900,-;II-1800,-;III-1700,-
Dodatkowe informacje: każdy słuchacz prowadzi przez dwa semestry indywidualny przypadek ucznia/wychowanka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Strona WWW Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: http://www.pedagogika.umk.pl

II. Rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.
Adresaci studiów podyplomowych: ukończone studia wyższe magisterskie zgodnie z kierunkiem nauczycielskim.
Warunki kwalifikacji: kolejność zgłoszeń, przewidywana liczba miejsc - 30
Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1,
Wymagane dokumenty:
Kwestionariusz osobowypobierz plik DOCXpobierz plik PDF
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
1 zdjęcie
kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje dla kandydata:

III. Kontakt
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1, tel. (0-56) 611 31 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.