Podyplomowe Studia w Zakresie Przygotowania Nauczycielskiego

Termin i miejsce składania podań: do 15 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1, tel. 56 611-31-26 lub 56 611-48-53

Przewidywane opłaty: I sem.: 1700zł, II sem.: 1600zł, III sem.: 1600zł
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.
Czas trwania: 3 semestry


I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: 

Studia są ofertą edukacyjną adresowaną do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra, potwierdzający przygotowanie merytoryczne do nauczania w szkole i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji nauczycielskich, będących jednym z formalnych warunków uzyskania zatrudnienia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych. Absolwent po ukończeniu Studiów posiada kompetencje, potwierdzające przygotowanie do zawodu nauczyciela w zakresie:

  • dydaktycznym,
  • wychowawczym i społecznym,
  • kreatywnym,
  • prakseologicznym,
  • informacyjno – medialnym;

Głównym celem Studiów jest dostarczenie jego słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.


Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Czas trwania: 3 semestry
Kierownik studiów: dr Małgorzata Banasiak
Koszt studiów: I-1700,-;II-1600,-;III-1600,-
Dodatkowe informacje:
Strona WWW Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: http://www.pedagogika.umk.pl

II. Rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.
Adresaci studiów podyplomowych: absolwent studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
Warunki kwalifikacji: o przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń i kompletność składanych dokumentów, sprawdzona i potwierdzona przez kierownika Studiów
Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1

Wymagane dokumenty:
kwestionariusz osobowypobierz plik DOCXpobierz plik PDF
odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
1 zdjęcie
kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje dla kandydata:

III. Kontakt
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1, tel. (0-56) 611 31 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.