Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym

Nabór otwarty

Termin i miejsce składania podań: do 15 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1
Przewidywane opłaty: I semestr - 1800 zł, II semestr - 1800 zł, III semestr - 1800 zł
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.
Czas trwania: 3 semestry

I. Informacje ogólne
Charakterystyka studiów: Celem studiów podyplomowych Organizacja i koordynacja opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym jest wykształcenie kadry profesjonalistów z zakresu organizacji i koordynacji usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Absolwenci studiów zdobywają wiedzę na temat problemów osób starych i przewlekle chorych w aspekcie indywidualnym i społecznym, w tym szczególnie starzenia się jako procesu związanego z postępującymi problemami zdrowotnymi i socjalnymi. Zdobędą umiejętności diagnozowania potrzeb osób starszych i przewlekle chorych w lokalnych środowiskach. Posiądą wiedzę w zakresie organizacji ochrony zdrowia i pomocy społecznej w społeczności lokalnej, oraz projektowania, budowania i koordynowania systemu wsparcia opartego na partnerstwie międzysektorowym pomiędzy instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami, zaliczanymi do sektora ekonomii społecznej.

Obszar kształcenia: nauki społeczne
Czas trwania: 3 semestry
Kierownik studiów: dr hab. Piotr Krakowiak
Koszt studiów: I-1800,-;II-1800,-;III-1800,-
Dodatkowe informacje:
Strona WWW Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: http://www.pedagogika.umk.pl

II. Rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.
Adresaci studiów podyplomowych: absolwent studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
Warunki kwalifikacji: o przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń i kompletność składanych dokumentów, sprawdzona i potwierdzona przez kierownika Studiów
Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1

Wymagane dokumenty:

- podanie/kwestionariusz osobowy - pobierz plik DOCXpobierz plik PDF
- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
- 2 zdjęcia
- kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje dla kandydata:

III. Kontakt
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1, tel. (0-56) 611 31 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.