Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w ToruniuStudia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej dają Absolwentowi kwalifikacje zawodowe uprawniające do sprawowania profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, starszymi i u kresu życia. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w pełnieniu funkcji pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz posiadają umiejętność opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywanie jej szans oświatowych, kulturalnych i socjalnych; inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach oczekujących pomocy oraz w takich instytucjach, jak: placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce, domy dziecka, domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-adopcyjne; w asystenturze rodziny; a także umiejętność konstruowania projektów opieki skierowanej na grupy dzieci i młodzieży pozostające bez rodziców, grupy pomocowej dla wsi, wyciągania ludzi z bezdomności, zagospodarowywanie czasu wolnego, (współpraca pedagoga opiekuńczo-wychowawczego z pracownikiem socjalnym).

Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych

Czas trwania: 2 semestry

Kierownik studiów: dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

Koszt studiów: I-1700,-;II-1700,-

Dodatkowe informacje: Strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych : http://www.pedagogika.umk.pl

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016
Adresaci studiów podyplomowych: ukończone studia wyższe
Warunki kwalifikacji: kolejność zgłoszeń,
Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2016r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1

Wymagane dokumenty:
kwestionariusz osobowy
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• 1 zdjęcie
• kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje dla kandydata:

III. Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1,
tel. (56) 611 31 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.