Studia Podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacji

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe „Socjoterapia w opiece i resocjalizacji” nabierają szczególnego znaczenia w dobie przemian, owocujących powiększaniem się obszaru patologii społecznych, rozprzestrzenianiem się zjawiska niedostosowania społecznego w formie różnorodnych dewiacji oraz wzrostem przestępczości - zwłaszcza wśród nieletnich. Socjoterapia jest w obszarze studiów ujmowana jako sposób łagodzenia lub eliminowania negatywnych norma i obyczajów w zachowaniach społecznych. Terminy: opieka i resocjalizacja, nawiązują do obszarów wychowania, szczególnie wychowania niewychowanych, bądź źle wychowanych, oraz opieka nad tymi osobami, troska o nich. Troszczyć się, to opiekować się czymś, kimś, dbać, niepokoić się, martwić, mieć w swojej pieczy, mieć pod opieką, otaczać opieką. Socjoterapia w takim wymiarze ma charakter wychowawczy, nie zakłada tylko zwykłych technik (tresury) swoich podopiecznych. Wychowanie (opieka i resocjalizacja) to stałe ćwiczenie woli, zaś socjoterapia, to uwalnianie człowieka z tyranii woli, która spycha jego zachowanie na manowce. Socjoterapia nawiązuje także do społeczeństwa, grupy, wspólnoty w której osoba się wychowuje. Wiele jest czynników, które dzięki wzajemnym oddziaływaniom na siebie w grupie terapeutycznej czynią tę formę bardziej skuteczną niż oddziaływanie indywidualne (np. Anonimowi Alkoholicy). Studia pozwalają na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, m.in. nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań indywidualnych z wychowankiem (klientem), jak i prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

Rodzaj studiów :  studia społeczne

Czas trwania: 2 semestry

Program studiów:

Plan studiów :

Kierownik studiów :  dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

Koszt studiów : I-1600,-;II-1600,-
Dodatkowe informacje:

Strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych : http://www.pedagogika.umk.pl

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: październik  2018

Adresaci studiów podyplomowych: : ukończone studia wyższe

Warunki kwalifikacji: kolejność zgłoszeń,
Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2018r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul.Lwowska 1

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje  dla kandydata:

III. Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1, tel. (56) 611 31 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.