Studia podyplomowe

Szczegółowe informacje (kliknij tutaj)

Regulamin studiów podyplomowych - pobierz plik
Zmiany w regulaminie - pobierz plik
Kwestionariusz osobowy - pobierz plik


Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia Podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

Studia Podyplomowe w zakresie socjoterapii  w opiece i resocjalizacji

Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Studia Podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania ( Balbutologopedia)

Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

Studia Podyplomowe w zakresie logorytmiki z elementami arteterapii

Studia Podyplomowe w zakresie neurologopedii

Studia Podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznej

Studia Podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznej

Studia Podyplomowe w zakresie rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmu