Studia podyplomowe 2017/18


REKRUTACJA NA WSZYSTKIE STUDIA PODYPLOMOWE WNP PRZEDŁUŻONA DO 13 PAŹDZIERNIKA 2017.Studia Podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznej

Studia Podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznej

Studia Podyplomowe w zakresie rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmu

Studia Podyplomowe w zakresie logorytmiki z elementami arteterapii

Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Studia Podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacji

Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

Studia Podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)

Studia Podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii

Podyplomowe Studium Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej


Szczegółowe informacje (kliknij tutaj)

Regulamin studiów podyplomowych - pobierz plik