Pracownicy

Solarczyk-Szwec Hanna
dr. hab. prof. UMK, profesor nadzwyczajny, Katedra Pedagogiki Szkolnej
Adres:
Lwowska 1, p. 390
Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
56 611 48 59
Pobierz informację jako: Wizytówka
Send an Email
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Konsultacje ⇥


Materiały dydaktyczne dla studentów

1. Wykształcenie:
• studia pedagogiki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1988-1994) - magister
• studia germanistyki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu (1994-1997) – licencjat
• studia podyplomowe edukacji dorosłych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1996)

2. Stopnie i tytuły naukowe (rok uzyskania stopnia naukowego dr, dr hab., uczelnia, tytuł pracy dr i hab.):
• 1999 – doktor nauk humanistycznych - Wydział Humanistyczny – Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń -„System kształcenia ustawicznego andragogów w Niemczech”
• 2009 – doktor habilitowany - Wydział Nauk Pedagogicznych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń – Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej

3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): pedagogika, andragogika, pedagogika porównawcza, edukacja całożyciowa

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:
• Akademickie Towarzystwo Andragogiczne - wiceprezes
• Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – członek zarządu, przewodnicząca oddziału PTP w Toruniu

5. Pełnione funkcje:
Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji w UMK, www.u3l.umk.pl,
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej od 2014 na kadencję do 2016 r. w UMK,
Przewodnicząca Komisji Wydawniczej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK,
Redaktor Naczelna „Rocznika Andragogicznego”

6. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania):
a. Wymiary edukacji całożyciowej. Badania biograficzne.
b. Dorosłość i starość jako fazy uczenia się wobec wymogów współczesności.
c. Studia porównawcze edukacji ustawicznej w Polsce i za granicą.
d. Uczenie się w starości na przykładzie dzienników Haliny Semenowicz.
e. Portfolio uczenia się kompetencji społecznych.

7. Realizowane projekty:
- „Walidacja akademicka” w ramach działania 3.4.1 „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych KRK oraz KRS dla uczenia się przez całe życie” w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2011-2013),
- Improving Teaching Methods for Europe w ramach programu Erasmus+ we współpracy z Ministerstwem Edukacji Północnej Nadrenii-Westfalii, Uniwersytetem w Mariborze (Słowenia), Centrum Kształcenia Praktycznego Nauczycieli w Düsseldorfie i szkołami Estonii, Słowenii i Polski (2014-2017)

8. Dorobek naukowy (wykaz wybranych publikacji):

Monografie autorskie
1. Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, ss. 198.
2. Andragodzy w Niemczech w systemie edukacji ustawicznej, Wydawnictwo Novum, Płock – Toruń 2003, ss. 226.
3. Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej, Wydawnic-two Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, ss. 379.

Monografie współautorskie:
1. z: W. Gieseke, R. Siebers, E. A. Wesołowska, Doświadczenia edukacyjne kobiet w Niemczech i w Polsce. Raport z badań biograficznych. Bildugserfahrungen von Frauen in Polen und in Deutschland. Report qualitativ-biographischer Forschung, Wydawnic-two Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, ss. 261 – pozycja dwujęzyczna.
2. z A. Matlakiewicz: Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń 2005, Wyd. I, ss. 208; Wyd. II, Toruń 2009.

- pod redakcją:
1. H. Depta, J. Półturzycki, H. Solarczyk (red.), Edukacja kulturalna dorosłych. Raport z badań interkulturowych, Warszawa – Radom 2004.
2. A. Frąckowiak, Z. P. Kruszewski, J. Półturzycki, H. Solaczyk-Szwec (red.), Modernizacja edukacji. Projekty międzynarodowe. Materiały dla studentów, Wyd. Novum, Płock 2008.
3. A. Frąckowiak, J. Półturzycki, H. Solarczyk-Szwec (red.): Elżbieta Zawacka. Pisma pedagogiczne, Radom 2009.
4. A. Frąckowiak, R. Góralska, J. Półturzycki, H. Solarczyk-Szwec, Witold Wojdyło: Elżbie-ta Zawacka, Radom 2009.
5. Aleksandra Semenowicz, Hanna Solarczyk, Agata Szwech (red.), Inspiracje pedagogią freinetowską. Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
6. Ewa Skibińska, Hanna Solarczyk-Szwec, AgnieszkaStopińska-Pająk (red.), Edukacja do-rosłych w procesie zmian. Materiały z II Zjazdu Andragogicznego, Wydawnictwo WSG, Warszawa-Bydgoszcz 2014.
7. Hanna Solarczyk, Bernd Käpplinger (red.), Adult Education and Competencies. Approaches of Researchers in Poland and Germany, Edukacja Dorosłych, 2014, nr 1. Pobierz plik