Erasmus+

Ogólnie o programie

Erasmus+, jest nowym programem Unii Europejskiej, który powstał w miejsce poprzednich (m.in. Erasmus, Sokrates, Marie Curie). Został on stworzony na rzecz  kształcenia, młodzieży oraz  rozwoju mobilności w nauce. Program umożliwia: wyjazdy studentom i pracownikom w celach edukacyjnych, naukowych, współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, a także wsparcie reform w obszarze edukacji.

Procedury

Po wielu perturbacjach od 2015 roku wraca stara procedura rekrutacyjna. Po pierwsze kandydaci winni zapoznać się z informacjami dotyczącymi programu z sugerowanych niżej źródeł. Po drugie wybrać najbardziej interesującą uczelnię z aktualnej oferty. Po trzecie we wskazanym, oficjalnie ogłoszonym, terminie rekrutacji, skontaktować się z wydziałowym pełnomocnikiem ds. mobilności by złożyć wymagane dokumenty:

1. Wniosek wyjazdowy ze strony BPM;
2. Zaświadczenie o średniej ocen za ostatnie 2 semestry;
3. Zaświadczenie o znajomości języka, w którym kandydat chce studiować. Najlepiej certyfikat językowy, ewentualnie zaświadczenie od lektora z SPNJO, w ostateczności kopia świadectwa dojrzałości z oceną za wskazany język obcy;
4. Do dokumentów należy dołączyć także informację o wyborach alternatywnych: "plan B i C" - dotyczących wybranych uczelni partnerskich. 

Po zebraniu dokumentów, we wskazanym kandydatom terminie, odbywa się krótka rozmowa kwalifikacyjna, na podstawie której podejmuje się ostateczną decyzję o kwalifikacji kandydata. Na wszystkich etapach rekrutacji pomocą i radą służy wydziałowy pełnomocnik ds. mobilności.

Karta - Erazmus przed wyjazdem

Karta - Erazmus po powrocie

Źródła informacji

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące programu Erasmus+ można znaleźć na stronie  Narodowej Agencji Programu Erasmus, a szczególnie na specjalnie uruchomionej stronie dotyczącej programu. Dużo ważnych faktów znajduje się też na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Bardzo bogatym źródłem informacji o wyjazdach na UMK, jest Biuro Programów Międzynarodowych.

Na WNP bezpośrednim źródłem informacji o programie jest dr Lidia Wiśniewska – wydziłowy pełnomocnik do spraw mobilności. Dzięki jego pomocy można uzyskać podstawowe informacje o programach, ECTS, rekrutacji i zagranicznych praktykach zawodowych. Także w obowiązkach pełnomocnika dziekana leży koordynacja wyjazdów studentów i pracowników oraz rozwój oferty współpracy zagranicznej. Z koordynatorem kontaktować się można mailowo [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.] lub osobiście w czasie konsultacji.

Możliwościerasmus 3

Niezależnie od trybu, kierunku i roku studiów (z drobnymi wyjątkami) studenci WNP UMK, mają prawo do uczestnictwa w Programie, i mogą wybierać spośród ofert w ponad 10 europejskich krajach i kilkunastu uczelniach.

Rekrutacja

Rekrutacja na wyjazdy dla studentów UMK, odbywa się 2 razy do roku (wiosną i jesienią), za pośrednictwem systemu USOS. Nośnikami informacji o starcie rekrutacji są: strona WNP, Facebook, a także strona Biura Programów Międzynarodowych.

Pracownicy

Dokładnie tak samo jak w poprzednich edycjach programu wymiany, tak i teraz, oferta wyjazdów i dostępna jest także dla pracowników uczelni. Głównymi adresatami są tu nauczyciele akademiccy, którzy mają możliwość odbycia kilku dniowego wyjazdu w celu przeprowadzenia cyklu zajęć na uczelni partnerskiej. Istnieją także możliwości wyjazdów dla pracowników administracji, których celem jest wymiana doświadczeń. Podobnie jak w wypadku wyjazdów studenckich, pierwszym źródłem informacji jest wydziałowy pełnomocnik ds. mobilności i Biuro Programów Międzynarodowych.

Zapraszamy do kontaktu z dr Lidią Wiśniewską i udziału w Programie.

Partnerzy WNP - Cukurova Universitesi w Adanie (Turcja), czyli nauka, słońce i kebab

Uniwersytet Cukurova, w Adanie w Turcji. Jest jednym z największych i najlepszych tureckich uniwersytetów. Ostateczną, dzisiejszą formę organizacyjną przyjął w 1973 roku i też tę datę przyjmuje się za początek tej uczelni. Kształcenie odbywa się na 80 kierunkach. Sama uczelnia podzielona jest na 13 wydziałów.  Liczba studentów przekracza 40 000, a kadry kształcącej  blisko 2000.  Nasz wydział współpracuje z tamtejszym Wydziałem Edukacyjnym. 
Od lat kierunek turecki jest najpopularniejszym wyborem studentów WNP. Już 20 toruńskich studentów odwiedziło Adanę i 12 Turków podjęło studia na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
System organizacji pedagogicznych studiów jest w Turcji nieco inny niż w Polsce.  W ramach Wydziału Edukacyjnego uczą się przyszli nauczyciele wszytkich przedmiotów, a także pedagodzy przedszkolni i wczesnoszkolni. Warto też zaznaczyć, że profil naukowy uczelni jest daleko bardzie praktyczny niż w polskich uczelniach.
Sama Adana to duże miasto w południowej Turcji, głównie ośrodek produkcji rolnej i handlu. Miasto położone jest nad rzeką Seyhan, 30 km od Morza Śródziemnego. Ludność Adany to prawie 2 miliony mieszkańców. Atutem miasta jest niewątpliwie jego południowy klimat, turystyczny, historyczny charakter i znakomita kuchnia  (Adana Kebab – absolutnie obowiązkowy punkt, który nie ma nic wspólnego z polskim rozumieniem kebaba.)

Aktualna oferta programu Erasmus+

  
SK BANSKA01HU DEBRECE01 Pecsi Tudomanyegyetem
 
 

Kraj

Kod Erasmus

Nazwa uczelni

Obowiązuje

Od

Do

1

Chorwacja

HR RIJEKA01

University of Rijeka

2014-03-01

2021-09-30

2

Francja

F BORDEAU41

Université Montesquieu (Bordeaux IV)

2014-03-01

2021-09-30

3

Grecja

G THESSAL02

University of Macedonia

2014-03-01

2021-09-30

4

Hiszpania

E MADRID03

Universidad Complutense de Madrid

2014-03-01

2021-09-30

5

Macedonia

MK SKOPJE01

St. Cyril and Methodius University

2014-03-01

2021-09-30

6

Niemcy

D BAMBERG01

Otto-Friedrich Universität Bamberg

2014-03-01

2016-09-30

7

Niemcy

D BERLIN13

Humboldt-Universität zu Berlin

2014-03-01

2021-09-30

8

Niemcy

D ESSEN04

Universität Duisburg Essen

2014-03-01

2021-09-30

9

Niemcy

D OLDENBU01

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

2014-03-01

2021-09-30

10

Turcja

TR ADANA01

Cukurova University

2014-03-01

2021-09-30

11

Włochy

I MACERAT01

Universita degli Studi di Macerata

2014-03-01

2021-09-30

12

Norwegia

N NESNA01

Hogskolen i Nesna

2014-11-01

2021-09-30

13

Słowacja

 SK BANSKA01

Univerzita Mateja Bela 

 2014-10-0  2021-09-30

14

Węgry

 HU DEBRECE01 

Debreceni Egyetem

2014-10-01

2021-09-30

15

Węgry

HU PECS01 

 Pecsi Tudomanyegyetem

2014-10-01

2021-09-30