Wydział Nauk Pedagogicznych UMKWydział Nauk Pedagogicznych UMK

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński

alt

 Ur. 12 XII 1941 r. w Lubrańcu. Studia pedagogiczne z filologią polską w UMK; 1964, doktorat 1970; stopień doktora habilitowanego 1973; tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych 1979; tytuł profesora zwyczajnego 1987. Był nauczycielem Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie i Szkoły Podsta­wowej w Brudzeniu Dużym. Od 1965 roku asystent w Katedrze Pedagogiki UMK, od 1970 roku adiunkt; w latach 1972-1986 założyciel i kierownik Stacji Naukowo-Badawczej IRWiR PAN w Toruniu; w latach 1976-1978 założyciel i kierownik Zakładu Socjologii UMK; od 1989 roku założyciel i kierownik Ośrodka Studiów Kulturowych i Edukacyjnych UMK (potem Pracowni Studiów Kulturowych i Edukacyjnych w Instytucie Pedagogiki UMK). W latach 1990-1998 dyrektor Instytutu Pedagogiki UAM, a następnie pierw­szy dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu; w latach 1998-2006 kierownik Katedry Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej UWM; od 2006 roku kierownik Zakładu Polityki Oświatowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; obecnie także kierownik Pracowni Międzykulturowych Stu­diów Edukacyjnych w Katedrze Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej UMK.Od 1989 roku przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego; od 1990 roku członek Cen­tralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych; przez dwie kadencje członek Komitetu Badań Nauko­wych; od 1975 roku członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; redaktor naczelny czasopism „Socjo­logia Wychowania AUNC" i „Forum Oświatowe"; doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego - 2004 r. i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego — 2007 r.; członek korespondent PAN od 2007 r.

 

email_small Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 56 611 48 46


alt Dyżury

Poniedziałek 11.15-13.45, Gagarina 9, p. 114

Wtorek 11.00-13.00, Gagarina 9, p. 114

(w dniu Rady Wydziału od 9 do 10)


alt Publikacje

Z. Kwieciński (red.): Praktyka pedagogiczna. Materiały pomocnicze z dydaktyki. Toruń 1963; Wydawnictwa UMK, ss.84.

Z. Kwieciński: Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim. Studium wsi peryferyjnej. Warszawa 1972; PWN, ss. 300.

Z. Kwieciński: Odpad szkolny na wsi. Studium socjopedagogiczne. Warszawa 1972; Polska Akademia Nauk - Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, ss. 236 (II wydanie „Bez­bronni. Odpad szkolny na wsi". Toruń 2002; Wydawnictwo „Edytor").

Z. Kwieciński: Funkcjonowanie szkoły wiejskiej w rejonie uprzemysławianym. Studium ba­dawcze w aspekcie jednolitości szkolnictwa. Warszawa 1972; PWN, ss.228.

Z. Kwieciński: Losy szkolne i poziom umysłowy młodzieży a zróżnicowanie społeczne. War­szawa 1973; IRWiR PAN, ss. 84.

Z. Kwieciński: Poziom umysłowy uczniów a środowiska szkoły. Toruń 1973; UMK, ss. 204.

M. Kozakiewicz, Z. Kwieciński. W. Wincławski: Raport o dostępie młodzieży wiejskiej do kształcenia na różnych szczeblach szkolnictwa. Warszawa 1973; IRWiR PAN, ss. 45.

Z. Kwieciński: Środowisko a wyniki pracy szkoły. Warszawa 1975; PWN, ss.206.

Z. Kwieciński: Selekcje społeczne w szkolnictwie ponadpodstawowym. Trzy studia empi­ryczne. Warszawa 1975; IRWiR PAN, ss. 236.

J. Tomala, Z. Kwieciński, R. Borowicz: The acces to higher schools in Poland. In aspect of social equality and economic development. Toruń 1976; UMK, ss. 74.

Z. Kwieciński (red.): Organizacja czasu wolnego dziecka wiejskiego. Warszawa 1976; WSiP, ss. 128.

R. Borowicz, Z. Kwieciński: Młodzież wobec własnej przyszłości i perspektyw życia na wsi. Warszawa 1977; IRWiR PAN, ss. 138.

F. E. Kwiecińska, Z. Kwieciński: Plany życiowe młodzieży. Analiza badań radzieckich. War­szawa 1977; IRWiR PAN, ss. 174 (II wydanie zmienione: Kształcenie a plany życiowe mło­dzieży. Analiza badań radzieckich. Toruń 1979; Wyd. UMK, ss. 206).

R. Borowicz, K. Budek, Z. Kwieciński: Funkcjonowanie studiów pedagogicznych w Polsce. Warszawa 1978; SZSP, ss. 84.

Z. Kwieciński: Budżet czasu wolnego uczniów a ich środowisko. Z badań społecznych wa­runków upowszechniania szkoły średniej. Warszawa 1979; PWN, ss. 128.

Z. Kwieciński: Drogi szkolne młodzieży a środowisko. Warszawa 1980; WSiP, ss. 232.

Z. Kwieciński: Konieczność - niepokój - nadzieja. Problemy oświaty w latach siedemdziesią­tych. Warszawa 1982; LSW, ss. 286.

Z. Kaczor, Z. Kwieciński, H. Owczarek (red.): Uczyć się, aby żywić. Warszawa; LSW.

Z. Kwieciński: Dylematy - inicjatywy - przebudzenia. Nad przesłankami odrodzenia edukacji w Polsce. Wrocław 1985; Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, ss. 70.

Z. Kwieciński (red.): Zagrożenia, możliwości i potrzeby wspomagania rozwoju. Toruń 1985; UMK, ss. 210.

Z. Kwieciński: Młodzież wobec wartości i norm życia społecznego. Toruń 1987; Wyd. UMK, ss. 286.

Z. Kwieciński (red.): O zasadniczą odnowę szkoły. Poznań 1989; „Społeczeństwo - Młodzież -Wieś", t. ll.;ZMW,ss. 112.

Z. Kwieciński, L.Witkowski (red.): Ku pedagogii pogranicza. Toruń 1990, UMK, ss. 436.

Z. Kwieciński: Dynamika funkcjonowania szkoły. Studium empiryczne z socjologii edukacji. Warszawa 1990; IRWiR PAN (wydanie II Toruń 1995; UMK, ss. 266).

Z. Kwieciński (red.): Nieobecne dyskursy - część I. Toruń 1991; Wyd. UMK, ss. 178.

Z. Kwieciński: Socjopatologia edukacji. Warszawa 1992; IRWiR PAN (II wydanie Olecko 1995, Wszechnica Mazurska, ss. 284; wydanie w języku angielskim „The Sociopathology of Education". Toruń, Wydawnictwo „Edytor", ss. 254).

Z. Kwieciński (red.): Nieobecne dyskursy - część II. Toruń 1992; Wyd. UMK, ss. 146.

Z. Kwieciński, L.Witkowski (red.): Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współcze­snych pedagogiach. Warszawa 1993; IBE, ss. 314.

Z. Kwieciński (red.): Nieobecne dyskursy - cześć III. Toruń 1993; Wyd. UMK, ss. 208.

Z. Kwieciński - redakcja naukowa podręcznika: Roland Meighan: Socjologia edukacji. Toruń 1993; Wyd. UMK, ss. 466.

Z. Kwieciński (red.): Nieobecne dyskursy - część V. Toruń 1994; Wyd. UMK, ss. 194.

H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński (red.): Demokracja a oświata, kształcenia ni wychowanie. Materiały II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Toruń 1996; Wydawnictwo „Edytor", ss. 606.

Z. Kwieciński (red.): Nieobecne dyskursy - część V. Toruń 1997, ss. 270.

Z. Kwieciński: Tropy - ślady - próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Toruń-Olsztyn 2000; Wydawnictwo „Edytor", ss. 466.

Z. Kwieciński (red.): Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa 2000; IBE, ss. 400.

J. Brzeziński, Z. Kwieciński (red.): Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemo­wego. Toruń 2000; Wyd. UMK, ss.260.

Z. Kwieciński: Nieobecne dyskursy - część VI. Toruń 2000; Wyd. UMK, ss. 238.

Z. Kwieciński: Wykluczanie. Toruń 2002; Wyd. UMK (II wydanie poszerzone Toruń 2002; Wyd. UMK, ss. 184).

Z. Kwieciński: Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości. Toruń-Olsztyn 2002; Wyd. UMK, ss. 130.

Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa 2003; Wydawnictwo Naukowe PWN, t.1 - ss. 496, t. II - ss. 416 (do 2007 roku 4 dodruki).

Z. Kwieciński: Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław 2007; Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, ss. 232.