• Start
  • Nauka
  • Studenckie Koła Naukowe WNP

Studenckie Koła Naukowe WNP


Szanowni Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia
Zwracam się do Was z serdecznym zaproszeniem do tworzenia nowych kół naukowych,
związanych z własnymi zainteresowaniami.

 Studia to nie tylko zajęcia i egzaminy. To równie wiele różnego rodzaju aktywności, w tym koła naukowe.

Koło naukowe to organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Mogą do niego należeć wszyscy studenci danej uczelni, nawet z innego wydziału. To doskonały sposób na włączenie się w życie uczelni, ale też niepowtarzalna okazja, która może zaowocować lepszą oceną z zajęć, ale też zadecydować o przyznaniu stypendium naukowego. To także sposób na zawiązywania przyjaźni, a nawet związków które mogą przetrwać aż do śmierci. To także sposób na walkę z nudą i siedzeniem przy przysłowiowym „piwie”.

Czym dokładnie zajmują się członkowie kół naukowych? Przede wszystkim spotykają się członkowie koła co pewien czas (terminy ustalane są w danym kole) w formie seminariów, konwersatoriów i planują organizowanie konferencji, obozów naukowych, imprez i wyjazdów integracyjnych, spotkań gościnnych z naukowcami z innych ośrodków akademickich. Dodatkowo studenci przygotowują referaty i prezentacje poświęcone tematom badawczym, którymi w danym momencie się zajmują, co doskonali ich warsztat badawczy. Nieodłącznym elementem takiej aktywności jest promowanie koła na drzwiach otwartych i kongresach kół naukowych. Taka działalność jest więc na pewno czasochłonna. Oferta kół jest jednak tak duża, że na pewno znajdziesz jakieś odpowiadające Twoim zainteresowaniom, a wiadomo, że wtedy każdy wysiłek przychodzi z mniejszym trudem.

Może masz swój własny pomysł na projekt? Nic nie szkodzi na przeszkodzie, żebyś wyszedł z inicjatywą utworzenia jakiegoś koła, które, Twoim zdaniem, przykuje uwagę innych studentów. Władze uczelni są przychylnie nastawione do wszelkich studenckich inicjatyw, aktywnie wspierają działalność kół naukowych, bo zdają sobie sprawę, że praca w nich to dla studentów pierwsze i bardzo cenne kroki do przyszłej kariery zawodowej, dlaczego by więc nie spróbować przekonać ich do swojego projektu.

Zakładać nowe koła naukowe można zgodnie z Zarządzeniem Pana Rektora Nr 187, z dnia 6 grudnia 2013 roku, na zamieszczonym formularzu.

Z poważaniem

dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK
prodziekan do spraw studenckich


Wniosek o założenia koła

Formularz sprawozdania