Publikacje pracowników WNP

Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii ZastępczejPercepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej

Józef Binnebesel

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018

Paedagogia Christiana 2/40(2017)Paedagogia Christiana 2/40(2017)


Artykuły można pobrać z Akademickiej Platformy Czasopism: 

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/issue/view/1288/showToc 

lub ze strony Czasopisma: 
http://www.paedchrist.umk.pl/zeszyt/2/40/2017

PEDAGOGIA XXXIV/2 - Acta Universitatis Nicolai CoperniciPEDAGOGIA XXXIV/2 - Acta Universitatis Nicolai Copernici

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska (red.)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017

Przegląd Badań Edukacyjnych 24 (1/2017)Przegląd Badań Edukacyjnych 24 (1/2017)

Paedagogia Christiana 1/39(2017)Paedagogia Christiana 1/39(2017)

Artykuły można pobrać z Akademickiej Platformy Czasopism:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/issue/view/1259/showToc

lub ze strony Czasopisma:
http://www.paedchrist.umk.pl/zeszyt/1/39/2017

Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznejUwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej

Małgorzata H. Kowalczyk (red.),
Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2017

Szkoła Laboratorium od działań autorskich do pedagogii źródełSzkoła Laboratorium od działań autorskich do pedagogii źródeł

Aleksander Nalaskowski

Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2017
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017

Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnychWielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych

Przemysław Frąckowiak, Michał Szykut (red. nauk.)

Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2017

Nauczyciele i ich edukacja. W kręgu idei lwowskiej pedeutologiiNauczyciele i ich edukacja. W kręgu idei lwowskiej pedeutologii

Władysława Szulakiewicz

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017

The Sociopathology of educationThe Sociopathology of education

Zbigniew Kwieciński
Wydawnictwo Naukowe DolnośląskiejSzkoły Wyższej, Wrocław 2017

Od indywidualizmu do indywidualności? Teoretyczna analiza zjawiskaOd indywidualizmu do indywidualności? Teoretyczna analiza zjawiska

Tomasz Leszniewski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017

Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie i śmierci. Opowiadania i bajkiJak rozmawiać z dziećmi o chorobie i śmierci. Opowiadania i bajki

Małgorzata Fopka-Kowalczyk
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017

Edukacja. Korzenie-źródła-narracjeEdukacja. Korzenie-źródła-narracje

Aleksander Nalaskowski
Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017

Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczneUwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne


Małgorzata H. Kowalczyk, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Krzysztof Rubacha
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017

Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczejOpieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej

Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura (red. nauk.)
Wydawnictwo Naukowe Akapit, Toruń 2017

Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnychEdukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych

Violetta Kopińska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Konstrukcje tozsamości gimnazjalistówKonstrukcje tozsamości gimnazjalistów

Magdalena Cuprjak
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016

PEDAGOGIA XXXII - Acta Universitatis Nicolai CoperniciPEDAGOGIA XXXII - Acta Universitatis Nicolai Copernici

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska (red.)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016

link do platformy czasopism: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_PED/issue/view/1041/showToc

Przegląd Badań Edukacyjnych 23 (2/2016)
Przegląd Badań Edukacyjnych 23 (2/2016)

Rodzina w pracy socjalnej - pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych
Rodzina w pracy socjalnej - pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski (red.)

Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i mozliwości
Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i mozliwości

Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut (red.)

Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjnej
Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjnej

Izabela Symonowicz-Jabłońska

The Social-Charitable Apostolate of Pallottines in a Changing World
The Social-Charitable Apostolate of Pallottines in a Changing World

F. Donio, P. Krakowiak, M. Manus, R. Philips (red.)

Paedagogia Christiana 2/38(2016)Paedagogia Christiana 2/38(2016)

Metodologia badań nad edukacjąMetodologia badań nad edukacją

Krzysztof Rubacha

Pomiędzy nadzieją a (nie) spełnieniem. Rola polskiego nauczyciela na Łotwie
Pomiędzy nadzieją a (nie) spełnieniem. Rola polskiego nauczyciela na Łotwie

Maria M. Urlińska, Katarzyna Jurzysta

New Technologies in Education and CommunicationNew Technologies in Education and Communication

Dorota Siemieniecka

Żony, matki - zabójczynie. Studium zwiktymizowanej zbrodniŻony, matki - zabójczynie. Studium zwiktymizowanej zbrodni

Małgorzata H. Kowalczyk, Agnieszka Latoś

Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnejDiagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej

Jan A. Malinowski (red.)

Paedagogia Christiana 1/37(2016)Paedagogia Christiana 1/37(2016)

Poczucie straty po śmierci pacjenta wśród pracowników opieki paliatywnejPoczucie straty po śmierci pacjenta wśród pracowników opieki paliatywnej

Małgorzata Fopka-Kowalczyk

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia (tom 1)Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia (tom 1)

Anna M. Kola, Piotr Kostyło, Hanna Solarczyk-Szwec (red.)

Oswajanie Odmienności Psychosomatycznej. 11 Raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznychOswajanie Odmienności Psychosomatycznej. 11 Raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznych

Beata Borowska-Beszta

Lernort Tagung. Konzipieren, Realisieren, EvaluierenLernort Tagung. Konzipieren, Realisieren, Evaluieren

Christina Müller-Naevecke, Ekkehard Nuissl

Rocznik Andragogiczny #22 2015Rocznik Andragogiczny #22 2015

Knowledge, Ict and Education. A Variety of PerspectivesKnowledge, Ict and Education. A Variety of Perspectives

Erik Bratland, Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki

Inspiracje pedagogią freinetowską (tom II) Dzienniki Haliny Semenowicz - matki i obywatelkiInspiracje pedagogią freinetowską (tom II) Dzienniki Haliny Semenowicz - matki i obywatelki

Hanna Solarczyk-Szwec, Agata Szwech (red.)