Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w ToruniuPublikacje pracowników WNP

PEDAGOGIA XXXII - Acta Universitatis Nicolai CoperniciPEDAGOGIA XXXII - Acta Universitatis Nicolai Copernici

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska (red.)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016

link do platformy czasopism: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_PED/issue/view/1041/showToc

Przegląd Badań Edukacyjnych 23 (2/2016)
Przegląd Badań Edukacyjnych 23 (2/2016)

Rodzina w pracy socjalnej - pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych
Rodzina w pracy socjalnej - pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych
Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski (red.)

Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i mozliwości
Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i mozliwości
Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut (red.)

Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjnej
Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjnej

Izabela Symonowicz-Jabłońska

The Social-Charitable Apostolate of Pallottines in a Changing World
The Social-Charitable Apostolate of Pallottines in a Changing World
F. Donio, P. Krakowiak, M. Manus, R. Philips (red.)

Paedagogia Christiana 2/38(2016)Paedagogia Christiana 2/38(2016)

Metodologia badań nad edukacjąMetodologia badań nad edukacją
Krzysztof Rubacha

Pomiędzy nadzieją a (nie) spełnieniem. Rola polskiego nauczyciela na Łotwie
Pomiędzy nadzieją a (nie) spełnieniem. Rola polskiego nauczyciela na Łotwie
Maria M. Urlińska, Katarzyna Jurzysta

New Technologies in Education and CommunicationNew Technologies in Education and Communication
Dorota Siemieniecka

Żony, matki - zabójczynie. Studium zwiktymizowanej zbrodniŻony, matki - zabójczynie. Studium zwiktymizowanej zbrodni
Małgorzata H. Kowalczyk, Agnieszka Latoś

Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnejDiagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej
Jan A. Malinowski (red.)

Paedagogia Christiana 1/37(2016)Paedagogia Christiana 1/37(2016)

Poczucie straty po śmierci pacjenta wśród pracowników opieki paliatywnejPoczucie straty po śmierci pacjenta wśród pracowników opieki paliatywnej
Małgorzata Fopka-Kowalczyk

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia (tom 1)Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia (tom 1)
Anna M. Kola, Piotr Kostyło, Hanna Solarczyk-Szwec (red.)

Oswajanie Odmienności Psychosomatycznej. 11 Raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznychOswajanie Odmienności Psychosomatycznej. 11 Raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznych
Beata Borowska-Beszta

Lernort Tagung. Konzipieren, Realisieren, EvaluierenLernort Tagung. Konzipieren, Realisieren, Evaluieren
Christina Müller-Naevecke, Ekkehard Nuissl

Rocznik Andragogiczny #22 2015Rocznik Andragogiczny #22 2015

Knowledge, Ict and Education. A Variety of PerspectivesKnowledge, Ict and Education. A Variety of Perspectives
Erik Bratland, Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki

Inspiracje pedagogią freinetowską (tom II) Dzienniki Haliny Semenowicz - matki i obywatelkiInspiracje pedagogią freinetowską (tom II) Dzienniki Haliny Semenowicz - matki i obywatelki
Hanna Solarczyk-Szwec, Agata Szwech (red.)