• Start
  • Nauka
  • Postępowania habilitacyjne

Kolokwium habilitacyjne dr Celestyny Grzywniak

Naukowe posiedzenie Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych
UMK w Toruniu,
dla przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego
dr Celestyny Grzywniak
 odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 1200 w Sali Rady Wydziału (s. 394) przy ul. Lwowska 1.
 
Rozprawa habilitacyjna na temat:
„Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się – nowe tendencje.”

Recenzenci:

prof. dr hab. Władysława Pilecka

prof. dr hab. Aniela Korzon

prof. dr hab. Józefa Bałachowicz

dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM