Stopnie doktora nadane w roku akademickim 2016/2017

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 16 maja 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  Beacie Pietkiewicz-Pareek na podstawie rozprawy pt.: Analfabetyzm w Indiach. Źródła, dynamika, programy przemian i działania naprawcze. Promotorem w przewodzie doktorskim był: prof. dr hab. K. Zbigniew Kwieciński recenzentami: dr hab. Marek Budajczak i  prof. dr hab. Ewa Przybylska.

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 21 lutego 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Patrycji Ampulskiej na podstawie rozprawy pt.: Forma przekazu a zapamiętywanie treści. Na przykładzie uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Promotorem w przewodzie doktorskim był: prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski recenzentami: prof. dr hab. Stanisław Dylak i prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 21 lutego 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Pawłowi Juszkiewiczowi na podstawie rozprawy pt.: Studiowanie w Polsce Białorusinów polskiego pochodzenia. Psychospołeczne aspekty procesów i ich skutków. Promotorem w przewodzie doktorskim była: dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK recenzentami: dr hab. Barbara Grabowska i prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz.