Stopnie doktora nadane w roku akademickim 2017/2018

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 12 grudnia 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  Arlecie Hrehorowicz na podstawie rozprawy pt.: Postawy studiującej młodzieży Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wobec obywatelskości

Promotorem w przewodzie doktorskim był: prof. dr hab. K. Zbigniew Kwieciński recenzentami: dr hab. Sławomir Futyma i  dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW.


Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 14 listopada 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  Agacie Szwech na podstawie rozprawy pt.: Biograficzne uczenie się w świetle dzienników Haliny Semenowicz.

Promotorem w przewodzie doktorskim była: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK recenzentami: prof. dr hab. Ewa Filipiak i dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander prof. UG.


Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 10 października 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  Iwonie Murawskiej na podstawie rozprawy pt.: Strategie uczniowskie w szkołach o zróżnicowanym potencjale edukacyjnym.

Promotorem w przewodzie doktorskim była: prof. dr hab. Beata Przyborowska recenzentami: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik i dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ.