Stopnie doktora nadane w roku akademickim 2016/2017

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 19 września 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  Zbigniewowi Kuleszowi na podstawie rozprawy pt.: Filozofia pełni człowieczeństwa Anselma Grűna. Próba odczytań pedagogicznych. Promotorem w przewodzie doktorskim był: prof. dr hab. Jarosław Michalski recenzentami: dr hab. Jarosław Horowski i prof. dr hab. Zbigniew Marek.


Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 27 czerwca 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  Katarzynie Szeler na podstawie rozprawy pt.: Konstruowanie zespołów nauczycielskich jako zaniedbany element pracy szkoły. Promotorem w przewodzie doktorskim był: prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski recenzentami: prof. dr hab. K. Zbigniew Kwieciński i dr hab. Anna Sajdak.

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 27 czerwca 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  Kindze Majchrzak na podstawie rozprawy pt.: Miejsca jako nośniki pamięci w edukacji studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Promotorem w przewodzie doktorskim był: dr hab. Hanna Solarczyk--Szwec recenzentami: prof. dr hab. Maria Mendel i  prof. dr hab. Stanisław Roszak.


Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 6 czerwca 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  Alicji Szostkiewicz na podstawie rozprawy pt.: Uczenie się w średniej dorosłości i jego uwarunkowania. Promotorem w przewodzie doktorskim był: prof. dr hab. Ewa Przybylska recenzentami: prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek i  dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW.

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 16 maja 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  Beacie Pietkiewicz-Pareek na podstawie rozprawy pt.: Analfabetyzm w Indiach. Źródła, dynamika, programy przemian i działania naprawcze. Promotorem w przewodzie doktorskim był: prof. dr hab. K. Zbigniew Kwieciński recenzentami: dr hab. Marek Budajczak i  prof. dr hab. Ewa Przybylska.

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 21 lutego 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Patrycji Ampulskiej na podstawie rozprawy pt.: Forma przekazu a zapamiętywanie treści. Na przykładzie uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Promotorem w przewodzie doktorskim był: prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski recenzentami: prof. dr hab. Stanisław Dylak i prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z dnia 21 lutego 2017 roku nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Pawłowi Juszkiewiczowi na podstawie rozprawy pt.: Studiowanie w Polsce Białorusinów polskiego pochodzenia. Psychospołeczne aspekty procesów i ich skutków. Promotorem w przewodzie doktorskim była: dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK recenzentami: dr hab. Barbara Grabowska i prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz.