Granty WNP

1. Regulamin postępowania konkursowego o granty na badania naukowe dla młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich na WNP w roku 2017 - pobierz plik

2. Wniosek o przyznanie grantu WNP w roku 2017 - pobierz plik

3. Sprawozdanie z realizacji grantu WNP w roku 2015 - pobierz plik