Granty WNP

1. Regulamin postępowania konkursowego o granty na badania naukowe dla młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich na WNP w latach 2015 - 2016 - pobierz plik

2. Wniosek o przyznanie grantu WNP w roku 2016 - pobierz plik

3. Wniosek o przyznanie grantu WNP w roku 2015 - pobierz plik

4. Sprawozdanie z realizacji grantu WNP w roku 2015 - pobierz plik