• Start
  • Nauka
  • Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza

Kryteria oceny i awansu nauczycieli akademickich
Uchwała Senatu UMK Nr 115 z dnia 20 czerwca 2017 r.
Treść - (otwórz treść)
Załącznik - (otwórz załącznik)

Zarządzenie Dziekana WNP z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad finansowania badań w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r. - pobierz plik.

Wzór sprawozdania z działalności statutowej za rok 2016 - pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - pobierz plik.

Link do bloga Emanuela Kulczyckiego, pomocny w interpretacji powyższego rozporządzenia.

Zarządzenie Dziekana WNP z dnia 7 listopada 2016 r. dotyczące obowiązku składania sprawozdań ze służbowych wyjazdów zagranicznych - pobierz plik.

Zarządzenie Dziekana WNP z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad finansowania badań w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 r. - pobierz plik.

Zarządzenie Dziekana WNP z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad finansowania badań w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r. - pobierz plik.

Zarządzenie Dziekana WNP z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad finansowania badań w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2014 r. - pobierz plik.

Wzór sprawozdania z działalności statutowej za rok 2014 - pobierz plik.