• Start
 • Katedra Pedagogiki Szkolnej

Katedra Pedagogiki Szkolnej

 • Aktualności


  W ramach projektu ImTem4EU realizowanego przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej w dn. 26-28 maja 2017r. uczniowie ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu wraz z młodzieżą z Północnej Nadrenii i Westfalii spotkali się w Berlinie. Wspólnie zrealizowali bogaty program interkulturowy m.in. zwiedzając najważniejsze zabytki stolicy Niemiec oraz pobliskiego Poczdamu. Koordynatorkami wyjazdu były dr Izabela Symonowicz-Jabłońska i mgr Magdalena Tomaszewska.


  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  W ostatnich dniach kwietnia studenci drugiego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z dr Izabelą Symonowicz- Jabłońską uczestniczyli w zajęciach terenowych w ramach przedmiotu „edukacja społeczno-przyrodnicza z metodyką”. Zajęcia te zrealizowane zostały w szklarniach Ogrodu Botanicznego należącego do Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK. 

  Ogród dzięki zgromadzonym kolekcjom roślin pełni funkcje dydaktyczno – ekspozycyjne. Grupa zwiedziła dwie szklarnie: parapetową i gruntową, w każdej z nich mogła podziwiać przeróżne gatunki roślin. Począwszy od roślin tropikalnych, które wymagają specjalnych warunków hodowlanych aż po gatunki, które można uprawiać samemu w domu.

  Największe zainteresowanie wzbudziły jednak rośliny owadożerne takie, jak: muchołówka, dzbanecznik czy rosiczka, rożne odmiany sukulentów oraz  krzewy cytrusowe. Uwagę przykuła również lipka afrykańska o specyficznych, niezwykle delikatnych liściach.

  Atrakcją dla studentów była możliwość posmakowania niektórych roślin, np.: liści ziela Azteków, które okazały się być słodsze niż cukier, a także kwaśnych owoców kaktusa. 

  Oprócz doznań smakowych i dotykowych dość intensywnie odczuwana była woń kwitnącego jaśminu.

  Zajęcia były bardzo interesujące, uaktywniające wszystkie zmysły. Z pewnością poszerzyły wiedzę na temat świata roślin z różnych stref klimatycznych.

  To ciekawe doświadczenie z pewnością pozostanie na długo w naszej pamięci.

  Dziękujemy Panu Karolowi Fiedorek za oprowadzenie po ogrodzie, przekazanie istotnej wiedzy i wielu ciekawostek na temat roślin.

  Opracowały: Anna Mróz, Zofia Lubińska, Magdalena Keńska, Paulina Kłosowiak

  ZOBACZ ZDJĘCIA


  Katedra Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK
  zaprasza nauczycieli różnych typów szkół oraz doradców metodycznych do udziału w
  seminarium
  “Improving Teaching Methods for Europe”
  w dn. 27.05.2017r.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I PROGRAM


  ZAPISZ SIĘ ON-LINE

  W ramach udziału Katedry Pedagogiki Szkolnej w projekcie Improving Teaching Methods for Europe (ImTeaM4EU) 12 - osobowa grupa studentów z UMK odbyła w dn. 8-14. Stycznia 2017r. podróż studyjną do Nadrenii Północnej – Westfalii.

  Wyjazd miał studyjny, praktyczny i integracyjny charakter. Uczestnikami wyjazdu było 9 studentów z Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz 3 studentów z Wydziału Filologicznego. Grupie towarzyszyła mgr Regina Strzemeska – konsultant metodyczny z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Pobyt w Niemczech był realizowany wspólnie ze studentami z Uniwersytetu w Mariborze, co dało wszystkim możliwość codziennej komunikacji w językach obcych, dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń.
  Program pobytu obejmował m.in.: prowadzenie przez studentów lekcji dla niemieckich uczniów, hospitacje lekcji oraz spotkania z nauczycielami w trzech szkołach uczestniczących w projekcie ImTeaM4EU, wizytę w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Düsseldorfie, udział w warsztatach metodycznych oraz bogaty program kulturalny: wizytę w Muzeum Historii Niemiec w Bonn, zwiedzanie Düsseldorfu oraz Kolonii oraz pobyt w holenderskim mieście Roermond.

  Wyjazd przyczynił się do zdobycia wielu nowych doświadczeń nauczycielskich z zakresu nauczania języków obcych, był też okazją do komparatystycznych przemyśleń obejmujących szkolnictwo niemieckie i polskie oraz inkluzję w szkole.

  Mgr Magdalena Tomaszewska


  Międzynarodowe seminarium „Uczenie się demokracji w pozaszkolnej edukacji interkulturowej”  W ramach współpracy Katedry Pedagogiki Szkolnej ze Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań pracownicy oraz studenci WNP, wraz ze studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu w Hamburgu, wzięli udział w międzynarodowych seminarium, które odbyło się w dn. 07-13.01.2017r, w Trebnitz (Niemcy).

  W trakcie seminarium miała miejsce intensywna konfrontacja ze szkolną i pozaszkolną edukacją polityczną (obywatelską) w Polsce i Niemczech, nauczaniem interkulturowym, uczeniem się przez przeżywanie, zarządzaniem projektem, dynamiką grupy, czy też pedagogiką przygody. Równocześnie uczestnicy tegoż przedsięwzięcia poznali wybrane metody pracy podczas spotkań transnarodowych, odbyli wycieczkę po Belinie szlakiem zatytułowany „Berlin w oczach uchodźców”, a także w mniejszych podgrupach (składających się z co najmniej dwóch osób z każdego uniwersytetu) wspólnie wypracowali tytuł, temat, cele oraz przebieg projektu dedykowanego wybranej przez siebie grupie docelowej i poświęconego tematowi „Uchodźcy w Europie”.

  Studentów WNP do udziału w seminarium przygotowała dr Violetta Kopińska.

  Konkurs kolęd, pastorałek i wierszy o tematyce bożonarodzeniowej
  W poniedziałek 19 grudnia br. zorganizowaliśmy po raz pierwszy na naszym Wydziale Nauk Pedagogicznych konkurs kolęd dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pomysł i realizacja należą do studentów koła naukowego, sekcji pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej pod kierunkiem opiekuna sekcji dr Elżbiety Wieczór. Zaproszenie przyjęły dzieci z toruńskich przedszkoli miejskich, niepublicznych oraz z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zainteresowanie przedszkoli było ogromne - w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa gościliśmy ok. stu dzieci przedszkolnych, ich nauczycieli i rodziców. Poziom konkursu był bardzo wysoki, dzieci w pięknych strojach śpiewały, recytowały, grały, inscenizowały. Takie spotkanie to szansa na integrację oraz popularyzowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród dzieci. Zgodnie z oprawą konkursu były puchary, medale, dyplomy, nagrody i upominki dla wszystkich uczestników. Odwiedził nas także Mikołaj!

  Ogromnie dziękujemy Władzom Dziekańskim Wydziału za wsparcie i udział w uroczystości, studentom koła naukowego, sponsorom, dyrektorom przedszkoli i szkół, gościom i jurorom.

  Dziękujemy dzieciom, ich nauczycielom i rodzicom za piękne prezentacje muzyczne, za kulturę i szacunek dla Uniwersytetu.

  Katedra Pedagogiki Szkolnej gościła w dn. 9-10.11.2016 pracowników naukowych Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia),
  którzy w ramach programu Erasmus+ przeprowadzili zajęcia dla studentów specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim. 

  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim - nowa specjalność na II stopniu pedagogiki!!!  Specjalność adresowana jest do absolwentów kierunku pedagogika pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

  Program specjalności przewiduje przedmioty zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do nauczania drugiego przedmiotu, w tym przypadku j. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Studentom zostaną stworzone możliwości osiągnięcia umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Na zawód nauczyciela j. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym składają się dwie kwalifikacje: 1) metodyczna, którą można zdobyć na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz 2) lingwistyczna, którą należy potwierdzić egzaminem zewnętrznym – lista świadectw potwierdzających podstawową znajomość języka angielskiego znajduje się w załączniku do Rozporządzenia z dnia 12.03.2009r:

  załącznik do rozporządzenia

  Zobacz też: Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
  w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego
  zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 1264)


  Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej "Inicjatywa i twórczość" w Toruniu pod patronatem naukowym Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK zorganizowało w maju br. Kongres nauczycieli wychowania przedszkolnego. Spotkanie stanowiło kontynuację corocznych cyklicznych konferencji dla nauczycieli wczesnej edukacji. Tegoroczna tematyka skupiła się wokół problematyki: Innowacyjne przedszkole - owocna edukacja. Wykład inauguracyjny Pani Prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej - Prorektor ds. Kształcenia UMK brzmiał: Status innowacji w edukacji. Pani dr Elżbieta Wieczór zaprezentowała ideę alternatywnych placówek dla najmłodszych Reggio Emilia - sto języków dziecka. W czasie spotkania z uczestnictwem ok. 300 nauczycieli oraz zaproszonych z różnych ośrodków gości, prezentowano alternatywne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi w oparciu o koncepcje m.in.: pedagogiki planu daltońskiego, inteligencji wielorakich, metody projektu, metody zadaniowej. Wystąpienia i prezentacje nauczycieli oraz dzieci wskazują na wysoką jakość funkcjonowania placówek przedszkolnych oraz profesjonalizm. Studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej aktywnie włączyli się w organizację Kongresu, przygotowując materiały sensoryczne do pracy z dziećmi. Na spotkaniu pojawiło się wielu naszych absolwentów, pracujących w przedszkolach i szkołach.
  W ramach projektu ImTem4EU realizowanego przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej gościliśmy w dn. 10-15.04.2016r. młodzież z Północnej Nadrenii-Westfalii. Wspólnie z uczniami Gimnazjum i Liceum Akademickiego został zrealizowany bogaty program dydaktyczny i interkulturowy. Koordynatorem wizyty była dr Izabela Symonowicz-Jabłońska.

  Z radością informujemy, że prof. Beata Przyborowska z Katedry Pedagogiki Szkolnej ponownie została wybrana prorektorem ds. kształcenia.
  Serdecznie gratulujemy!

  Prof. dr hab. Beata Przyborowska ponownie wybrana prorektorem


  W pierwszych dniach marca studenci II roku pedagogiki ogólnej, w ramach zajęć z Edukacji społeczno-przyrodniczej z metodyką, prowadzonych przez Panią dr Izabelę Symonowicz- Jabłońską, mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do Ogrodu Botanicznego mieszczącego się w szklarniach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Podczas zapoznawania się z bogatą kolekcją roślin tropikalnych, mogliśmy zaobserwować ok. 840 gatunków i odmian roślin. Zaczynając od storczyków, poprzez owocujące cytrusy na owadożernej rosiczce kończąc.

  Wycieczka dostarczyła nam wielu wrażeń zmysłowych: smakowaliśmy listki słodkiego ziela Azteków (Lippia dulcis), które swoją słodyczą znacznie przewyższają sacharozę. Jaśmin i trawa cytrynowa orzeźwiły swym zapachem. Lipka Afrykańska oczarowała delikatnością swoich liści a niezwykłe właściwości geranium polepszyły nam samopoczucie.

  Poznaliśmy właściwości lecznicze aloesu, grejpfruta, pomarańczy. Zainteresowaniem cieszyły się także kaktusy, a szczególnie- księżniczka jednej nocy. Roślina ta niezwykle rzadko kwitnie i zakwita tylko na jedną noc. Za to kwiaty, które rodzi, są warte nieprzespanej nocy, niebywale piękne o cudownej woni a owoce- jadalne i bardzo smaczne.

  W dniach 25-26 lutego 2016 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu odbyła się I Toruńska Konferencja Integralna inspirowana koncepcją AQAL Kena Wilbera. Organizatorem konferencji były dwie katedry: Katedra Pedagogiki Szkolnej i Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych. Uczestnicy z zaangażowaniem i pasją szukali odpowiedzi na pytanie - "Co może oznaczać integralność w edukacji?" W konferencji wzięli udział przedstawiciele osiemnastu ośrodków akademickich z całej Polski. Konferencję otworzyła Prorektor ds. kształcenia – prof. dr hab. Beata Przyborowska, będąca jednocześnie współorganizatorem konferencji. Wprowadzenie do problematyki wygłosił prof. Piotr Błajet – współorganizator konferencji. W sesjach plenarnych wystąpili: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, mgr Aleksander Teisseyre, prof. ChAT dr hab. Marzanna Kielar, prof. UAM dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, mgr Jarosław Chybicki, dr hab. prof. ATH w Bielsku-Białej Andrzej Gofron, dr hab., prof. nadzw. KPSW Małgorzata Muszyńska oraz prof. dr hab. Beata Przyborowska. Nie zabrakło także praktyków, którzy idee Kena Wilbera wcielają w życie, a także szkolą w tym zakresie innych. Reprezentowali oni siedem instytucji. Konferencji towarzyszyła atmosfera otwartości i rzeczowej debaty. Uczestnicy, poza wysłuchaniem czterdziestu wystąpień (w dwóch sesjach plenarnych i 4 sekcjach), mieli okazję do zwiedzania Torunia oraz aktywności fizycznej.  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji specjalistycznej „Tworzenie sieci szkół bez granic". Rozwijanie i kształtowanie transnarodowych krajobrazów edukacyjnychw europejskich regionach przygranicznych", która odbędzie się 19-20 lutego w Trebnitz. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.
   


  Międzynarodowe warsztaty badawcze - Praca z międzynarodowymi grupami młodzieży
  W ramach współpracy Katedry Pedagogiki Szkolnej ze Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań pracownicy, doktorantka oraz studenci WNP wraz ze studentami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu w Hamburgu wzięli udział w dn. 15.-22.11.2015r. w międzynarodowych warsztatach badawczych w Trebnitz (Niemcy).

  W ramach warsztatów wypracowano cele i zasady dalszej współpracy. Spotkanie podsumowujące wyniki prac międzynarodowych grup seminaryjnych odbędzie się w dn. 27.-29. maja 2016 roku w Trebnitz.

  Udział w warsztatach oraz koszty pobytu pokrywa strona niemiecka.  
  Uczenie się demokracji w pozaszkolnej edukacji 
Warsztaty edukacyjno - badawcze w Zamku Trebnitz (15.-22.112015 r oraz 27.-29.05.2016 r.)

  Katedra Pedagogiki Szkolnej organizuje we współpracy z Zamkiem Edukacji i Spotkań w Trebnitz (Niemcy) warsztaty Uczenie się demokracji w pozaszkolnej edukacji adresowane do studentów.  W trakcie warsztatów nastąpi intensywna konfrontacja z pozaszkolną edukacją polityczną (obywatelską) na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza. Obok praktycznie zorientowanych form uczenia się w edukacji nieformalnej (interkulturowe uczenie się, metody historyczne, uczenie się przez przeżywanie, zarządzanie projektem, dynamika grupy, interkulturowe konflikty) w trakcie seminarium uczestnicy będą zajmować się narzędziami badań i kryteriami jakości transnarodowej politycznej edukacji pozaszkolnej.  Seminarium odbywa się we współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, UMK i Uniwersytetu w Hamburgu z Zamkiem Edukacji i Spotkań w Trebnitz w dn. 15.-22.11.2015r, w trakcie którego zostaną opracowane teoretyczne i praktyczne aspekty transnarodowej politycznej edukacji pozaszkolnej, by następnie je pogłębiać w ramach uczelnianych seminariów. Spotkanie podsumowujące wyniki prac odbędzie się w dn. 27.-29.05.2016r. w Trebnitz. W międzyczasie możliwe są hospitacje i praktyki w niemieckich instytucjach podejmujących tego typu problematykę.  Koordynatorem projektu po stronie UMK jest: mgr Kinga Majchrzak


  Hanna Solarczyk-Szwec w zespole ekspertów na rzecz rozwoju toruńskiej edukacji

  dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
  Informujemy, że dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK została powołana do zespołu opracowującego "Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2015-2020" jako przedstawiciel UMK.


  Seminarium Inspiracje Freinetowskie
  W dniu 8 czerwca 2015, w gmachu Collegium Humanisticum, odbyło się seminarium pt. Inspiracje pedagogią freinetowską "Dzienniki Haliny Semenowicz", organizowane przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie zostało objęte patronatem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego oraz toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom seminarium za obecność, żywe zainteresowanie tematem i ciekawe dyskusje.
   

   

 • Obszary badawcze     

  Zadania naukowe
.
  W ramach działalności naukowej Katedra Pedagogiki Szkolnej prowadzi badania w następujących obszarach:
  • szkolnictwo publiczne i niepubliczne,
  • innowatyka pedagogiczna,

  • ukryty program instytucji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,

  • studia gender,
- rozwój zawodowy nauczycieli,

  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
  • edukacja pozaszkolna,
  • pedagogika twórczości
,
  • stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego dzieci i młodzieży,

  • edukacja obywatelska,

  • edukacja seksualna,
  • kultura edukacji,
  • pedagogika zdolności,
  • wymiary edukacji całożyciowej. Badania biograficzne.

  • dorosłość i starość jako fazy uczenia się wobec wymogów współczesności,
  • studia porównawcze edukacji ustawicznej w Polsce i za granicą,
  • uczenie się w starości na przykładzie dzienników Haliny Semenowicz.,
  • portfolio uczenia się kompetencji społecznych,

  • miejsca pamięci w edukacji do emancypacji.
 • Dydaktyka   

  Specjalności prowadzone przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej:

  Pedagogika I stopnia

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne i niestacjonarne)
  Specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowuje do pracy w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej oraz żłobku. Daje rzetelne przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz opieki nad dzieckiem do lat 3. Studenci nabywają umiejętności metodyczne do pracy z dzieckiem w zakresie dydaktyk szczegółowych. Częścią integralną studiów są praktyki warsztatowe w ciągu całego roku w przedszkolu, szkole i żłobku, a także realizowane samodzielnie miesięczne praktyki  pedagogiczne.

  Pedagogika szkolna z socjoterapią (stacjonarne i niestacjonarne)
  Specjalność Pedagogika szkolna z socjoterapią
  Ukończenie specjalności pedagogika szkolna z socjoterapią daje podstawę do podjęcia pracy w szkołach (pedagog szkolny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach,  instytucjach organizujących czas wolny dzieci i młodzieży, w jednostkach prowadzących badania praktyczne nad funkcjonowaniem systemu oświaty oraz w instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa. Absolwent tej specjalności zdobędzie szerokie kompetencje psychopedagogiczne i interpersonalne, a także  umiejętności przygotowujące do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specjalność rozwija gotowość do działalności innowacyjnej w zakresie edukacji i do kreowania nowych form pracy edukacyjnej.

  Pedagogika II stopnia

  Pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się (stacjonarne i niestacjonarne)

  Studia w zakresie specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się przygotowują do pracy w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przez udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Absolwent tej specjalności osiągnie kompetencje, które będzie mógł wykorzystać pracując w przedszkolu, szkole i innych placówkach, mimo iż nie uzyska pełnych kwalifikacji i uprawnień dyplomowanego terapeuty pedagogicznego. Absolwent zostanie przygotowany do wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży wg stanu ich potrzeb i wyrównywania szans edukacyjnych.

  UWAGA! warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej.

  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim (stacjonarne)

  Nowa specjalność na II stopniu kierunku pedagogika. Specjalność adresowana jest do absolwentów kierunku pedagogika pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
  Program specjalności realizuje przedmioty zgodne ze standardami kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela w zakresie nauczania j. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  Studenci nabędą wiedzę metodyczną i umiejętności językowo-dydaktyczne z zakresu nauczania dzieci języka obcego. Studentom zostaną stworzone możliwości osiągnięcia umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Na zawód nauczyciela j. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym składają się dwie kwalifikacje: 1) metodyczna, którą można zdobyć na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz 2) lingwistyczna, którą należy potwierdzić egzaminem zewnętrznym – lista świadectw potwierdzających podstawową znajomość języka angielskiego znajduje się w załączniku do Rozporządzenia z dnia 12.03.2009r: załącznik do rozporządzenia

  Pedagogika szkolna z socjoterapią (stacjonarne)
  Ukończenie specjalności Pedagogika szkolna z socjoterapią daje podstawę do podjęcia pracy w szkołach (pedagog szkolny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach,  instytucjach organizujących czas wolny dzieci i młodzieży, w jednostkach prowadzących badania praktyczne nad funkcjonowaniem systemu oświaty oraz w instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa.
  Absolwent tej specjalności zdobędzie szerokie kompetencje psychopedagogiczne i interpersonalne, a także  umiejętności przygotowujące do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specjalność rozwija gotowość do działalności innowacyjnej w zakresie edukacji i do kreowania nowych form pracy edukacyjnej.

 • Czasopisma    

  Rocznik Andragogiczny

  Redaktor naczelna: Hanna Solarczyk-Szwec
  Sekretarz: Kinga Majchrzak

  Przegląd Badań Edukacyjnych: strona czasopisma, strona PBE na Akademickiej Platformie Czasopism

  Redaktor naczelna: Mariola Chomczyńska-Rubacha
  Sekretarze: Magdalena Cuprjak, Violetta Kopińska


  Sukcesy naszych czasopism w punktacji MNiSW

  Wśród czasopism, które awansowały w punktacji MNiSW znalazły się także dwa prowadzone przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej: Rocznik Andragogiczny oraz Przegląd Badań Edukacyjnych link  Zawiadamiamy, że czasopismo "Rocznik Andragogiczny" zostało włączone do The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) i dostępne jest pod tym adresem.

   

 • Projekty badawcze   

  Pracownicy Katedry Pedagogiki Szkolnej biorą udział w realizacji projektu Improving Teaching Methods for Europe (ImTeaM4EU, nr projektu NW-2014-1-DE03-KA200-001581). Celem projektu jest rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych metod rozwijania europejskich kompetencji kluczowych.

  W projekcie biorą udział szkoły różnych szczebli edukacji, w tym szkoły wyższe oraz instytucje kształcenia nauczycieli – z Estonii, Niemiec, Polski, Słowenii i Szwajcarii. Projekt realizowany jest z funduszy programu Erasmus+ partnerstwo strategiczne. UMK otrzymało na realizację zadań badawczych oraz dydaktyczno-szkoleniowych dofinansowanie w wysokości 31.900,- Euro.
  Strona projektu


  Koordynatorem projektu jest dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK


  Projekt "Gender w podręcznikach" (2013-2015), którego celem była rekonstrukcja i krytyczna analiza zawartości polskich podręczników oraz treści podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców i idei dotyczących kobiecości, męskości oraz relacji miedzy dziewczynkami/kobietami i chłopcami/mężczyznami. Udział pracowników Katedry: dr Violetta Kopińska - w charakterze badaczki i ekspertki, Profesor Mariola Chomczyńska-Rubacha w charakterze ekspertki. Strona projektu.


  W 2014 roku, pod egidą Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w partnerstwie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zrealizowany został projekt edukacyjno-badawczy pt. Przywracanie Pamięci Miastu. Było to międzypokoleniowe przedsięwzięcie przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”, który ogłoszony został przez Muzeum Historii Polski w Warszawie i sfinansowany z środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt bazował na koncepcji miejsc pamięci Pierre’a Nory oraz nowoczesnej wizji patriotyzmu. W warstwie dydaktycznej i metodologicznej osadzony został w ramach badań w działaniu i łączył treści historyczne z pedagogiczną metodą ich nowoczesnego przekazu.

  Szczegółowe informacje na temat celów, przebiegu i efektów projektu zamieszczone zostały na powstałym w jego ramach portalu internetowym: „Toruńskie miejsca pamięci w oczach juniorów i seniorów" (www.tmp.umk.pl). Koordynatorem projektu była mgr Kinga Majchrzak.


  Projekt "Klucz do uczenia się II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Studia podyplomowe w  zakresie wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej, które  dr Violetta Kopińska realizowała w ramach projektu unijnego w  roku akademickim 2013/2014.

  Szczegółowe informacje


  Udział dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, prof. UMK w projekcie ,,Walidacja akademicka" w ramach działania 3.4.1 ,,Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych KRK oraz KRS dla uczenia się przez całe życie" w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2011-2013) współfinansowane ze środków EFS UE.