Pedagogika - studia II stopnia, stacjonarne

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z profilaktyką uzależnień

Pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się - nowa specjalność
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Opieka i wsparcie społeczne
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Komunikacja społeczna i media
Edukacja dorosłych
Pedagogika szkolna z socjoterapią
Resocjalizacja z profilaktyka społeczną
Logopedia