Pedagogika - studia II stopnia, stacjonarne

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:
Pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim (nowość!)

Opieka i wsparcie społeczne
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Komunikacja społeczna i media
Doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne
Edukacja dorosłych
Pedagogika szkolna z socjoterapią
Resocjalizacja z profilaktyka społeczną
Logopedia