Studia II-go stopnia, specjalność: Doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne - sylwetka absolwenta

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów II-go stopnia na kierunku: pedagogika, specjalność: Doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, szczególnie człowieka niepełnosprawnego - wymagającego specjalistycznego wsparcia w zakresie planowania własnej drogi edukacyjno-zawodowej, z uwzględnieniem ewentualnych potrzeb rehabilitacyjnych, posiadanych możliwości i indywidualnych preferencji.