Studia I-go stopnia, specjalność: Terapia logopedyczna - sylwetka absolwenta

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: Terapia logopedyczna uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie człowieka wykazującego różnego typu zaburzenia rozwojowe, przede wszystkim zaburzenia związane z obszarem mowy/komunikacji. Także człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji oraz społecznym funkcjonowaniu.

Studia I-go stopnia, specjalność: Resocjalizacja - sylwetka absolwenta

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: Resocjalizacja uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie człowieka niedostosowanego społecznie. Także człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji oraz społecznym funkcjonowaniu.

Studia I-go stopnia, specjalność: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - sylwetka absolwenta

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie człowieka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji oraz społecznym funkcjonowaniu. Rozumie rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i jest zdolny do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce.

Studia I-go stopnia, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) - sylwetka absolwenta

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie człowieka niepełnosprawnego oraz człowieka z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi. Także człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji oraz społecznym funkcjonowaniu.