• Start
  • Kandydaci
  • Pedagogika medialna - studia I stopnia w systemie e-learning

Pedagogika medialna - studia I stopnia w systemie e-learning

Opis

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PEDAGOGIKĘ MEDIALNĄ NA UMK?

PEDAGOGIKA MEDIALNA to studia o charakterze e-learningowym. Co to oznacza? Większość godzin zajęciowych będziesz mógł odbyć w domu lub innym dogodnym dla Ciebie miejscu. Ta forma zajęć będzie wymagała od Ciebie aktywności w kursie e-learningowym. Będziesz mógł bazować na profesjonalnie przygotowanych edukacyjnych materiałach e-learningowych, mieć zajęcia dydaktyczne on-line („na żywo”) oraz stały kontakt z nauczycielami akademickimi przez Internet. Do korzystania z platformy przygotują Cię wysokiej klasy specjaliści (podczas pierwszych godzin zajęć). Zaoszczędzisz tym samym czas i pieniądze związane z dojazdem do uczelni. Powyższa forma studiów umożliwi Ci również połączenie nauki i pracy.

Na pierwszym roku studiów planowanych jest około 37 dni nauki w murach uczelni (z czego 18 dni o charakterze fakultatywnym).

Na drugim roku studiów planowanych jest około 44 dni nauki wymagającej Twojej obecności w salach ćwiczeniowych (z czego 14 dni o charakterze fakultatywnym).

Na trzecim roku studiów planowanych jest około 37 dni nauki w murach uczelni (z czego 12 dni o charakterze fakultatywnym).

Studia na kierunku PEDAGOGIKA MEDIALNA są odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno rynku pracy, jak również przyszłych studentów. To pierwsze w Polsce studia stacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W konsekwencji powyższa forma otwiera drzwi do darmowej nauki również osobom pracującym lub mieszkającym po za granicami kraju.

Absolwent kierunku zdobędzie umiejętności tworzenia, organizowania i przetwarzania informacji oraz konstruowania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ponadto będzie posiadał kompetencje z zakresu pozyskiwania, organizowania, oceny informacji oraz prowadzenia szkoleń w zakresie poszukiwania i trafności doboru źródeł informacji. Mocną stroną absolwenta kierunku PEDAGOGIKA MEDIALNA będzie praktyczne posługiwanie się mediami i technologiami informacyjnymi, jako narzędziami pracy intelektualnej oraz samorozwoju. Absolwent studiów będzie na co dzień korzystać z mediów w sposób twórczy, przygotowywać profesjonalne materiały edukacyjne oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania dydaktyczne.

Ten zasób wiedzy umożliwi absolwentowi szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej.

DO WYBORU DWIE SPECJALNOŚCI

• Nowe media w edukacji - specjalność stworzona z myślą o osobach pragnących podjąć pracę w sferze związanej z edukacją. Ukończenie kierunku umożliwi pracę zarówno w obszarze związanym z tradycyjną nauką, jak również formami komputerowymi. Specjalność stwarza również solidne podstawy do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach związanych z nauczaniem, w tym z: nauczaniem przedmiotowym, pedagogiką wczesnoszkolną, pedagogiką specjalną, resocjalizacją itp.

• Edukacja on-line - specjalność skierowana do osób aktywnych w przestrzeni Internetu. Ukończenie kierunku gwarantuje zdobycie specjalistycznych kompetencji umożliwiających opracowywanie materiałów przeznaczonych między innymi do kształcenia zdalnego.

CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI ABSOLWENTA KIERUNKU PEDAGOGIKA MEDIALNA

Absolwent studiów posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizowania kompetentnych działań edukacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i technik (m.in. kursów kształcenia (w tym on-line) w zakresie technologii informacyjnej, edukacji medialnej oraz edukacji informatycznej wspartych nowoczesnymi urządzeniami TI, a także w obszarze samodzielnego kształcenia w instytucjach edukacji dorosłych). Z ich użyciem potrafi profesjonalnie tworzyć drukowane i elektroniczne zasoby edukacyjne przeznaczone do wykorzystywania w każdym środowisku edukacyjnym, również w edukacyjnej przestrzeni wirtualnej (m.in. serwery edukacyjne, platformy e-learning, internetowe centra informacyjne, portale tematyczne, media społecznościowe itp.), posiada umiejętności animowania i moderowania przekazów oraz aktywności uczących się w przestrzeni Internetu w celu świadomego i pozytywnego oddziaływania pedagogicznego i społecznego. Absolwent posiada kompetencje w zakresie przygotowania innych osób do refleksyjnego odbioru przekazów medialnych oraz umiejętnego wykorzystywania nowych mediów w procesie kształcenia i komunikacji społecznej.

CO PO STUDIACH?

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA MEDIALNA jest przygotowany do pełnienia funkcji wykładowcy, konsultanta, moderatora, animatora wirtualnych jednostek edukacyjnych z zakresu pedagogiki medialnej i technologii informacyjnej oraz pracy w charakterze wykładowcy, specjalisty lub konsultanta w instytucjach kulturalno – oświatowych działających w obszarze technologii informacyjnej, edukacji informatycznej, edukacji on-line i edukacji medialnej.

Absolwent studiów posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w:
- instytucjach kulturalno-oświatowych w charakterze specjalisty:
• ds. wykorzystania i wdrażania technologii informacyjnej w procesach edukacyjnych, e-learningu;
• ds. organizacji szkolnych i pozaszkolnych centrów informacyjno–dydaktycznych,
• ds. marketingu i budowania wizerunku instytucji oświatowej;
• w obszarze technologii informacyjnej i edukacji medialnej - jako wykładowca i konsultant w centrach kształcenia ustawicznego i wirtualnych centrach edukacyjnych;
- firmach komercyjnych, państwowych i samorządowych w charakterze specjalisty tworzącego i zarządzającego serwerem wirtualnym;
- środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych jako specjalista od problematyki oświatowej;
- firmach komercyjnych, państwowych i samorządowych jako projektant e-podręczników, e-książek;
- agencjach reklamowych (projektowanie graficzne reklam, czasopism, książek, plakatów, autoprezentacja, portfolio);
- wydawnictwach medialnych (tworzenie komputerowych programów edukacyjnych, specjalista ds. edukacji);
- organizacjach zajmujących się realizacją i projektowaniem systemów nowoczesnej edukacji na odległość e-learningu w charakterze dydaktyka medialnego;
- firmach komercyjnych, państwowych i samorządowych, instytucjach oświatowo-wychowawczych jako specjalista:
                    • ds. szkoleń i treningów dla pracowników i kadry zarządzającej;
                    • ds. pozyskiwania i zarządzania informacją.

Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach 2. stopnia.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH

https://www.facebook.com/pedagogikamedialna
https://www.edukacja.torun.pl/pedagogika_medialna