Opinie studentów nt. studiów na WNP

"Studia na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK są rozwijające w każdym aspekcie. Wystarczy Ci czasu na naukę i na zajęcia w ogóle z nauką nie związane. Ponadto, możesz udzielać się naukowo w SKNP. Studia na WNP to świetnie spędzony czas."
Z wyrazami szacunku,

Justyna, studentka II roku II stopnia Pedagogiki specjalność: logopedia.


"Studia w zakresie pedagogiki specjalnej na UMK pozwoliły mi poznać wielu świetnych ludzi i to nie tylko wśród studentów. Dały mi umiejętności teoretyczne i praktyczne. Myślę, że to bardzo ważne. Wybierając studia ponownie, nie wahałabym się ani chwili. 

Judyta – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Studentka Pedagogiki


Studia na Wydziale Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika są bardzo przyjemne za sprawą wyjątkowych wykładowców, którzy traktują nas studentów z dużym szacunkiem oraz zrozumieniem. 

Możemy uzyskać od wykładowców szeroką pomoc nie tylko w nauce, ale także w rozwiązywaniu różnych problemów.

Miałam możliwość studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i porównując je z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika to niebo a ziemia, gdyż żaden ze studentów nie był tak dobrze traktowany przez wykładowców jak na UMK. 

Szczerze polecam naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na pewno będę do tego namawiać własne dzieci. :)

Ewa – 1 rok pedagogiki


Jestem studentem pedagogiki specjalnej II stopnia. Nie zwlekajcie z wyborem naszego Wydziału! Studiowanie u nas to przyjemność i  nie tylko obowiązkowe zajęcia! Działam w Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, dzięki czemu jeszcze bardziej się rozwijam i poznaję nowych ludzi, biorąc udział w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez członków Sekcji. Liczę, że do nas dołączycie w październiku!".
Z poważaniem,

Mateusz – I rok studiów II stopnia


"Uważam, że na UMK jest to jeden z lepszych wydziałów ze względu na to, że mamy naprawdę dobrych wykładowców, zajęcia nie są nudne i można wiele się dowiedzieć z interesującej dziedziny. Osobiście polecam. A najlepsze na naszym wydziale jest to, że niektórzy wykładowcy są lekarzami lub pracują z ludźmi zaburzonymi i przedstawiają nam na zajęciach jak wygląda taka praca z doświadczenia - nie jest przekazywana sucha teoria wyłącznie.

Katarzyna, Studentka I roku pedagogiki


„Pedagogika specjalna pomaga zmienić myślenie i patrzenie na drugiego "innego" człowieka z kategorii litości na kategorię równemu sobie. Daje możliwość otarcia się o nowe doświadczenia.”  Martyna, Studentka pedagogiki specjalnej


„Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, iż wybór pedagogiki specjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych na UMK to właściwy wybór. Można się wiele nauczyć od wspaniałych wykładowców. Oprócz wiedzy teoretycznej, zyskujesz także umiejętności praktyczne, np. dzięki praktykom studenckim. Swoje zainteresowania realizować można poprzez udział w kołach naukowych, konferencjach, czy będąc wolontariuszem w placówkach współpracujących z uczelnią.”
Barbara, Studentka pedagogiki specjalnej


„Uważam, że warto studiować Pedagogikę Specjalną, ponieważ daje duże możliwości. Przede wszystkim mamy możliwość pracy z wykwalifikowanymi profesorami. Również umożliwia nam pracę z dobrymi teoretykami i praktykami. Daje możliwość zrozumienia problematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną.”
Joanna, Studentka pedagogiki specjalnej


„Jestem studentką trzeciego roku pedagogiki specjalnej. Uważam, że studia na tym kierunku były doskonałym wyborem. Student pedagogiki specjalnej ma możliwość zdobycia wiedzy nie tylko z zakresu wiedzy pedagoga specjalnego, ale również pedagogiki ogólnej, od której zaczyna się edukację na tym kierunku. Wiedza, jaką zdobyłam na tym kierunku, jest wiedzą, którą przydaje się w sytuacjach codziennych naszego życia, a jest to wiedza o człowieku i jego funkcjonowaniu zarówno psychologicznym, jak i biologicznym. Studia pedagogiczne rozwijają umiejętności interpersonalne oraz pozwalają na lepsze rozumienie drugiej osoby. Dodatkowo studenci mają możliwość rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań w kołach naukowych oraz sekcjach. Jeśli chcemy pracować w przyszłości z ludźmi, chcemy zrozumieć ich funkcjonowanie i stawiamy na swój rozwój, pedagogika specjalna jest z pewnością doskonałym wyborem”
Barbara, Studentka pedagogiki specjalnej


„Znaczną część wykładowców na WNP stanowią praktycy. Jest to dla mnie ważne, ponieważ wiem, że informacje które nam przekazują wynikają z doświadczenia. Wiedza teoretyczna, jaką otrzymujemy jest nowoczesna i aktualna – nasi nauczyciele akademiccy często sami są jej autorami. Student ma możliwość rozwoju zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach naukowych – jest to znakomita okazja do poznania specjalistów – pasjonatów czy sprawdzenia swoich umiejętności w działaniach praktycznych. Gdybym miał możliwość wprowadzania zmian w toku nauczania, położyłbym jeszcze większy nacisk na bezpośrednią pracę studenta z podmiotem.”   Jakub, Student pedagogiki specjalnej


„Wydział Nauk Pedagogicznych to połączenie teorii z praktyczną stroną nauki. Mając możliwość wyjścia poza cztery ściany Uniwersytetu i zetknięcia się z rzeczywistością, znalazłam swoje miejsce i dzięki temu wiem, że pedagogika specjalna to dziedzina, w której zdecydowanie czuję się najlepiej - niczym ryba w wodzie!”

Natalia, Studentka pedagogiki specjalnej


Kierunek ten jest bardzo interesujący. Zajęcia są ciekawe i wręcz bym powiedziała, że trochę nietypowe. Uczymy się tu zupełnie czegoś innego niż w szkole średniej. Być może dlatego tak bardzo podobają mi się te zajęcia. Już po pierwszym roku mogę stwierdzić, że bardzo poszerzyła się moja wiedza, ujrzałam problemy i potrzeby ludzi z zupełnie innej perspektywy. Czasem jest ciężko zwłaszcza w sesji, ale nie żałuję swojego wyboru. Jak najbardziej polecam ten kierunek.

Studentka Pracy Socjalnej


Studia to przede wszystkim start w lepsze jutro, dają ogrom możliwości, otwierają wiele „furtek w przyszłość". Poznałam tu wiele ludzi, od których dużo się nauczyłam. Wystarczy rozmowa o ich zainteresowaniach, o tym co lubią - to mnie  inspiruje. Ludzie po prostu mnie motywują. Cieszę się że studiuję pracę socjalną, ponieważ za każdym razem uświadamiam sobie, że wystarczy niewiele, żeby pomoc drugiej osobie, wystarczy jeden uśmiech bądź zwykła rozmowa, a dzięki nam starsza osoba, bezdomny lub pani w sklepie może poczuć się lepiej.

Studentka Pracy Socjalnej


Praca socjalna to przede wszystkimi praca z ludźmi, która jest często bardzo trudna, ale również bardzo satysfakcjonująca, bo nic nam tak nie wynagrodzi ciężkiej pracy jak wdzięczność drugiej osoby.

Studentka Pracy Socjalnej


Warto studiować pracę socjalną, bo w zawodzie pracownika socjalnego  ma się kontakt z ludźmi, poznaje się ich problemy oraz pracownik  socjalny, jako osoba kompetentna, pomaga osobom i rodzinom w  rozwiązywaniu problemów, wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do  funkcjonowania w społeczeństwie. Wzrasta liczba rodzin dysfunkcyjnych oraz społeczeństwo starzeje  się, co może być dobrą okazją na znalezienie pracy w zawodzie  pracownika socjalnego. Wybrałam kierunek praca socjalna, ponieważ lubię pracować w grupie  oraz mam w sobie chęci do zmiany świata na lepsze, a właśnie te  zmiany trzeba rozpocząć od osoby i rodziny, aby uczynić świat  "zdrowszym". Studiowanie pracy socjalnej jest motywacją do zmiany  siebie na lepsze, aby swym zachowaniem być dobrym przykładem dla  innych.

Anna, Studentka III roku pracy socjalnej


Jestem studentką III roku Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niestety kończę już I stopnień.

Podczas tych trzech lat studiowania zdobyłam bardzo dużą wiedzę i umiejętności. Nabyłam praktykę w komunikacji interpersonalnej, która jest niezbędnym elementem pracy osób zajmujących się pracą socjalną. Duża różnorodność zajęć, prowadzonych w ramach programu studiów, pozwoliła na „posmakowanie” każdego z elementów pomocy społecznej. Zajęcia skupiały się na różnych grupach osób, z którymi pracownik socjalny może mieć kontakt podczas wykonywania swoich obowiązków. Przykładem jest chociażby Andragogika, Gerontologia, ale i Pedagogika rozwojowa, czy Psychologia społeczna. Prowadzone w każdym semestrze Projekty Socjalne pozwoliły na poznanie procedur oraz trudności, które są nieoddzielnym elementem pisania i realizacji projektów socjalnych. Program studiów oferuje, oprócz wymienionych,  jeszcze wiele innych zajęć.

Niestety istnieją również słabe strony, podjęcia studiów na tym kierunku. Zawód pracownika socjalnego jest zawodem trudnym. Należy posiadać dużą wiedzę, spore umiejętności, a przede wszystkim, być odpowiednio przygotowanym psychicznie. Podczas zajęć poznałam wiele metod i taktyk wykorzystywanych z klientem pomocy społecznej. Niestety klienci bywają „trudni”, co może wpływać na szybkie wypalenie zawodowe. Moim zdaniem istotnym minusem, nie tylko kierunku Praca Socjalna, są obowiązkowe zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie. Sama inicjatywa jest możliwością dodatkowe rozwijania swoich pasji, jednak powinny to być dodatkowe zajęcia dla osób chętnych.

Swój wybór Pracy Socjalnej, jako kierunku studiów, mogę uzasadnić chęcią niesienia pomocy innym, nawiązywania nowych kontaktów oraz organizacji różnorodnych przedsięwzięć. Kierunek ten umożliwia mi spełnienie się w tych aspektach.

Magdalena, Studentka III roku Pracy socjalnej


Moją motywacją do podjęcia tych studiów jest chęć pomocy innym ludziom. Praca socjalna umożliwia podjęcie pracy w wielu różnych, interesujących placówkach. Skupia się na rozwiązywaniu problemów jednostek, rodziny czy określonej grupy społecznej. Praca socjalna daje wiele radości, poszerza naszą wiedzę z wielu interesujących dziedzin naukowych, umożliwia poznanie metod pracy socjalnej i jej specyfiki.

Natalia, Studentka Pracy Socjalnej


Motywacją do podjęcia przeze mnie tych studiów była chęć pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Praca socjalna pomaga w zdobyciu wiedzy, umiejętności, pozwala na poznanie różnego rodzaju metod oraz technik pracy z takimi właśnie osobami. Ten kierunek studiów rozwija twórcze myślenie i kreatywność. Dzięki zajęciom w ramach studiów poznajemy problemy innych, uczymy się jak je przezwyciężać ale i niekiedy stajemy przed dylematem "Czy potrafiłbym pomóc tej osobie? Co będzie jeśli źle jej doradzę? Czy jej problemy mnie nie przerastają?". Dlatego zdobywamy wiedzę z wielu dyscyplin naukowych i rozszerzamy ją o doświadczenia, aby jak najlepiej móc odpowiedzieć na zadane sobie pytania.

Studentka Pracy Socjalnej


Myślę, że warto rozwijać swoją wiedzę o umiejętności interpersonalne, otwierać się na nieszablonowe działanie, korzystanie z własnych zasobów i wyszukiwania ich u innych.

Chcę zostać pracownikiem socjalnym z powołania i zmienić pogląd o pracownikach socjalnych jako biurokratach i wyjść do ludzi z twarzą.

Katarzyna, Studentka II rok pracy socjalnej


Praca socjalna to kierunek dla ludzi kreatywnych, otwartych i gotowych na podejmowanie wyzwań. Studia na kierunku praca socjalna umożliwiają zdobywanie wiedzy, nie tylko potrzebnej w pracy, ale również w życiu codziennym, to w pewnym rodzaju "szkoła życia", która zaowocuje w naszym dorosłym życiu. To perspektywa dla ludzi z pasją.

Studentka Pracy Socjalnej


Praca socjalna, to wbrew pozorom bardzo trudny kierunek, który wymaga od jego studentów ogromnej cierpliwości, zaangażowania i zapału. Mnie osobiście, ogromną radość sprawiają dobrze zrealizowane, ambitne projekty socjalne, które uszczęśliwiają nie tylko mnie, jako realizatora, ale także osoby, którym dzięki nim mogę pomóc. Mimo niezliczonych plusów, obawiam się jednak rozmów z moimi potencjalnymi klientami, ponieważ już na kilku zajęciach miałam okazję przećwiczyć takie sytuacje i to utrwaliło mnie w przekonaniu, że w przyszłości, w pracy zawodowej, czeka na mnie wiele wyzwań. Jednak, gdybym miała szansę jeszcze raz wybrać kierunek studiów, ponownie wybrałabym pracę socjalną.

Martyna, Studentka II roku pracy socjalnej


Myślę, że studia na kierunku praca socjalna umożliwiają  zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń pozwalających  na podjęcie ciekawej pracy -pracownika socjalnego w kraju a nawet  i w Unii Europejskiej.  Praca w charakterze pracownika socjalnego zapewnia stabilność zatrudnienia i duże możliwości rozwoju zawodowego.

Ja wybrałam ten kierunek bo miałam zamiłowanie do psychologii i pomagania ludziom.. Zainteresowała mnie wszechstronność zadań i holistyczna wiedza, a lubię studia, gdzie studiuje się dużo ciekawych, rożnych rzeczy. Myślę że Pracownik socjalny to zawód z przyszłością. To perspektywa dla ludzi z pasją.

Studentka Pracy Socjalnej