• Start
  • Doktoranci
  • Studia doktoranckie

Studia doktoranckie na WNP

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich

 

Kontakt
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
56 611 48 52 

Konsultacje ⇥

Komisja ds. studiów doktoranckich

przewodniczący:
Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
 
członkowie:
Prof. dr hab. Piotr Błajet
Dr hab. Jacek Błeszyński, prof. UMK,
Prof. dr hab. K. Zbigniew Kwieciński,
Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki,
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
Mgr Anita Kotlenga - przedstawiciel doktorantów

Program studiów doktoranckich z zakresu Pedagogiki

Ramowy program studiów doktoranckich rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018

Ramowy program studiów doktoranckich z zakresu Pedagogiki rozpoczętych w roku akademickim 2014/2015

Ramowy program studiów doktoranckich z zakresu Pedagogiki rozpoczętych w roku akademickim 2013/2014

Program studiów doktoranckich z zakresu Pedagogiki rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013

Program studiów doktoranckich z zakresu Pedagogiki rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012

Regulamin studiów doktoranckich UMK

Przedstawiciel doktorantów do Rady WNP

 
mgr Renata Deka

Przedstawiciel Doktorantów WNP w Radzie Doktorantów UMK


Mgr Sylwia Antonowicz

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów

Mgr Anita Kotlenga – przewodnicząca
Mgr Emilia Trzcińska – wiceprzewodnicząca
Mgr Małgorzata Durszlewicz – członek

Rekrutacja kandydatów na I rok studiów doktoranckich - akty prawne

Rekrutacja kandydatów na I rok studiów doktoranckich - Akty prawne

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów

1) Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Zarządzenie główne

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2) Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 1 

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

3) Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 2

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

4) Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 3

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną doktoranta 

5) Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 4 

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

6) Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 5

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

7) Zarządzenie JM Rektora Nr 132 z dnia 30 września 2011 r, Załącznik nr 6

Wniosek o przyznanie zapomogi

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Istnieje możliwość zwiększenia stypendium doktoranckiego. Regulacje i wnioski w linkach poniżej.
 
Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
 
o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów I roku studiów.
 
o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów II i wyższych lat studiów.
 

Stypendia doktoranckie

Zarządzenie JM Rektora w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestnika I roku studiów doktoranckich.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestnika II i wyższych lat studiów doktoranckich.

Do wniosku dla uczestników II i wyższych lat studiów należy dołączyć formularz oceny merytorycznej wniosku, który znajduje się w dokumencie "Kryteria i zasady oceny merytorycznej dla osób ubiegających się o stypendium doktoranckie"

Zarządzenie Rektora UMK dotyczące praktyk zawodowych doktorantów

ZARZĄDZENIE Nr 136 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2013 r.
dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich.