• Start
  • Doktoranci
  • Ogłoszenia

Wyjazd studyjny do Pobiedzisk

Dnia 17.05.2018 r. studentki II roku studiów magisterskich – kierunku pedagogika specjalna w ramach zajęć Współczesne kierunki pedagogiki specjalnej wzięły udział w wyjeździe do Pobiedzisk zorganizowanym przez prof. dr. hab. Jacka Błeszyńskiego. Celem było zapoznanie z funkcjonowaniem tamtejszych placówek: Żłobka, Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej Montessori, które edukacje i wychowanie opierają na zasadach pedagogiki dr Marii Montessori. Istotą wyjazdu było odniesienie się do systemów edukacji, ze szczególnym ukazaniem personalistycznego podejścia do dziecka / ucznia od okresu żłobkowego.

IV Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

10 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 19 w Toruniu był uroczyście obchodzony IV Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ,,Z uśmiechem przez świat - podróż w rytm Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych." Organizatorami uroczystości była Szkoła Podstawowa Nr 19 im. bł. ks. W. S. Frelichowskiego oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin ,,Dziewiętnastka" Projekt był współfinansowany przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Współorganizatorem był Wydział Nauk Pedagogicznych UMK - Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji i Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych. Jak co roku w zabawie udział wzięło ok. 100 uczestników z siedmiu placówek szkolnictwa specjalnego: KPSOSW i ZS nr 26 w Toruniu, ZSS w Brodnicy, SPS w Aleksandrowie Kujawskim, SOSW w Bydgoszczy, SOSW w Wielgiem oraz SP nr 19 w Toruniu.

8th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH (ESWRA 2018) UNIVERSITY OF EDINBURGH SCOTLAND


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
(autorzy zdjęć: M. Majda, B. Borowska-Beszta, T. Biernat)

W dniach 18.04. - 20.04.2018 akademicy z WNP UMK: dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK, ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK oraz dr Jarosław Przeperski uczestniczyli w 8. Europejskiej Konferencji Badań w Pracy Socjalnej (8th European Conference For Social Work Research - ESWRA 2018) która odbyła się na Uniwersytecie Edynburskim w Szkocji. Troje prelegentów prezentowało tematy w odrębnych sesjach naukowych poświęconych problemom badań: osób z niepełnosprawnością (B6), migrantów i uchodźców (F5) oraz dzieci i rodzin (C9). Udział w konferencji poprzedziła akceptacja abstraktów przez międzynarodowy zespół recenzentów z pedagogiki społecznej i pracy socjalnej.

Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat: Znaczenie rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach "Rodzina - Społeczeństwo - Przyszłość".

Dyżury Komisji Stypendialnej dla doktorantów

Dyżury Komisji Stypendialnej dla doktorantów:

poniedziałek 16.10.2017 godz. 10:00 - 11:00
wtorek 17.10.2017 godz. 13:00 - 14:00
piątek 20.10 2017 godz. 13:00 - 14:00
Dokumenty proszę dostarczyć do mgr Anity Kotlenga bądź mgr Emilii Trzcińskiej do pokoju nr 389.

Stypendium dla mgr. Mateusza Szafrańskiego

Mgr Mateusz Szafrański otrzymał stypendium Santander Universidades w roku akademickim 2016/2017.
O tym sukcesie poinformował, wraz z gratulacjami, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej - prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Relacja z konferencji „Wszyscy pracujemy na sukces dziecka”

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyła się Konferencja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów organizowana przez Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki WNP – UMK pt. „Wszyscy pracujemy na sukces dziecka” - „Dziecko ze spektrum autyzmu na lekcjach i zajęciach specjalistycznych na podstawie dobrych praktyk Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19”.

Zaproszenie na Konferencję przyjęli m.in. Poseł na Sejm RP Pani Iwona Michałek, Kujawsko–Pomorski Wicekurator Oświaty Pani Maria Mazurkiewicz , przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektor TODMiDN Pani Joanna Waczyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Pani Joanna Duszyńska i dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.

Podziękowania

W smutnych dniach odejścia mojej Żony Prof. Mai Chomczyńskiej-Rubachy otrzymałem wyrazy współczucia, troski i solidarności w przeżywaniu tego okresu od wielu osób. Chciałbym za to podziękować JM Rektorowi UMK, Dziekanowi Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, Dyrekcji Instytutu Socjologii UMK, koleżankom i kolegom, studentkom i studentom, doktorantom i doktorantkom z mojego wydziału, szczególnie z Katedry Pedagogiki Szkolnej, a także z Wydziału Humanistycznego UMK.

Krzysztof Rubacha

Niezwykła darowizna dla Centrum Praw Kobiet

Centrum Praw Kobiet otrzymało niezwykłą darowiznę. Była ona wyrazem woli zmarłej 6 lutego br. prof. dr hab. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy, czołowej teoretyczki gender studies w edukacji, autorki wielu tekstów dotyczących praw kobiet i równego statusu kobiet i mężczyzn.

CZYTAJ WIĘCEJ