Samorząd Studencki WNP

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNP:

Aleksandra Burlikowska

Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNP:

Joanna Dłubek

Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNP:

Katarzyna Janowska,
Marta Polichnowska,
Marlena Skibińska
.


STRONA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UMK