Wnioski o pomoc materialną dla studentów

UWAGA

Decyzje stypendialne do odbioru w dniach: 

¤ 09.11.2017r. czwartek 

  pokój AV w godzinach 09.00 - 12.00 

  pokój 339 w godzinach 16.30-17.30 

¤ 10.11.2017 piątek 

pokój 339 w godzinach 09.00 -12.00 

¤ 13.11.2017r. poniedziałek 

pokój 339 w godzinach 10.00-13.00 

Złożenie przez wnioskodawcę (przy odbiorze decyzji - po zapoznaniu się z decyzją stypendialną) oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania  , umożliwi wypłatę stypendium z pominięciem 14 dniowego okres uprawomocnienia decyzji. 

Wypłata nie nastąpi w listopadzie dla osób, które  w wyznaczonych terminach nie dopełnią formalności.

Wzór oświadczenia do podpisu (pobierz).Można składać składać wnioski o pomoc materialną (dla studentów).
Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzory druków do pobrania, znajdują się na stronie Samorządu Studenckiego UMK.

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Przyjmowanie wniosków o pomoc materialną
Pokój 339 II piętro budynek A

Wydziałowa Komisja Stypendialna WNP w semestrze zimowym 2017/18 będzie dyżurować w następujące dni:

✔️poniedziałek w godz. 12:00-13:00
✔️czwartek w godz. 16:30-17:30


Zarządzenie JM Rektora Nr 146 z dnia 12 września 2017 r.
treść - https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/Z7triv/146_zm._zarzadz._nr_192_Regulamin_ustalania_wysokosci_pomocy_materialnej.pdf
załącznik - https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/Z7triv/146_Zal_nr_1_zmiana_2017.pdf
załącznik - https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/Z7triv/146_Zal_nr_3_zmiana_2017.pdf
załącznik - https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/Z7triv/146_Zal_nr_5_zmiana_2017.pdf
załącznik - https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/Z7triv/146_Zal_nr_6_zmiana_2017.pdf