Plany - studia stacjonarne

Aktualne plany zajęć można znaleźć w systemie USOS


Program studiów na kierunku pedagogika specjalna - I stopnia, studia stacjonarne
Program studiów na kierunku pedagogika specjalna - I stopnia, studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2014/2015)
Program studiów na kierunku pedagogika specjalna - I stopnia, studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017)

Program studiów na kierunku pedagogika specjalna - II stopnia, studia stacjonarne
Program studiów na kierunku pedagogika specjalna - II stopnia, studia stacjonarne (od roku akademickiego 2015/2016)
Program studiów na kierunku pedagogika specjalna - II stopnia, studia stacjonarne (od roku akademickiego 2016/2017)


Program studiów na kierunku praca socjalna - I stopnia, studia stacjonarne
Program studiów na kierunku praca socjalna - I stopnia, studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2014/2015)
Program studiów na kierunku praca socjalna - I stopnia, studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017)

Program studiów na kierunku praca socjalna - II stopnia, studia stacjonarne
Program studiów na kierunku praca socjalna - II stopnia, studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017)


Program studiów na kierunku pedagogika - I stopnia, studia stacjonarne
Program studiów na kierunku pedagogika - I stopnia, studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2014/2015)
Program studiów na kierunku pedagogika - I stopnia, studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017)

Program studiów na kierunku pedagogika - II stopnia studia stacjonarne
Program studiów na kierunku pedagogika - II stopnia studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017)


Program studiów na kierunku pedagogika medialna - I stopnia, studia stacjonarne

Tygodnie parzyste-nieparzyste w semestrze zimowym roku akademickiego 2016-2017


Wykłady monograficzne otwarte dla studentów Pedagogiki i Pedagogiki specjalnej

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Seminaria magisterskie I rok II stopnia

Seminaria magisterskie II rok II stopnia


Studia stacjonarne I-go stopnia

 • Pedagogika ogólna


  Pedagogika Specjalna


  Praca Socjalna

   

 • Pedagogika ogólna


  Pedagogika, spec. Pedagogika medialna


  Praca Socjalna


  Pedagogika, spec. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna


  Pedagogika, spec. Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną


  Pedagogika, spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


  Pedagogika specjalna (przedmioty wspólne dla specjalności Oligofrenopedagogika z logopedią i Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną)


  Pedagogika specjalna, spec. Oligofrenopedagogika z logopedią


  Pedagogika specjalna, spec. Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną


  Pedagogika specjalna, spec. Resocjalizacja

 • Pedagogika ogólna


  Pedagogika, spec. Edukacja dorosłych


  Pedagogika, spec. Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną


  Pedagogika, spec. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna


  Pedagogika, spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


  Pedagogika specjalna


  Pedagogika specjalna (przedmioty wspólne dla specjalności Oligofrenopedagogika, Oligofrenopedagogika z logopedią i Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną)


  Pedagogika specjalna, spec. Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną


  Pedagogika specjalna, spec. Oligofrenopedagogika z logopedią


  Pedagogika specjalna, spec. Resocjalizacja

 

Studia stacjonarne II-go stopnia

 • Pedagogika ogólna


  uzupełnienie do toku ogólnego


  Pedagogika, spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

   

 • Pedagogika ogólna


  Dla studentów, którzy nie wybiorą dodatkowej specjalności


  Pedagogika, spec. Edukacja dorosłych


  Pedagogika, spec. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna


  Pedagogika, spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna