8th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH (ESWRA 2018) UNIVERSITY OF EDINBURGH SCOTLAND


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
(autorzy zdjęć: M. Majda, B. Borowska-Beszta, T. Biernat)

W dniach 18.04. - 20.04.2018 akademicy z WNP UMK: dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK, ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK oraz dr Jarosław Przeperski uczestniczyli w 8. Europejskiej Konferencji Badań w Pracy Socjalnej (8th European Conference For Social Work Research - ESWRA 2018) która odbyła się na Uniwersytecie Edynburskim w Szkocji. Troje prelegentów prezentowało tematy w odrębnych sesjach naukowych poświęconych problemom badań: osób z niepełnosprawnością (B6), migrantów i uchodźców (F5) oraz dzieci i rodzin (C9). Udział w konferencji poprzedziła akceptacja abstraktów przez międzynarodowy zespół recenzentów z pedagogiki społecznej i pracy socjalnej.

Warsztat: „Doskonalenie kompetencji wychowawców - rozpoznawanie różnić indywidualnych i potrzeb wychowanków”


W dniu 26.03. 2018 roku odbyło się spotkanie Sebastiana Deca ze studentami pedagogiki, który z perspektywy dyrektora i wychowawcy w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu opowiedział na czym polega praca wychowawcy w takiej instytucji, jak się do niej przygotować, jak reagować na sytuacje, które spotykają wychowawcy podczas pracy.

Następnie Sebastian Dec poprowadził dla studentów WNP UMK warsztat: „Doskonalenie kompetencji wychowawców - rozpoznawanie różnić indywidualnych i potrzeb wychowanków”, podczas, którego uczestnicy zapoznali się z autorką metodą prof. Nelsona, za pomocą której możliwa jest diagnoza, poznanie i zrozumienie preferencji sposobu działania oraz podejmowania decyzji i wyborów przez wychowanków.

Bardzo dziękujemy Panu Sebastianowi Decowi za poświęcony czas i podzielenie się własnym warsztatem pedagoga resocjalizacyjnego.
Ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK.

Projekt "Wyzwania życia" w drugim etapie wsparcia w ramach Inkubatora Pomysłów

15 marca 2018r. w Warszawie odbyły się obrady komisji oceniającej Wstępne Plany Rozwoju Innowacji zespołów zakwalifikowanych w III naborze do Inkubatora Pomysłów w ramach projektu ,,Innowacje na ludzką miarę - rozwój mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych". Jest nam miło poinformować, że w wyniku decyzji komisji, do drugiego etapu wsparcia w ramach Inkubatora zakwalifikował się projekt "Wyzwania życia" Innowatorów z Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych. Zespół w składzie: Celina Kamecka-Antczak, Anna Nowak, Anna Pawlak, Krystyna Popowska, Mateusz Szafrański, Sandra Wojtas i Klaudia Wos pokonał konkurencję i będzie przygotowywać Indywidualną Specyfikę Innowacji do kolejnej oceny komisji grantowej.

Przy „WARSZTACIE MISTRZA” w ramach przedmiotu „WARSZTAT TERAPEUTY”


Zobacz Galerię Zdjęć

W dniu 30.01.2018r. studentki I roku II° studiów niestacjonarnych specjalność pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną w ramach przedmiotu Warsztat Terapeuty odbyły pod kierunkiem dr Jadwigi Jastrząb zajęcia w Szkole Podstawowej nr 33 „Toruńskiej Szkole Terapeutycznej” /TST/oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej /PPP/w Toruniu. Cel tych zajęć to poznanie „pod okiem mistrza i przy jego warsztacie” sposobów sprawowania opieki psychopedagogicznej nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi /SPE/, przez udzielanie im kompleksowo pomocy terapeutycznej, wtopionej w edukację wczesnoszkolną. Równorzędny cel to konfrontacja teoretycznych podstaw tego procesu, studiowanych w toku przedmiotu podstawy pedagogiki korekcyjno- kompensacyjnej, z ich egzemplifikacją w codziennej pracy pedagogicznej o profilu terapeutycznym. Trzeci cel skłaniał studentki do świadomej weryfikacji wyboru studiowanej specjalności w powiązaniu jej z obraniem konkretnej drogi zawodowej, mając na uwadze kontekst specyficznej pracy psychopedagogicznej, w całokształcie procesu kształcenia terapeutycznego tak w szkole, jak i w przedszkolu, w żłobku czy jakiejkolwiek innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Poniżej fragmenty autorefleksji w odpowiedzi na w/w cele.

Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat: Znaczenie rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach "Rodzina - Społeczeństwo - Przyszłość".

Warsztaty z umiejętności mediacyjnych dla studentów

Mediatorzy z ośrodka mediacyjnego Fundacji Pracownia Dialogu od 2009 roku organizują obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji w Toruniu.

W 2017 roku po raz kolejny zapraszamy studentów i studentki na bezpłatne warsztaty z umiejętności mediacyjnych organizowane we współpracy z trzema wydziałami UMK: Wydziałem Prawa i Administracji, Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziałem Nauk Pedagogicznych.

Celem zajęć będzie praktyczne zapoznanie uczestników z mediacją - efektywną metodą rozwiązywania konfliktów, możliwościami jej wykorzystania w różnych obszarach życia społecznego oraz charakterystyką pracy zawodowego mediatora.

Zajęcia poprowadzą trenerzy mediacji, mediatorzy-praktycy prowadzący mediacje w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Gwarantuje to wysoką jakość prowadzonych zajęć i ich praktyczny charakter.

Opiekunowie pierwszych roczników

Opiekunami 1 roku I-go stopnia w roku akad. 2017/18 na poszczególnych kierunkach są:

na pedagogice ogólnej - dr Magdalena Cuprjak,

na pedagogice specjalnej - dr Agnieszka Hamerlińska,

na pracy socjalnej - dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska,

na pedagogice medialnej - dr Kamila Majewska.

Informacja o możliwości praktyk w szkole podstawowej nr 10 w Toruniu

Informuję, iż w związku z nawiązaną współpracą ze Szkołą Podstawową nr 10 w Toruniu istnieje możliwość uczestniczenia studentów WNP UMK w zajęciach praktycznych na terenie szkoły prowadzonych przez pedagoga szkolnego oraz przeprowadzenie zajęć o charakterze psychedukacyjnym pod okiem doświadczonego specjalisty.
 
Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.