Stypendium dla mgr. Mateusza Szafrańskiego

Mgr Mateusz Szafrański otrzymał stypendium Santander Universidades w roku akademickim 2016/2017.
O tym sukcesie poinformował, wraz z gratulacjami, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej - prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Prośba o zgłaszanie kandydatów do tytułów najlepszego studenta i absolwenta

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK nr 55 dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień dla najlepszych  absolwentów  oraz  studentów, zapraszam do zgłaszania kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta i studenta UMK w roku akademickim 2016/2017 oraz kandydatów do wyróżnienia, do dnia 20 września 2017 roku.

Spektakle w ramach działań "Spotkania z profilaktyką"


W dniach 7-8 czerwca 2017 roku studenci Pedagogiki o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna WNP UMK w Toruniu, spotkali się z najmłodszymi z Przedszkola Miejskiego nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu i Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu, w ramach działań "Spotkania z profilaktyką".
Zaprezentowane spektakle profilaktyczne stały się okazją do nauki poprzez zabawę.
Spektakle zostały zrealizowane w ramach przedmiotu, którego koordynatorem była dr Monika Kamper- Kubańska przy współpracy dr Elżbiety Wieczór.

Uczestnicy i Uczestniczki ścieżki SPECJALISTA USŁUG SPOŁECZNYCH projektu Uni-Komp-As odwiedzili Warszawę

WARSZAWA ZA NAMI:)

W dniach od 31 maja do 3 czerwca 2017 roku Uczestnicy i Uczestniczki ścieżki SPECJALISTA USŁUG SPOŁECZNYCH projektu Uni-Komp-As odwiedzili Warszawę.

Celem wizyty studyjnej było poznanie ciekawych i inspirujących rozwiązań w zakresie edukacji, kultury i pomocy społecznej. Na naszej mapie znalazły się: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Klub Integracyjny, Stowarzyszenie Gwara Warszawska, Centrum „Dzwoni”, Warsztat Terapii Zajęciowej „Wiara i Nadzieja”, Klubokawiarnia „Życie jest fajne” oraz Infobarka. Tematami przewodnimi wizyty studyjnej były: edukacja kulturalna; integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa; biznes, animacja i sztuka. Dziękuję wszystkim przedstawicielom wizytowanych Instytucji, którzy zechcieli nas przyjąć i podzielić się swoimi doświadczeniami.

Dziękuję także Uczestniczkom i Uczestnikom wizyty studyjnej za zaangażowanie i poświęcony czas. Myślę, że te cztery dni utwierdziły Państwa w przekonaniu, że „ŻYCIE JEST FAJNE”.

Katarzyna Kuziak

Ogólnopolski Program "Młody Obywatel"

Członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej zainicjowali w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu Ogólnopolski Program "Młody Obywatel". Celina Kamecka-Antczak i Mateusz Szafrański prowadzą z uczniami Ośrodka cykl zajęć warsztatowych oraz wspólnie odwiedzają urzędy, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Urząd Miejski, Komendę Straży Miejskiej, gdzie dowiadują się, czym zajmują się poszczególne instytucje oraz, co mogą w odwiedzanych wydziałach załatwić. Celem programu jest kształtowanie kompetencji obywatelskich u uczniów.

Projekty. Fundusze. Rozwój - spotkanie z udziałem ekspertów


W dniu 9 maja br. na naszym Wydziale odbyło się spotkanie pod nazwą "Projekty. Fundusze. Rozwój - spotkanie z udziałem ekspertów" organizowane z okazji Dnia Unii Europejskiej przez studentki II roku studiów doktoranckich pod opieką prof. Ewy Przybylskiej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania szerokiej palety możliwości pozyskiwania środków na autorskie projekty zarówno naukowo-badawcze, jak i społeczne. W drugiej części wydarzenia odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Szopą - specjalistą ds. edukacji pozaformalnej młodzieży w ramach programu Erasmus+ Młodzież w działaniu. Uczestnicy mieli możliwość poznania szerokiej oferty różnego typu wyjazdów zagranicznych (programy wymiany, wolontariatu itp.) oraz korzyści z nich wynikających. Spotkanie odbyło się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych - dr hab. Piotra Petrykowskiego, prof. UMK oraz Samorządu Doktorantów UMK.