Stypendia ICETEX

Ambasada Kolumbii w RP informuje, że Kolumbijski Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych za Granicą ICETEX otworzył nabór na stypendia obejmujące bezzwrotną pomoc finansową cudzoziemcom zainteresowanym studiami specjalizacyjnymi, magisterskimi i doktoranckimi na uczelniach kolumbijskich.

Oferowany program polega na bezzwrotnej pomocy finansowej skierowanej do  wszystkich cudzoziemców, którzy nie mają obywatelstwa kolumbijskiego, w zamian za działania na rzecz współpracy międzynarodowej Kolumbii w ramach już istniejących porozumień o współpracy międzynarodowej.

Termin składania wniosków upływa 2 czerwca 2017 r.

Ogólnopolski Program "Młody Obywatel"

Członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej zainicjowali w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu Ogólnopolski Program "Młody Obywatel". Celina Kamecka-Antczak i Mateusz Szafrański prowadzą z uczniami Ośrodka cykl zajęć warsztatowych oraz wspólnie odwiedzają urzędy, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Urząd Miejski, Komendę Straży Miejskiej, gdzie dowiadują się, czym zajmują się poszczególne instytucje oraz, co mogą w odwiedzanych wydziałach załatwić. Celem programu jest kształtowanie kompetencji obywatelskich u uczniów.

Stypendium Santander Universidades dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Od 17 maja 2017 roku rusza nabór zgłoszeń o stypendium Santander Universidades dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności uniwersyteckiej, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz szczególne osiągnięcia naukowe.

Jednorazowe stypendium Santander Universidades otrzyma 20 studentów oraz 5 doktorantów w kwocie po 2 000 zł brutto.

Dr Tomasz Różański - odwołanie zajęć i konsultacji

Zajęcia i konsultacje dr. Tomasza Różańskiego w dniu 29 maja br. zostały odwołane.

Zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym ze studentami (2 czerwca br.).

Dodatkowe konsultacje odbędą się 7 czerwca w godz. 11.00-12.00.

Projekty. Fundusze. Rozwój - spotkanie z udziałem ekspertów


W dniu 9 maja br. na naszym Wydziale odbyło się spotkanie pod nazwą "Projekty. Fundusze. Rozwój - spotkanie z udziałem ekspertów" organizowane z okazji Dnia Unii Europejskiej przez studentki II roku studiów doktoranckich pod opieką prof. Ewy Przybylskiej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania szerokiej palety możliwości pozyskiwania środków na autorskie projekty zarówno naukowo-badawcze, jak i społeczne. W drugiej części wydarzenia odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Szopą - specjalistą ds. edukacji pozaformalnej młodzieży w ramach programu Erasmus+ Młodzież w działaniu. Uczestnicy mieli możliwość poznania szerokiej oferty różnego typu wyjazdów zagranicznych (programy wymiany, wolontariatu itp.) oraz korzyści z nich wynikających. Spotkanie odbyło się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych - dr hab. Piotra Petrykowskiego, prof. UMK oraz Samorządu Doktorantów UMK.

XI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Kreatywnie przez życie – innowacyjne formy rozwoju”

25 maja 2017 roku odbędzie się XI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Kreatywnie przez życie – innowacyjne formy rozwoju”, organizowana przez studentów WNP UMK oraz Sekcję Andragogiczną Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz do rejestrowania się na warsztaty na stronie www.pks.umk.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

ZOBACZ PROGRAM

KOMUNIKAT