Zebranie wyborcze

Przewodnicząca Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

zaprasza studentów i doktorantów na zebranie wyborcze,

które odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. (wtorek) w Sali Rady Wydziału

o godz. 8.30, II termin – godz. 8.45

celem wybrania pięciu przedstawicieli studentów do Rady Wydziału WNP oraz przedstawiciela spośród uczestników studiów doktoranckich. Kandydaci muszą mieć odpowiednio rekomendacje Samorządu Studenckiego lub Doktoranckiego WNP.

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Stypendium dla mgr. Mateusza Szafrańskiego

Mgr Mateusz Szafrański otrzymał stypendium Santander Universidades w roku akademickim 2016/2017.
O tym sukcesie poinformował, wraz z gratulacjami, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej - prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Spektakle w ramach działań "Spotkania z profilaktyką"


W dniach 7-8 czerwca 2017 roku studenci Pedagogiki o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna WNP UMK w Toruniu, spotkali się z najmłodszymi z Przedszkola Miejskiego nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu i Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu, w ramach działań "Spotkania z profilaktyką".
Zaprezentowane spektakle profilaktyczne stały się okazją do nauki poprzez zabawę.
Spektakle zostały zrealizowane w ramach przedmiotu, którego koordynatorem była dr Monika Kamper- Kubańska przy współpracy dr Elżbiety Wieczór.

Uczestnicy i Uczestniczki ścieżki SPECJALISTA USŁUG SPOŁECZNYCH projektu Uni-Komp-As odwiedzili Warszawę

WARSZAWA ZA NAMI:)

W dniach od 31 maja do 3 czerwca 2017 roku Uczestnicy i Uczestniczki ścieżki SPECJALISTA USŁUG SPOŁECZNYCH projektu Uni-Komp-As odwiedzili Warszawę.

Celem wizyty studyjnej było poznanie ciekawych i inspirujących rozwiązań w zakresie edukacji, kultury i pomocy społecznej. Na naszej mapie znalazły się: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Klub Integracyjny, Stowarzyszenie Gwara Warszawska, Centrum „Dzwoni”, Warsztat Terapii Zajęciowej „Wiara i Nadzieja”, Klubokawiarnia „Życie jest fajne” oraz Infobarka. Tematami przewodnimi wizyty studyjnej były: edukacja kulturalna; integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa; biznes, animacja i sztuka. Dziękuję wszystkim przedstawicielom wizytowanych Instytucji, którzy zechcieli nas przyjąć i podzielić się swoimi doświadczeniami.

Dziękuję także Uczestniczkom i Uczestnikom wizyty studyjnej za zaangażowanie i poświęcony czas. Myślę, że te cztery dni utwierdziły Państwa w przekonaniu, że „ŻYCIE JEST FAJNE”.

Katarzyna Kuziak

Ogólnopolski Program "Młody Obywatel"

Członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej zainicjowali w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu Ogólnopolski Program "Młody Obywatel". Celina Kamecka-Antczak i Mateusz Szafrański prowadzą z uczniami Ośrodka cykl zajęć warsztatowych oraz wspólnie odwiedzają urzędy, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Urząd Miejski, Komendę Straży Miejskiej, gdzie dowiadują się, czym zajmują się poszczególne instytucje oraz, co mogą w odwiedzanych wydziałach załatwić. Celem programu jest kształtowanie kompetencji obywatelskich u uczniów.