Ostatni tydzień zajęć

Przypominamy, że ostatni tydzień zajęć (18-22 czerwca) jest tygodniem nieparzystym.
Dodatkowo w środę (20 czerwca) zajęcia odbywają się według piątkowego planu.

Nowe specjalności na studiach II stopnia

W odpowiedzi na zgłaszane przez  studentów potrzeby edukacyjne w ofercie rekrutacyjnej na kolejny rok akademicki 2018/2019 pojawiły się nowe specjalności na studiach II stopnia (kierunki Pedagogika oraz Pedagogika specjalna).

 

PEDAGOGIKA Studia stacjonarne  II stopnia

 

Nowa specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  ( Specjalność przeznaczona tylko dla absolwentów pedagogiki I stopnia o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA Studia stacjonarne  II stopnia

 

Dwie nowe specjalności:

Terapia i opieka nad osobami ze spektrum autyzmu

Terapia pedagogiczna-wspomagająca

 

Studia niestacjonarne PEDAGOGIKA II stopnia, nowa specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień

 

Więcej informacji na temat poszczególnych specjalności znajdą Państwo na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów UMK w zakładce „Zasady rekrutacji”.

Wyjazd studyjny do Pobiedzisk

Dnia 17.05.2018 r. studentki II roku studiów magisterskich – kierunku pedagogika specjalna w ramach zajęć Współczesne kierunki pedagogiki specjalnej wzięły udział w wyjeździe do Pobiedzisk zorganizowanym przez prof. dr. hab. Jacka Błeszyńskiego. Celem było zapoznanie z funkcjonowaniem tamtejszych placówek: Żłobka, Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej Montessori, które edukacje i wychowanie opierają na zasadach pedagogiki dr Marii Montessori. Istotą wyjazdu było odniesienie się do systemów edukacji, ze szczególnym ukazaniem personalistycznego podejścia do dziecka / ucznia od okresu żłobkowego.

Międzyprzedszkolny Turniej Badawczy "Eko-Frajda"

Studenci naszego Wydziału pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej aktywnie włączyli się w organizację Międzyprzedszkolnego Turnieju Badawczego "Eko-Frajda", przygotowali kilkanaście stanowisk badawczych i czuwali nad sprawnym przebiegiem konkursu oraz bezpieczeństwem dzieci.Spotkanie odbyło się 14 maja br. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu było Przedszkole Miejskie nr 10 w Toruniu, jedna z wielu naszych placówek ćwiczeniowych.

Studentki WNP na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „O niepełnosprawności raz jeszcze”

18.maja 2018 r. członkinie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych: Natalia Ślufińska, Klaudia Wos oraz Celina Kamecka-Antczak brały czynny udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „O niepełnosprawności raz jeszcze”organizowanej przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” oraz Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Referaty prelegentek dotyczyły funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych sferach życia.

Konkurs pt. "Czym jest dla mnie dobro wspólne?"

18 maja 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu został zakończony i rozstrzygnięty konkurs pt. "Czym jest dla mnie dobro wspólne?" Konkurs został zorganizowany przez: K-PSOSW, Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych UMK oraz Parlament Europejski (patronat europoseł Janusz Zemke). Celem konkursu było rozwijanie kompetencji społecznych u pełnoletnich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną specjalnej szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Jury konkursu przyznało (zgodnie z regulaminem) pierwszą nagrodę (wyjazd z opiekunem do Brukseli na zaproszenie Parlamentu Europejskiego) oraz trzy wyróżnienia. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i studentkom i studentom KNMPS, dzięki którym konkurs został zorganizowany i przeprowadzony.

Nagroda Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, realizując cele statutowe, w tym popularyzacji nauki i badań naukowych, w 2003 roku ustanowiło nagrodę naukową imienia Profesor Ireny Lepalczyk, za prace naukowe z pedagogiki społecznej, którą ufundowała pani Zofia Brodowska – siostra prof. Ireny Lepalczyk. Warunki konkursu określa regulamin (w załączeniu). Zgłoszenia (2 egzemplarze pracy oraz formularz zgłoszenia) przyjmuje biuro Łódzkiego Towarzystwa Naukowego: ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, do 30 czerwca 2018 r.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania prac badawczych (publikacji), z zakresu pedagogiki społecznej.

Pismo przewodnie

Regulamin

Formularz zgłoszenia pracy

IV Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

10 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 19 w Toruniu był uroczyście obchodzony IV Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ,,Z uśmiechem przez świat - podróż w rytm Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych." Organizatorami uroczystości była Szkoła Podstawowa Nr 19 im. bł. ks. W. S. Frelichowskiego oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin ,,Dziewiętnastka" Projekt był współfinansowany przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Współorganizatorem był Wydział Nauk Pedagogicznych UMK - Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji i Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych. Jak co roku w zabawie udział wzięło ok. 100 uczestników z siedmiu placówek szkolnictwa specjalnego: KPSOSW i ZS nr 26 w Toruniu, ZSS w Brodnicy, SPS w Aleksandrowie Kujawskim, SOSW w Bydgoszczy, SOSW w Wielgiem oraz SP nr 19 w Toruniu.

STUDENCI WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH UMK Z NOWYMI KOMPETENCJAMI!

Od lutego 2018 roku Studentki i Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu uczestniczą w certyfikowanych szkoleniach
pn.  „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, „Trener pracy” i „Język migowy”.
Szkolenia zostały zorganizowane w ramach projektu UNI-KOMP-AS i są jedną z form wsparcia naszych Studentów obok szkoleń rozwijających kompetencje miękkie, zajęć projektowych prowadzonych metodą DT czy zagranicznych i krajowych wizyt studyjnych.
Zapraszamy do śledzenia sukcesów Uczestników projektu Uni-Komp-As.

Szczegóły na temat projektu znajdują się na stronie:
Koordynatorem wydziałowym projektu jest dr Katarzyna Kuziak.ZOBACZ FILM