Konkurs Inwestycja w Przyszłość!

Pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona i wygraj 5 000 zł w konkursie Inwestycja w
Przyszłość!

Inwestycja w Przyszłość to konkurs skierowany do ambitnych studentów. Przygotuj krótki
film lub prezentację, w której przedstawisz swoją osobę, swoje dotychczasowe osiągnięcia
lub/i ciekawy pomysł na siebie. Daj się poznać, pokaż jaka jest Twoja #najlepszastrona i
wygraj 5 000 złotych stypendium rozwojowego!
Do wygrania jest aż 12 nagród głównych, każda po 5 000zł !

Dowiedz się więcej i aplikuj do 8 grudnia na:
www.pzu.pl/inwestycja-w-przyszlosc

Bądź na bieżąco i weź udział w wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/125841104754258/

DOSTRZEŻ SIEBIE!


Studentki III roku pedagogiki ogólnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Małgorzata Szpiegowska i Weronika Wrześniewska zapraszają wszystkich studentów do wzięcia udziału w projekcie pt. „Dostrzeż siebie” realizowanym w ramach przedmiotu „Badanie w działaniu” prowadzonego przez dr Dagnę Dejnę.

Link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/134249357277268/?active_tab=discussion

Dr Lidia Wiśniewska - komunikaty

1) Dr Lidia Wiśniewska wyjątkowo zaprasza na konsultacje w piątek (10.11.br.) w godzinach 11:30 - 13:00.

2) W dniach 11 XI - 4 XII dr Lidia Wiśniewska przebywa na wyjeździe służbowym.

Stypendium im. Bogny Olszewskiej

Szanowni Państwo,

W październiku tego roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wraz z Fundacją Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej, zaingurowało pierwszą edycję stypendium im. Bogny Olszewskiej. Upamiętnia ono naszą przedwcześnie zmarłą koleżankę Bognę. Jej postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej naszej instytucji. Benificjentkami i beneficjentami stypendium będą młode osoby (21-30 lat) zainteresowane sztuką współczesną, działające na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem. Celem inicjatywy jest rozwój działań w tym obszarze, szczególnie w ośrodkach poza Warszawą oraz poszerzanie programu Muzeum Dostępnego, czyli oferty edukacyjnej MSN kierowanej do grup o zróżnicowanych potrzebach.

Warsztaty z umiejętności mediacyjnych dla studentów

Mediatorzy z ośrodka mediacyjnego Fundacji Pracownia Dialogu od 2009 roku organizują obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji w Toruniu.

W 2017 roku po raz kolejny zapraszamy studentów i studentki na bezpłatne warsztaty z umiejętności mediacyjnych organizowane we współpracy z trzema wydziałami UMK: Wydziałem Prawa i Administracji, Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziałem Nauk Pedagogicznych.

Celem zajęć będzie praktyczne zapoznanie uczestników z mediacją - efektywną metodą rozwiązywania konfliktów, możliwościami jej wykorzystania w różnych obszarach życia społecznego oraz charakterystyką pracy zawodowego mediatora.

Zajęcia poprowadzą trenerzy mediacji, mediatorzy-praktycy prowadzący mediacje w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Gwarantuje to wysoką jakość prowadzonych zajęć i ich praktyczny charakter.

Opiekunowie pierwszych roczników

Opiekunami 1 roku I-go stopnia w roku akad. 2017/18 na poszczególnych kierunkach są:

na pedagogice ogólnej - dr Magdalena Cuprjak,

na pedagogice specjalnej - dr Agnieszka Hamerlińska,

na pracy socjalnej - dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska,

na pedagogice medialnej - dr Kamila Majewska.

Informacja o możliwości praktyk w szkole podstawowej nr 10 w Toruniu

Informuję, iż w związku z nawiązaną współpracą ze Szkołą Podstawową nr 10 w Toruniu istnieje możliwość uczestniczenia studentów WNP UMK w zajęciach praktycznych na terenie szkoły prowadzonych przez pedagoga szkolnego oraz przeprowadzenie zajęć o charakterze psychedukacyjnym pod okiem doświadczonego specjalisty.
 
Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2017” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Ósmą edycję projektu organizują:
BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, & Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, oraz Stowarzyszenie UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”