Procedura ukończenia studiów

Zarządzenie nr 45 z dnia 18 kwietnia 2016 r. - postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2016 r., z tym że § 8 ust. 3-5, § 9, §10, § 11 i § 12 ust. 1 w zakresie w jakim dotyczą badania antyplagiatowego wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Do dnia 31 grudnia 2016 r. decyzję o badaniu antyplagiatowym podejmuje promotor.

Wniosek

Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy

Tłumaczenie tytułu pracy na język angielski

Strona tytułowa pracy

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w jęz. obcym

Wniosek o wydanie suplementu dyplomu w języku obcym

Katalog osiągnięć do suplementu