• Start

Pracownicy

Borowska-Beszta Beata
dr hab. prof. UMK, profesor nadzwyczajny, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki
Adres:
Lwowska 1, p. 349
Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
56 611 31 20
Pobierz informację jako: Wizytówka
Send an Email
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:
Dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, metodolog jakościowy, adiunkt w Katedrze Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki, WNP, UMK.
Pracę naukowo-badawczą koncentruje na eksploracji relacji kultury dominującej i niepełnosprawności dorosłych, kultur niepełnosprawności oraz ich konceptualizacji w Polsce i na świecie.
Wiele uwagi w publikacjach poświęca analizom i eksploracjom problemów metodologii jakościowej.
Prowadzi badania jakościowe od 1999 roku. Publikuje od 1992 roku w Polsce i od 2005 roku zagranicą.

Szczegółowe dane o działalności naukowej:
Expertus UMK
Researchgate

Repository of Nicolaus Copernicus University
Mendeley
SSOAR (Social Science Open Access Repository)
Academia.edu


Metody badań i kompetencje badawcze:
Badania jakościowe: etnografia instytucjonalna, badania  w działaniu (action research), mikroetnografie, etnografia wizualna, netnografia, badania focusowe, historia życia, badania cyklu życia (life-course), biografia konstruktywistyczna, analiza dyskursu, teoria ugruntowana.
 
Kierunki badań
  • Kultura i niepełnosprawność. Kultury niepełnosprawności. Kulturowe konceptualizacje niepełnosprawności w Polsce i na świecie. 
  • Ikonosfery niepełnosprawności zagranicą
  • Style życia dorosłych z niepełnosprawnością w rodzinach generacyjnych, prokreacyjnych, przestrzeniach izolowanych, inkluzyjnych oraz kulturze dominującej
  • Akulturacja, enkulturacja  osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualna, zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością nabytą
  • Niepełnosprawność, potrzeby i życie codzienne. Symboliczne i realne uwikłania w fazach życia: wczesnej, średniej i późnej dorosłości
  • Wzory życia w rodzinach generacyjnych i prokreacyjnych z dorosłymi z niepełnosprawnością
  • Systemy wsparcia formalnego i nieformalnego, edukacja formalna i nieformalna, uczenie się całożyciowe dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością nabytą
  • Praca i rekreacja osób dorosłych z niepełnosprawnością w przestrzeniach izolowanych i inkluzyjnych oraz kulturze dominującej.
Pasje i inspiracje? – świ(a)t, ludzie, kultury, sztuka, poezja, hard rock, jazz i piosenki francuskie.

Publikacje
Monografie autorskie:
1. Borowska-Beszta B., (2013) Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju. Toruń: Wydawnictwo UMK, ss. 366
2. Borowska-Beszta B., (2012) Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Kraków: Impuls s.254
3. Borowska-Beszta B., (2008) Echa ekspresji. Kulturoterapia w andragogice specjalnej. Kraków: Impuls, s. 150
4. Borowska-Beszta B., (2005) Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) - szkice metodologiczne. Kraków: Impuls, s. 255

Prace pod redakcją:
1. Borowska-Beszta B. (2009), (red.) Wanda Szuman - pedagog i andragog specjalny - szkice do portretu. Wyd. Naukowe, ITEE Radom [redakcja i wybrane rozdziały] s. 227
2. Wojciechowski A., Borowska-Beszta B., (2001), (red.) Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, [współredakcja i wybrane rozdziały], s.382