Medal dla prof. Aleksandra Nalaskowskiego

Senat UMK przyznał Medale za zasługi położone dla rozwoju Uczelni. Wśród wyróżnionych jest prof. Aleksander Nalaskowski, pierwszy dziekan (w latach 2007 - 2012) Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Medal został wręczony
...

Neurodydaktyka i pedagodzy specjalni

12 stycznia 2015 roku odbyło się seminarium naukowe pt."Neurodydaktyka. Mózg dziecka miejscem pracy nauczyciela" zorganizowane przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Koło Młodych Pedagogów Specjalnych.

...

3. wykład dziekański - mini relacja

W miniony poniedziałek, 12 stycznia br. miał miejsce kolejny wykład dziekański dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych. W trzecim spotkaniu tego cyklu wykład pt. ‚Portret Polski i Polaków - perspektywa...

Sympozjum 'Badania historyczne w pedagogice'

W dniu 8 grudnia 2014 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się Sympozjum na temat:
BADANIA HISTORYCZNE W PEDAGOGICE. KONTEKSTY ŹRÓDŁOWE

Organizatorem Sympozjum była Katedra Historii...

Nagrody JM Rektora dla pracowników WNP

W dniu 27. listopada br. w Collegium Maximum UMK miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień JM Rektora w 2014 roku. Wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Indywidualne nagrody...